\r YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Mixeö-Pickles. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 139 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17=19 - Telef. N. 6603. vp Goede manieren. Neen, ik wil het niet hebben over de spelers. Het zijn er maar enkele op de velden, gode zij dank, die geen goede manieren hebben en die helaas ook nooit goede manieren zullen leeren. Karakter en opvoeding zijn onmisbare lactoren voor het. bezit daarvan en het is ten slotte be grijpelijk dat hier en daar het zwarte schaap zich openbaart. Ik wil het hier echter even hebben over het publiek. Dit heeft onmiskenbaar geen goede manieren. Mijn vriend Nevoh dweept nog al eens een enkel keertje met zijn Amsterdamsch publiek. Hij zal 11a Zondag genezen zijn. Ook het Amsterdam- sche publiek heeft geen manieren, tenminste in het algemeen gesproken Als alles goed gaat. en het gaat naar den vleezedan is er ook geen reden om uit den hand te springen. Maar als er iets bizonders is. dan is het figuur poover. Ook van ons Amsterdamsch publiek. Zondag j. 1. speelde Go-Ahead met een doel- verdediger, die van deze taak geen begrip had. De knaap bleek 'n failure, 'n hopelooze misluk king. Wat deed toen het Amsterdamsch publiek? Het joelde en jouwde als 'n troep gekken 1 Ik zag enkele dames, die vol-op genietend, mee deden aan dit misselijke staaltje van ongemanierd heid. Dat noemt zich, god-betert-, sport-enthusiast en liefhebber! En joelt 'n man uit, die voor zijn eigen plezier en uit eigen vrije wil een voetbal wedstrijd speelt. Bespot wordt zoo iemand! Het is verfoeilijk dat zoo iets voorkomt. En het is teekenend voor de mentaliteit van de groote kudde, die onze voetbalvelden bevolkt, zoogenaamd om sport te genieten maar innerlijk nog niet rijp om het begrip sportiviteit te snappen. Het gaat meer en meer berg-af met onze sportieve geest. Spelers loopen met gezichten als oorwurmen in het veld en eten elkaar haast op. Vleselijke bedreigingen en verwenschingen zijn aan de orde. Vraag nu niet wat het publiek doet. Hoe minder verstand van het spel, hoe meer praats en hoe uitdagender blik. Hebt U een klein begrip van hetgeen zich gedurende een belangrijken wedstrijd afspeelt op de tribune? U zoudt zich verwonderen over zoo veel netheid en gezond verstand!! 't Is maar beter dat U niets weet. Maar dit moet ik toch even vaststellen. Het genoegen van een wedstrijd te zien wordt lang zamerhand denkbeeldig. We hebben tegenwoordig schitterende terrein inrichtingen, model-comfort, model-controle etc., alles zelfs zóó dat je bij je eigen club het on behagelijke gevoel hebt bij 'n vreemde te zijn!! Maar enfin, daar hebben wij het nu niet over. Ik wil alleen maar hier op neer komen dat we met al die voornaamheid en mooie terreininrich tingen toch achteruit geboerd zijn en in het algemeen de ware sportgeest duchtig geleden heeft van al dien groei. En de uitwassen zullen zich later misschien nog leelijk doen gelden. Meer en meer beschouwt het publiek een voetbalwedstrijd als 'n publieke vermakelijkheid en het gaat er heen als naar 'n stierengevecht of 'n bokswedstrijd. Het publiek betaalt en het matigt zich het recht van te kijken te schreeuwen en te joelen. Goede manieren! 't Mocht wat! Goede manieren zijn niet meer van dezen tijd. Wat kunnen wij dan verwachten van het publiek, dat voetbalwedstrijden bezoekt en voor het óvergroote deel van sportiviteit niet veel of heelemaal geen begrip heeft?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3