r r~ \r r -J, IV. j Uitslag Holland Italië 142 voor Ajax dan ook lang zóó zwaar niet, als de uitwedstrijd tegen N.A.C. That 's a hard game, boys! Zou Ajax echter niet in staat zijn, zich te revan cheeren voor de nederlaag in Amsterdam? Capa citeiten zijn er wel, nu nog de spirit. Die is noodig in deze wedstrijden-reeks, en niet zoo zuinig ook, meer speciaal tegen het schitterend verdedigings-spel van Hoogstede e s. Alles bij één genomen zijn wij optimistisch, doch wij steunen daarbij op de oude vitaliteit van onze ploeg. Vooruit, mannen, stelt nu het Westen niet teleur Nóg is er een kans. Dus alles er op, en met enthu- siasme aan het werk in de vijfde eu zesde ronden. Wij zijn optimistisch! Ondertrouwd: Th. J. F. BROKMANN en J. C. VAN DIJK. Huwelijksvoltrekking 12 Mei a.s Amsterdam, 26 April 1921. Kinkerstraat 73 huis. Westerkade 16. Geen Receptie. v "V Ondertrouwd: K. L. DE BOER en A. C. M. DE VRIES Huwelijksvoltrekking 12 Mei a.s. Amsterdam, 26 April 1921. Prins Hendrikkade 168. Sperwerlaan 12. tv. Ondertrouwd: G. H ZIEGELER en A. R. VERSCHELDEN Huwelijksvoltrekking 12 Mei a.s. Amsterdam, 26 April 1921. Zocherstraat 55. Haarlemmerplein 37. Ontvangdag: Zondag, 1 Mei van 2-4 uur. Haarlemmerplein 37. V. Niet minder dan drie vooraanstaande personen in de Ajax beweging zijn dus den 2Ósten April ondertrouwd. Wij wenschen deze Heeren, en na tuurlijk de drie bruidjes ook, van harte geluk. Wij willen daaraan de wensch toevoegen dat Brokmann, de Boer en Ziegeler 11a hun huwelijk nog vele jaren dezelfde belangrijke diensten aan Ajax zullen bewijzen als in hun vrijgezellen-tijd. Nogmaals van harte geluk gewenscht en veel plezier bij de start van de drie huwelijksbootjes. Ten slotte nog de mededeeling dat de Heer K L. de Boer niet onze doelverdediger van Ajax I maar een broer van hem is. Red. Clubnieuws. Tot en met 4 Mei a.s. bestaat alsnog de gelegen heid ons per briefkaart het teraden resultaat van de/.en wedstrijd op te geven. Zooals reeds eerder bericht wordt voor hem, die het juiste resultaat voorspelt, een prijs disponibel gesteld. Indien meerdere leden den uitslag raden wordt de prijs onder de goede inzenders verloot. Men schrijve dus omgaande aan de Redactie van het Ajax-Clubnieuws, Reijnier Claeszenstraat 2> Amsterdam.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6