NO. 20. WOENSDAG 1 JUNI 1921. 40E JAARGANG. -X- Medeöeeling. I Van Week tot Week- "SMJU 14:1»7±\ au; mi»J i>7±11MMJs-WiViT Ondergeteehende vertoeft van 2 Juni-15 Juni a.s. in het buitenland. Beleefd verzoek alle correspondentie enz, tot na dien uit te stellen. In verband met het zoo goed als geëindigde seizoen is dit zeer wel mogelijk. Voor drin~ gende zaken het Clubverband betreffende zich te wenden tot onzen voorzitter. Telefoon Z. *119 5. Alle correspondentie het wedstrijdwezen be~ treffendete richten aan den Heer M. Smit Hobbemahade 29, Alhier GROOTMEIJER, Secretaris. Om het Kampioenschap van Nederland. FINALE! Zondag 22 Mei 1921 N.A.C.Ajax 2o; 29 1921 AjaxBe Quick 3—2. Met de verschijning van dit clubblad kunnen wij weder 'n brokje voetbal-historie afsluiten. De strijd om het kampioenschap is beslist en N.A.C., de flinke Zuidelijke club, heeft den eerepalm ge wonnen. Onze gelukwenschen aan Hoogstede en zijn ploeg met dit welverdiende succes. De eindstand van de kampioenscompetitie luidt: gesp. gew. gel. verl. pnt. N. A. C. Be Quick Ajax Go Ahead 6 6 6 6 4 3 3 1 0 1 0 1 2 2 3 4 7 6 3 doelp. 13-8 11 11 14-9 8—18 en uit het lijstje blijkt duidelijk, hoe heftig de strijd geweest is. Met uitzondering van Go Ahead hebben alle clubs een serieuze kans gehad op het championaat. Onze nederlaag in Breda eerverleden Zondag heeft ons het kampioenschap gekost. De Ajacieden mogen hieruit een les trekken voor de toekomst, want wij zijn nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van deze nederlaag. Het feit, dat wij gedurende vrijwel den geheelen strijd weerstand hebben geboden aan de zuidelijke kampioenen, doet ons thans den uitslag van bedoelde ontmoeting dubbel gevoelen als ge heel onnoodig. Wij geven onmiddellijk toe, dat de temperatuur voor alles geschikt was, be halve voor voetbal, zoodat het te verklaren is, dat het feu-sacré op een gegeven moment zoek was, doch wij vragen onze mannen: En N.A.C. Waarom wisten de Zuidelijken wèl vol te houden? Intusschen heeft het geen nut nabetrachtingen te houden. Het staat echter bij ons vast, dat enkele minuten van verslapping ons dit seizoen het kampioenschap hebben gekost. Het resultaat der kampioens-competitie kan overigens voor ons nog zoo slecht niet genoemd worden. Met twee punten achterstand op nummer één en slechts één punt verschil met nummer twee,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1