S. SWAAP r SPORTNIEUWS De Zwitsersche toer. i j SIGARENMAGAZIJN. CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 9510. NIEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. 144 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX VARIA. E vt/» E E E Wij vernemen dat een Sportenthusiast aan de Spartaan een zilveren voetballer, ter hoogte van 21 2 d M. heeft aangeboden. De Spartaan zal dezen zilveren voetballer als iste prijs beschikbaar stellen in Seriewedstrijden het a.s. seizoen te spelen door de 4 Amsterdamsche eerste klassers, dus V.V.A., Blauw Wit, Spartaan en Ajax. Wij betwijfelen of er veel liefhebberij, tenminste bij Ajax, voor bestaat. Wij vernemen uit goede bron dat eenige bestuursleden in de binnen kort te houden Algemeene Vergadering van Ajax een voorstel zullen doen, om een bedrag uit te trekken voor liefdadige doeleinden. Zooals men weet trok Ajax voor eenige seizoenen eveneens een som voor dit doel uit. Mr. Jack Reynolds gaat a.s. zomer H. F. C. trainen, n.l. des Donderdagsavonds. H. F C. heeft ons verzocht medewerking te verleenen bij het doel het spelpeil van H.F.C te verbeteren. Reynolds zal dus tot taak krijgen »the good old weer in de Overgangsklasse te werken. Het komt ons voor, dat dit voor hem een peulschilletje moet zijn. Materiaal en goed materiaal ook, is voorzeker aan de Spanjaardslaan te vinden. Ultimo Augustus is Reynolds natuurlijk weer geheel door Ajax in beslaggenomen en moeten deHF.C.'ers het verder maar zien te redden. Als men profijt trekt van Jack's lessen kunnen ze het een heel eind schoppen in vier maanden. E O' E ~i~ Wij vernemen, dat al zijn de onderhandelingen met de Zwitsersche clubs, in het bizonder met la Servette te Genéve nog gaande, de regeling van een en ander goed vordert. Men heeft, wij schreven dit reeds, het plan om 3 JuniVrijdags morgens om 11.30 uur op reis te gaan. De oor spronkelijke route Brussel, Namen, Strassburg, wordt niet gevolgd daar de route door Duitschland op het oogenblik weer goed mogelijk blijkt. Het gezelschap gaat dus via Wiesbaden en Frankfurt naar Basel. Men komt Zaterdag vroeg in Basel S.B. aan en ontbijt in 't station te Basel. Om half tien gaat men direct door naar Zürich, uur van aankomst half twaalf. Des Zondags match tegen Grashopper-club en 's Maandags gaat men over Zug naar Luzern per trein. Van hieruit gaat men naar Fluelen na de werelberoemde Axen- strasse bezocht te hebben, en van daar per boot naar Luzern terug. Vanuit Luzern gaat de tocht verder naar Interlaken, waarschijnlijk van Brieuz naar Interlaken per boot. Verder gaat men steeds hooger op naar Kleine-Scheidegg, hoog in de bergen en zal men gelegenheid hebben een partij sneeuwballen te gooien. Dan gaat men weer het dal in naar Interlaken. Men vervolgt op Woensdag de route naar Bern gedeeltelijk per boot en per spoor. Nadat wij Donderdags te Bern gespeeld hebben gaat men terug naar Spiez en met de beroemde Montreux-Berner-Oberland-Baan naar Montreux en vandaar naar Genéve. Het zou te veel plaatsruimte vragen alles meer gedetailleerd af te drukken doch onze toer-correspondent zal na afloop van den toer zijn herinneringen aan het Clubnieuws toevertrouwen. Onze lezers kunnen dus, wat dit betreft, gerust zijn. Intusschen ziin de reizigers thans doende de passen in orde te maken. Voor het reserveeren van slaapwagen, lunches en diners in de treinen, plaatsbespreken in hotels wordt reeds thans gezorgd zoodat men evenals op vorige tocjiten, zoo gerief mogelijk zal kunnen reizen. De tèrugtocht gaat wederom van Genéve ovér Basel naar Holland, waar men Dinsdag vermoeid maar hopelijk voldaan zal terugkeeren Ten slotte de mededeeling dat het vertrekuur waarschijnlijk nog gewijzigd wordt zoodra de Zomerdienstregeling in ons bezit komt.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8