HollanÖ-Italië Opmerkingen I -*- 1 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 135 komen. De voorlinie kon het tegen de zware achterhoede niet steeds bolwerken en liep meesten tijds te pletter op het stabiele spel van de A.D.W. backs, waarvan de linker-achterspeler buitengewoon trapvast bleek. Is Asbeek Brusse feitelijk wel een voorhoede speler? Hij lijkt ons meer geschikt als verdediger! De overige vier spelers speelden hun gewone spel, d.w.z. zeer voldoende. Een feit is echter dat ze stuk voor stuk nog twintig pond aan moeten komen om tegen elke verdediging succes te kunnen hebben. Meer havermout en minder cigaretten, Heeren vty i E E Wij herinneren er aan, dat tot 1 Mei a s. gelegen heid bestaat deel te nemen aan het prijsraadsel, dat wij uitschreven. Men kan ons een briefkaart zenden met de te voorspellen uitslag van dezen internationalen wedstrijd. Na 1 Mei a s. worden geen uitslagen meer geaccepteerd. Briefkaarten te richten aan de Redactie van het Ajax-Clubnieuws. Reijn. Claeszenstraat 2, Amsterdam. I E «vfc. E E Na regen komt zonneschijn! Of omgekeerd. Dat ondervonden we Zondag nog, toen we van uit den 5—0 hemel in de 12 hel geploft werden. Na de vette jaren van Ajax-Clubnieuwsen, kregen we de magere van geen clubblad. Tja, dat was me een geschiedenis, en zelfs de hevigste kankeraars moesten toegeven dat we op die manier nog verder van huis waren. Ja, die kankeraars, of om 'n zachte uitdrukking te gebruiken, die critici! Dat zijn er velen geweest gedurende onze eerste clubblad-periode, maar was hun quantiteit groot, hun qualiteit was er des te slechter om, het waren afbrekende critici, met holle phrazes maar geen argumenten. Ze beweerden wel dat het clubblad, niks was, maar de methode aangeven hoe het beter kon, ja dat vertelden de Heeren niet. En dat is nu een gewichtige zaak. Opbouwende critici zijn altijd nuttig, kankeraars nut is echter negatief. We hebben nu de malaise gelukkig achter den rug, ons clubblad verschijnt weer, maar laten we nu ook zorgen dat het nooit weer verdwijnt. Juist daarom lijkt het mij gewenscht eens de oorzaken op te sporen van het gebrek aan belangstelling van de zijde der leden. In de eerste, plaats lijkt me de halfmaandelijksche tijd van verschijnen voor een Sportblad ongewenscht. 't Ideaal is natuurlijk een weekblad, maar het karakterestiek van idealen is nu eenmaal dat ze niet makkelijk te bereiken zijn. Niettemin, er kan toch reeds 'n flinke schrede in de goede richting gedaan worden, en wel door de tijd van verschijnen twee wekelijksch te maken en dan een bepaalde dag, liefst vroeg in de week, bijv. Woensdag, zoodat we nog niet van sportbladen oververzadigd zijn. Veel kosten veroorzaakt het niet, inplaats van 24 nummers worden het 26 per jaar, en nu geloof ik dat het Ajax bruintje tegenwoordig wel zoo welvarend is, dat het die 2 nummertjes best kan trekken. Nu nog iets! Ik ben van huis uit een tevreden natuur, 'n lobbes, maar één keer whs ik geweldig boos op onzen Redacteur! Dat was na de Scandinavische toer, meer dan ooit verlangde ik naar het clubblad, dat zeker wel uitvoerige verslagen van de gespeelde wedstrijden en vertalingen van Zweedsche en Deensche recensies over het Ajax-spel zou bevatten. Dat viel tegen! Juist van hetgeen de Zweden en Denen van het Ajax spel zeiden vernamen wij niets. Ik memoreer juist dit, in de stille hoop, straks, na de Zwit- schersche tour, mij te goed te kunnen doen aan „Zwitsersche persbeoordeelingen". Afgesproken Heer Redacteur? Dan leg ik voor deze keer de pen weer neer. Adé. Met deze nuttige opmerkingen van Adé zijn wij het eens. Voor ons clubblad hadden wij in de dagen van de Scandinavische toer zooveel copy dat wij betrekkelijk slechts weinig over de trip konden opnemen. Inderdaad hadden wij ver schillende vertalingen in onze map en ook een intervieuw dat wij met scheidsrechter Vestergaard over het spel van Ajax hielden. Het is echter niet gekomen tot het opnemen van deze artikelen, Waarschijnlijk hebben wij na de komende trip meer plaatsruimte en zullen dan onze lezers ver gasten op de recensies van Zwitsersche verslag gevers over het Ajax-spel. (Red.) VARIA. Wij vernemen dat Ajax II UI gecombineerd a s. Zondag tegen Stormvogels te IJmuiden zal spelen. De uitnoodiging aan Olympia (Gouda) gericht werd, niet geaccepteerd, omdat te Gouda het seizoen reeds gesloten is. (Gaat niet door. Red.) Ons elftal gaat Zondag volledig naar Groningen, Gupffert zal weer medespelen, zal het althans probeeren. De opstelling der voorhoede wordt dus als gewoon: Gupffert, Delsen, Brokman, van Dordt, de Natris, Voor hen, die het reisje medemaken, geldt nog

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7