v. r I Van Week tot Week j j 140 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zondag, 17 April 1921. De kampioenscompetitie. Be Quick—Ajax: 1—0. «Get on, Joopie Pas op de niolleboonen I zoo schreef Vlokkie in ons laatste orgaan. Joopie c.s. hebben echter niet voldoende opgepast. Met i o hebben wij verdiend verloren, verdiend om de eenvoudige reden dat Be Quick het net wist te vinden en onze voorhoede een paar schoone kansen voorbij heeft laten gaan. ;,De" kans van den dag kreeg 15 minuten voor het einde Jan van Dort v Zoo iets noemen ze »een geheide kans*. Delsen bracht snel op, zette laag voor maar de Arnhemsche Ajacied schoot veel te zacht om succes te kunnen hebben. Als geheel heeft dezen dag ons elftal teleurgesteld. Wel is waar ontbrak Jan de Natris, wegens familieomstandigheden naar men zegt, maar moet dat nu van een dergelijke invloed op het spel van het elftal zijn om zoo te falen? Behalve De Boer en de backs heeft het verdere deel van ons team niet kampioensfahig gespeeld. De Be Quick spelers, welke stuk voor stuk grooter van postuur zijn, maakten hiervan een goed gebruik en de hooge ballen waren in negen van de tien gevallen voor de Greuningers. Verder speelde de kampioenclub een meer open game dan Ajax. Onze jongens hadden het spel veel meer moeten openen, vooral toen bleek dat de grond voor goed «short-passing» ten eenenmale niet deugde. Jaap Bulder maakte voor de pauze het eenige punt in den match. Het Sportblad is het eenige olad dat durft te beweren dat deze goal in off-side positie gescoord is. Mr. Bisselick, die voortreffelijk heeft gefloten, kunnen wij van zijn fout geen ver wijt maken daar zijn positie in het veld toevallig zeer slecht was om het geval te kunnen bezien. Wij zaten echter op een lijn met den aanvaller en constateerden de off-side positie zonder aarzelen. Dit is dus de derde goal tegen Ajax in de kam pioenscompetitie die^ feitelijk ongeldig is. (Tegen Go-Ahead kwam nummer vier waar een vies luchie aan was, wat jou De Boer?) en veel massel heeft ons team tot nog toe niet gehad in deze wedstrijden. Laten wij het resultaat van den wedstrijd tegen Be Quick buiten beschouwing dan erkennen wij gaarne dat het gezelschap geen displezier van de verre reis behoeft te hebben. De Zaterdagavond werd in gepaste stemming doorgebracht. De Zon dagmorgen in de «Stadstuinen* werd ook ditmaal onvergetelijk, vooral toen Delsen zich «gereed* maakte 100 M. te zwemmen in het vijvertje, waarbij een onzer fotografen er in slaagde Hein op het mooiste moment te kieken Men zegt dat deze foto levensgroot in de kleedkamers komt te hangen I Herinneren wij verder aan het feit, dat tal van bekende supporters den reis naar Groningen mee maakten, dat George met zijn moppen het ge- heele Trianon-gezelschap deed schaterlachen, dat Koning, de goede Sire, ons het leven weer van de vroolijke kant deed bekijken, dan hebben wij voor ditmaal weer genoeg van dezen Zondag ge zegd en geven wij onzen medewerker Observator gaarne het woord over Zondag, 24 April 1921. Ajax—Go Ahead 5—2 In een vrij onplezierig gespeelden wedstrijd heeft Ajax ten tweede male met Go Ahead af gerekend. De hernieuwde kennismaking met het Deventersche elftal is geen aangename geweest en de overkwikkelijke incidentjes van een paar seizoenen geleden, zijn bij déze gelegenheid sterk in onze herinnering teruggeroepen. Het is een waarheid, dat de hond die in een kwaad gerucht staat, bij voorbaat op zijn kwaadwilligheid wordt aangekeken. Go Ahead is een club die kracht stelt boven techniek, die forschheid prefereert boven mees terschap, wel te verstaan als het moet. Wij kunnen ons indenken dat ook Go Ahead tamme wedstrijdjes kan spelen en dan heelemaal niet den indruk zal wekken van een ruwe ploeg. Een feit is echter dat Go Ahead niet de club is van het technische spel en zoo gauw als het moet komt des Pudels* kern tevoorschijn Nu behoeft dit nog geen aanklacht te zijn of 'n poging de Go-Ahead ploeg te kleineeren, doch de karakterie- stiek van de geelroode kampioenen isforsch er op en kei-maar-raak. Bij wedstrijden tegen Ajax is dat 'n leelijke zaak, want Ajax. is ook zoo lekker niet! Laten we toch eerlijk wezen. En wij behoeven ons niet te verwonderen dat het genre wedstrijden Ajax Go-Ahead licht tot onaangenaamheden leidt. Het is

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4