Nagekomen bericht. 128 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX =ai de Clubnieuwslezer het zelf doen, en wel door de geïllustreerde tijdschriften welke foto's van Ajax- wedstrijden bevatten te koopen, de foto's netjes uitknippen, opplakken op dun groen karton van formaat als het Ajax-Clubnieuws en mee laten inbinden bij eiken jaargang. Dit heb ik nu reeds in de 2 complete en de afgebroken derde jaargang gedaan, en ik verzeker het U, ik heb er pleizier van Het wordt op die wijze een volmaakte Ajax encyclopeodie, en als ik nu weer eens lees van de sensatie-match Ajax-Sparta in 1918, en ik zie naar de kiekjes, dan zie ik nog de 2 reuze pillen van Jan. Het lastige is echter: Hoe weet ik of er Ajax- kieken in de weekbladen staan ja of neen? En dat is nu het lastige, menigmaal heb ik de Revue der Sportenmet een gebaar van verachting in de prullemand geslingerd als er weer geen foto's van onze Roodwitten in stonden. Maar daarin kan de Redactie ons helpen door bij verschijnen van foto's in de bladen dit te melden in het clubblad. Ik geef nogmaals m'n idee ernstig aan alle leden in overweging. Het is weinig werk en men heeft er later o zoo'n genoegen vaner is niets leuker dan van tijd tot tijd eens in zoo'n oude geïllu streerde jaargang te snuffelen! Voojal in tijden van tegenspoed zoo als het vorige seizoen, je fantaseert dan maar een beetje en denkt dat het nog 1918/19 is. ADÉ. Wij zijn het volkomen met den Heer Adé eens en zijn hem erkentelijk voor zijn opmerkingen. Zelf hebben wij onze ingebonden jaargangen op dezelfde wijze geillustreerd. Het is de moeite waard om ze te zien We zullen onze lezers voortaan op de hoogte houden in welke bladen Ajax-kieken voorkomen. Clubblad-Redactie s r^_ De Ajaxploeg vertrekt a.s. Zondag om 9.50 uur C.S. naar Deventer en keert met den trein van kwart voor achten uit Deventer terug. i Elftallen voor April 1921. jj EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr. V. Pelser. F. Coutori. H. Hordijk. J. Pelser. A. J. de Kruyfif. J. D. de Natris. Th. J. F. Brokmann. H. Delsen. W. H. A. Gupffert. J. L. van Dort Jr. TWEEDE ELFTAL. F. R.. Rutte. J. H. Martens. R. P. J. Vunderink, J. Hoogland. A. M. M. Busbach. C. H. W. de Bois Jr. C. v. d. Weerden. J. Goosen. J. Bieshaar. P. J. Prins. G. H. Ziegeler. DERDE ELFTAL. W. H. Meijer. M. L. Wesling. A. J. ten Herckel. A. Levendig. J. Roodenburg. J. v. d. Vlis. F. Gehrels. C. Geudeker. K. v. Kasteel. Joh. J. Bosch, C. L. Wintershoven. VIERDE ELFTAL. J. v. Hesteren. G. Deen. S. Bakker. J. A. Möhrs. M. Brink. J. F. H. Asbeek Brusse. E. Bakker. A. A. Bogaard. J. F. Smit. H. Geestman. J C. Dabrock. VIJFDE ELFTAL. J. L. Smit. G. de Jongh. W. Mast. L. Benjamins. W. H. C. Lieven. J. W. Hoeffnagel. K. L. de Boer. H. Talboom. H, H. Pijnappels K. W. v. d. Toorren. A. M. de Pater. ZESDE ELFTAL. A. Visser. W. de Vlugt. J. de Groot. B. J. Nijssel. L. Aarsen. D v. Gelderen. E. v. d. Berg. D. J. Duijckers.- F. Kermer. E. v. Gelderen. N. W. Peijpers. ZEVENDE ELFTAL. J. v. Heeswijk, K W. Dokter. W. F. Koningsveld. Lindeman. F. Dukker. J. Buitenkant. J. C. Groot- meijer. F. W. Aarsen. J. W. Dabrock. J. M. Couton. J. A. Burk. ACHTSTE ELFTAL. J. Spook. M. Wijting. A. de Wit. H. F. Raatsie. H. Th. C. v. Beek. G. Stam. P. J. van Leeuwen. P. C. Sigault. W. Ingenbleek. A. Smit. M. Roos. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen. H. Harinck. J. T. J. Raatsie. P. Vunderink. J. Prosé. F. Kusters. C. H. Dabrock. M. Smit. J. Swijnenburg. W. F. Dukker. Ph. Paulsen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8