fr" De wedstrijd 132 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Katoen zwijgen, nadat de groote pers in duidelijke woorden het fiasco van deze arbiter heeft afge schilderd. Alleen willen wij in verband met deze „leiding" wijzen op den invloed, dien de recht spreker op den stand in het ranglijstje kan uit oefenen. Niemand zal toch ontkennen, dat de uitslag van den wedstrijd AjaxN. A. C. bij oordeelkundige leiding anders zoude zijn, dan het thans verkregen resultaatHet is toch wel beschouwd al te dwaas, dat tegen alle beslissingen in den wedstrijd moet worden geprotesteerd, alleen omdat deze heer onbevoegd is het spel te leiden, of zelfs maar te volgen. Na afloop heeft een der leden van de Scheidsrechter-Commissie ons verzekerd, dat'eerst nadat de heeren Mutters en Bisselick verhinderd bleken, de heer Katoen is uitgenoodigd in te vallenHoe dit zij, het is te wenschen, dat de nog -resteerende kampioens wedstrijden onder'goede arbitrale leiding gespeeld zullen worden. Tot nu toe heeft daar nog al het een en ander aan ontbroken 1 heeft overigens een interessant verloop gehad. N.A.C. heeft keurig partij gegeven en hoewel we natuurlijk Ajax gaarne hadden zien zegevieren, moeten we bekennen, dat het meerdere enthirsiasme der Zuiderlingen gunstig afstak bij het werk van onze eigen garde. Bizonder respect hebben wij voor de Breda'sche verdediging. Zoowel achter als middenlinie zijn van uitstekende qualiteit. De voorhoede achten wij minder sterk. De vleugels zijn niet bizonder gevaarlijk, en wat de binnen- spelers betreft, noch Schot, noch Verlegh, van wie een grooten roep uitgaat, traden in dezen wedscrijd op den voorgrond. Bij ons was Hordijk de man met de pushing spirit." Deze speler is een meester in de kunst! De wijze, waarop hij enkele malen den bal langs vier, vijf tegenstanders opbracht en aangaf, is eenvoudig niet te verbeteren. Het geschiedt alles zoo kalm, wiskundig-juist, en fraai, dat het voor den voetbalkenner een lust is het te zien. Het spel van een Hoogstede is ook voor den leek nog bizonder voortrekkelijk. Dat storm-tempo, dat bruusk-dolle ren-spring-spel is prachtig om te zien, vooral als in negqn van de tien gevallen het zaakje lukt. Maar wat Hoogstede overkomt, het er glad naast springen, meters, dat zult ge bij een Hordijk niet zien Om thans nog enkele wedstrijd-indrukken weer te geven, diene dat in het eerste half uur het spel vrijwel gelijk opging. Eerst een kwartier voor rust komt Ajax los en het is ook in deze periode, dat Ajax 'n mooie goal scoort, door Rutte. De scheidsrechter geeft echter onbegrijpelijker wijze off -side voor v. Dordt, die meters van af de goal absoluut buiten de gevechtszone stond! Rust komt met blanco score, en wij denken, dat Ajax zal gaan winnen. Wij krijgen den wind tegen en dat is gewoonlijk een factor, die ons spel ten goede influenceert. Doch, 0, desillusie Petit, zet bij een aanval den bal voor doel. Schot staat zoo ,te zeggen, arm in arm naast Boer in ons doel en weet er den scherpen voorzet in te werken. Nu is het echter geen off-side! En N.A.C. leidt. Hevige protesten van Joop! Geen baat natuurlijk. De Natris verhuist nu naar rechts, en dat geeft onmiddellijk verbetering. Het wordt nu aanpakken voor Philipse en Mertens, de N. A. C.-backs. Zij kunnen niet verhinderen, dat bij 'n scrimmage de bal in het net wordt gewerkt, naar verluidt op ongeoorloofde wijze. Katoen geeft echter goal. Opnieuw hevige protesten, thans van N.A.C. zijde. Het spel wordt daardoor zeer onaangenaam beinvloed, hetgeen er niet beter op wordt, als er een paar zonderlinge beslissingen in het veld bij komen. Het eindsignaal wordt reeds verwacht als plots Verlegh, die naar onze meening in buitenspel- positie stond, den bal krijgt en linea recta scoort. N.AC. leidt! Onze spelers, die zeer onjuist passief toezagen, bij het off-side geval, protesteeren energisch. Te energisch, want enkele verlaten het terrein. En daarmede kwam het einde De Breda'sche kampioensclub zegevierde. Weliswaar onder sqrie's protesten, die ons echter veel geld zullen kosten en die niets zullen opleveren. OBSERVATOR.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4