ai m ui* :i mïrn i mi >t±iim mj (.wAif-w» NO. 17. VRIJDAG 15 APRIL 1921. 4DE JAARGANG. Waarschuwing j j Ajax-Go-Aheaö. j j Mixeö-Pickles. -<L i het Bestuur heeft met leedwezen bemerkt dat een of meer leden uan onze uereeniging plaatsbewijzen van Ajax-N.A.C. in handen van derden gegeven hebben, welke deze plaats- bewijzen tot een bedrag, hooger dan de gel~ dende prijzen, van de hand hebben gedaan, het Bestuur waarschuwt nogmaals met klem dat eventueele overtreders met schorsingen eventueel royement zullen gestraft worden als de namen bekend raken, het rekent op de medewerking van alle leden dat de distributie der plaatsbewijzen bij komende hampioens- wedstrijden op volmaakt correcte wijze zal geschieden. hET BESTUUR. De voorverkoop voor w.l., adsp. leden en dit maal ook voor o.L, welke allen twee plaatsen kunnen koopen (alleen voor kennissen of familie leden) vindt plaats op Donderdagavond 21 April a.s, in Café Oost-Indië te Watergraafsmeer. J. OUDHEUSDEN, penningmeester. E vj' Kam pioen s=disch, De „tafel" zal zes gangen groot zijn. De „hors d'oeuvre", '11 Deventer sla-tje met wat Delsiaansche bravour-saus, ging er in als Deventer koek De Bredasche soep, als tweede gerecht, zal ons heugen, dank zij deels den chef-kok, die geen sikkepitje verstand van dezen schotel had en die alweer het gevleugelde spreekwoord van onze bet-grootma's bevestigd heeft, d-at het niet alle fluitisten zijn, die 'n groote niond opzetten l Hoofdzaak was echter de hartigheid van de soep, an und für sichl Dat Breda'sche ploegje met *n elan en een feu sacré van wat-doe-je^me l Laten we rond uit zeggen, dat N. A. C. de stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Het is niet waar, dat Ajax een off-day had, zooals de peis meende, Lariel Ajax heeft duchtig gespeeld, maar Jonkvrouwe Pech danste enkele walsen liefelijk door de roodwitte gelederen. Overigens speelde Ajax uitstekend. Hordijk was de „oude". Boer- „vast", etc. De fout, als je 't zoo noemen wil, lag -in de veranderde opstelling van de voorhoede, die zonder Wim Gupffert was. Joop had Delsen direct van rechts moeten halen. Dan Enfin

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1