|2-, Het benutten van een strafschop. Het aanvangsuur OVERZICHT DER UITSLAGEN le KLASSE WEST. 1 1-2 1-2 1-1 i1"1 IP 1 1 T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "Al '43 V«' Antwoord aan TKIC-TRAC v 1 5 uit Indië. E Beste TRIQ-TRAC. je schoon gedicht gelezen, Ën ten zeerste geroerd de eer mij hiermede bewezen. Hoop dan ook, dat de prullen hebben voldaan En de winners met een tevreden snoet naar huis [zijn gegaan Reeds gedurende vele weken, Heb ik voor je naar de heete bron uitgekeken Echter tot mijn spijt geen kans van slagen Zou het daarom maarx eens met een spiritusstelletje [wagen Eenioen tijd geleden vernam ik het heugelijke bericht, Dat tenslotte alles weer voor het Ajax team (hulde) [/s gezwicht Zoodat ons geliefd ROOD-WITTE VAAN, Weder aan de spits van het Westen kan gaan. Heb dan ook het volle vertrouwen Dat jullie het ook wel tegen de rest hebben kunnen [houwen Zoodat wij kunnen zeggen, jullie kunnen het me doen AJAX, onze CLUB is weer Neerlands KAMPIOEN. Jammer dat ik niet mee kan fuiven, Met de diverse Ajax-druiven. Reken maar dat ik op dien avond ook wat zal [drinken, En met mijne vrouw, baboe en jongen op het Ajax [welzijn zal klinken. Tot slot aan alle bekenden de beste groeten In 1925 hoop ik jullie weer te ontmoeten. Veel succes aan Bestuur en Spelers met hun edel [streven Houdt ons AJAX hoogdat zij leve. KAREL. ïlL 'N IA= In de op Zaterdagavond 24 April gehouden Alge- meene Vergadering van de Vereeniging van Weste lijke eerste klassers, werd met algemeene stemmen besloten den aanvoerders van alle Westelijke eerste klasse elftallen en reserve elftallen dringend te verzoeken bij het nemen van strafschoppen, deze zoo goed mogelijk te benuten. Uit sportieve overwegingen wordt wel eens besloten, een straf schop met opzet niet te benutten, waardoor niet alleen de scheidsrechfer zich beleedigd moet achten, maar ook door het eventueel niet benutten, zal wellicht een andere vereeniging hiervoor voordeel hebben, hetgeen natuurlijk niet alleen onjuist, maar zelfs zeer onbillijk is. Onze captains gelieve tlit besluit dus uit te voeren en steeds den straf schop te benutten, daar alle andere captains waarschijnlijk hetzelfde zullen doen. vin V»/ In de vergadering van West. eerste klassers, werd tevens besloten met klem bij de verschillende elftallen er op aan te dringen, op tijd te beginnen. In de laatste seizoenen is het kwaad meer en meer ingeworteld, zoodat een groot aantal der wedstrijden eerder om half drie, dan om twee uur aanvangt. Men zal tenminste, zoo luidt een besluit van het N V.B.-Bestuur, in het vervolg de boeten reglementair toepassen. Wij verzoeken onze spelers dus dringend voortaan om uiterlijk kwart voor tweeën aanwezig te zijn. Hetwordt anders voor Ajax een dure grap, afgezien van het feit dat het niet aangaat 12000 menschen een half uur op een der spelers te laten wachten. H. B. S. U. V. V. H. V. V. V. O. C. Blauw Wit Haarlem X *—5 A. F. C. D. F. C. Sparta V. V. A. Spartaan H. B. S. 4-0 ,01 0-1 1-2 0-3 0-1 2-1 2-1 4-1 4-0 U. V. V 1-1 3-2! 2-0 2-1 2-1 6-2 2-1 0-0 3-5 H. V. V 0-0 5-2: 2-7 0-1 i-o 4-2 2-0 1-0 1 4-° 1-2 Y.O.C 1-1 0-1 3-2 1-3 0-7 0 3 1-1 1 1-1 2-2 6-1 2-1 Blauw Wit. 2-1 0-0 s 3-3 3-1 to .0 to 1 CO CO 1 1-0 4-1 2-0 1-2 Haarlem 2-2 0-2 1-3 3-1 2-0 0-2 4-1 1-0 I-2 2-1 3-0 Ajax 2-0 2-0 1 1-1 2-1 2-0 3-0 2-1 2-0 2-0 0-1 A. F. C. 2-31 1-4 0-2 1-2 0-2 0-3 1-5 5-2 1-2 0-1 2-0 D. F. C 1-3 1-2 2-0 4-0 0-3 1-0 2-0 3-0 2-0 2-0 0-2 Sparta 0-1 2-4 1-0 0-1 0-0 1-4 1-2 1-0 2-1 1-2 0 0 V.V.A 0-2 1-0 5-4 2-1 0-1 3-6 3-4 3-1 2-0 0-3 5-3 Spartaan 0 clo 3-0 0-3 1-1 0-3 4-0 1-4 2-0 1-2 4-2 1-0 -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7