f7 Uit de Pers. 136 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX dat een groot contingent via Enkhuizen-Stavoren gaat, tenminste 'als het weer daartoe geschikt is (het lijkt er niet op. Red.) De trein vertrekt Zaterdag middag 4.45 uur C.S. Het gedeelte, dat met de Expresse na Zwolle gaat (Restauratiewagen in den trein) vertrekt om 4.15 C.S. Aankomst 8 uur te Groningen. Men logeert in Hotel „Frigge'' te Groningen. Als reserves zullen Rutte, Debois en Hoogland ons elftal vrij zeker vergezellen. Uit Geneve krijgen we bericht, dat la Servette prefereert ons op Zondag 12 Juni te ontvangen. Wij spelen dus niet op Dinsdag, maar op Zon dagmiddag te Geneve. De datums veranderen dus in: 5 Juni te Zurich, 9 Juni te Bern en 12 Juni te Geneve. Terugkomst 14 Juni te Amsterdam. Het Bestuur besloot dat vier reserves de ploeg zullen vergezellen, teneinde zekerheid te hebben met volledige elftallen in het veld te kunnen "komen. De Regl. Commissie heeft een ontwerp gereed gemaakt voor een nieuwe formatie van de Elftallen- commissie. Men stelt voor dat voortaan de elftallen zullen samengesteld worden door 2 Commissies, n.l. A en B. Ajax IIV zullen behandeld worden door Commissie A. Ajax Vlagere elftallen door Commissie B. De leiding van het adsp. voetbal op te dragen aan 3 Bestuursleden met den 2den Secretaris der vereeniging als Secretaris der Commissie. Fr. Schoevaart heeft de warmwaterinstallatie in de groote kleedkamers thans flink aangepakt. Alle voorbereidingen zijn getroffen waardoor de kleedkamers het komende seizoen zullen voorzien zijn van een warmwaterinrichting, badkuipen, enz. Binnenkort zullen de werkzaamheden hiermede aanvangen. Bepaald werd dat de inrichting niet eerder dan 1 Sept. a.s. in werking gesteld wordt, dus met het nieuwe seizoen. Verder vernemen wij dat de kleedkamer van den scheidsrechter verplaatst wordt naar een appartement aan te brengen naast de box van den trainer, waarvoor een kleine verbouwing van de kleedkamers noodig wordt. (De nieuwe box hadden wij jl. Zondag wel noodig. Red.) Teneinde de jaarvergadering niet overhaast af te moeten werken besloot het Bestuyr dat bedoelde vergadering reeds Zaterdagmiddag om uur zal aanvangen. Wij kunnen de vergadering eventueel tusschen 68 uur onderbreken en des avonds doorgaan. Wij lezen in de N. Rott Courant een artikel van den correspondent uit Bern, waaruit wij over nemen De redactie der Zürichsche „Sport" vindt het der halve bijna ongelooflijk, dat Holland Zwitserland slaan kon Zoo diep zijn wijHollanders, die nog voor eenige jaren als de beste voetballers van het vasteland beschouwd werdenna het slechte spel het vorige jaar te Basel in de oogen van buitenlanders gezonken. Zwitsersdie eerst bezig zijn hun naam in de voetbalwereld te vestigenkunnen het nauwelijks gelooven, dat onze oranjehemden ook nog wel eens een woordje kunnen medesprekenWaarlijkwanneer men dergelijke beschouwingen van kleineering der Hollandsche sport leest, dan mag men onzen elf spelers wel dankbaar zijn, dat zij zich ons oude „Je Maintiendraina de rust hebben waardig betoond. En onze Westelijke kampioen Ajax, die het voorrecht zal hebben hetgeen na de wedstrijden van gisteren vaststaat) tegen de kampioenen van Oost- en van West-Zwitserland en tegen het sterkste stedelijke elftal van Zwitserland, Bern, te spelen, moge zich wel bedacht zijn, dat de naam van het Nederlandsche voetbal in Zwitserland uitdrukkelijk eischt, dat Ajax in zijn besten vorm speelt en den indruk van Basel wegwischt. Al hebben ook mannen als Gassmann, de secretaris van den Zwitserschen Voetbalbond, en vele elftalspelers een beteren indruk over het peil, waarop het Hollandsche spel toch nog altijd staat, de meening van de reductie van „Sport" mag hier niet verder voortwoekeren en ieder Hollander in Zwitserland zal het toejuichen, dat een club als Ajax hier komt, om den Zwitsers eens te toonen, wat Hollandsch clubvoetbal presteeren kan!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8