Onze Kansen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 141 'n treurige waarheid maar het is niet anders, dat de goede verstandhouding tegenwoordig in veel wedstrijden verre te zoeken is. Als het hard tegen hard gaat, dan moet men in dezen tijd waarachtig blij zijn als er geen krakeeltjes en incidentjes voorkomen. Van den wedstrijd kon weinig fraais gezegd worden. Er is van het Go-Ahead van vorige sei zoenen niets over en de duizenden bezoekers moesten teleurgesteld het veld verlaten. Go-Ahead heeft slecht partij gegeven. Het hopeiooze kick-and-rush wordt nog verbeterd door verschillende derdeklassers. Een enkel staaltje van individueel goed spel kan zooiets niet goed praten. De Deventer club is tegengevallen en niet zoo 'n beetje ook! Daarbij speelden de roodgelen zonder doelver- dediger. De man, die onder de lat stond kon althans op den naam doelverdediger geen aan spraak iraken. De spil Hulsman speelde 'n aardige partij, zon der meer. De voorhoede is gewoonlijk een seconde te laat en het tweede doelpunt bijv. leek ons een zuiver gevolg van een deprimeerend incident. De speler Pijpenbrock werd eenvoudig ontzien, ver moedelijk uit vrees voor nieuwe incidenten. Bij ons speelden Hordijk en v. Dort een goede partij. Hordijk blijft de uitblinker. Onze captain, Joop Pelser, had zijn plaats af gestaan aan Jan v. Dort, die er heel veel van terecht bracht. Achter maakte Boer tje 'n slipper, die eiken doelverdediger kan overkomen, doch die je nooit verwacht van een safe goalwachter als de onze. Brokmann speelde in de voorhoede de beste partij. Het verloop van den wedstrijd, ten slotte, is gauw verteld. Go-Ahead zwijnde* met '11 bal, dien Boer liet vallen en doorrolde, volgens een grensrechter, die ver van de doellijn af stond, over de lijn! Goal! De Kruijff kopte den gelijkmaker in het net, een bal, dien de keeper van ons adspiranten elf tal zou gehouden hebben. Kort daarop scoorde R itie' onnoudbaar de tweede goal. Het was jammer dat deze speler kort daarop uit moest vallen, want de licnte Dubois kon het minder goed bolwerken tegen de stevige Deventrianen. Rust komt met 2-1 In de tweede helft kwam Go-Ahead iets meer los, doch voor doel had geel-rood geen schijn van een kans Uit een penalty scoorde Fons Pelser no. 3, waarna Brokmann no 4 en 5 voor zijn rekening nam. Het tweede doelpunt van Go-Ahead leek ons meer een vriendelijkheidje, gevolg van de con sternatie in de Ajax-gelederen door het incident. Tot aller opluchting floot Eymers het einde. Een woord van erkentelijkheid voor de tactische leiding moge dezen arbiter niet worden onthou den. Zonder eenigen twijfel had de ellende niet te overzien geweest, indien 'n slappe broeder dezen wedstrijd had moeten leiden. OBSERVATOR. V»/ vt/ Het is 'n puzzle, beste vrienden! Onze kansen n.l. op het kampioenschap van Nederland De stand is nu zóó, dat alle clubs nog gelijk kunnen komen. Wat Ajax betreft is, na de overwinning op Go-Ahead van j.l. Zondag, de kans gesp. gew. gel. verl. doelp. pnt v.t. Be-Quick 4 3 1 3s7 6 Ajax 4 2 2 11 5 4 N. A. C. 4 2.-2 8-8 4 Go-Ahead 4 1 3 714 2 om te eindigen als nummer ééti, minstens nog zoo groot als van N. A. C., want wij hebben ons lot geheel in eigen hand. Indien Ajax van het Noorden wint, dan kan dit district door het winnen van zijn voorlaatsten wedstrijd toch niet boven Ajax komen, aangenomen dat wij ook N.A.C. slaan. Ajax moet derhalve beide hog resteerende wed strijden winnen om den titel van kampioen te kunnen behalen, waarbij dan de kans op een beslissingswedstrijd groot is. Kan clit? O. i. is het,zeer wel mogelijk. Indien Ajax er alles op zet, dan geven wij haar nog een schoone kans. Het lijkt ons niet waarschijnlijk, dat Be-Quick in Amsterdam wint en wij achten dezen wedstrijd

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5