T5 De Zwitsersche Toer. 126 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Vanzelfsprekend hebben wij de gelegenheid, nu de Zwitsersche spelers in ons land waren, benut, om eens kennis met de heeren te gaan maken. Wij troffen jl. Zondagavond het Zwitsersche ge zelschap in een jolige stemming in American aan. De Heeren waren juist van een autotocht naar Volendam en de bloembollenvelden terug. Wij lieten ons door de officials allereerst met een speciaal doel o.a. aan de Heeren Osterwalder, den rechtshalf, en Ramseijer, den linksbuiten, beide Heeren lid van de Young Boys, voorstellen. Na afloop van dit gesprek hadden wij nog een onderhoud met de Heeren Funk en Fehlmann, de laatste captain van het Zwitsersche nationale team, tevens aan voerder van la Servette uit Genève. Alle Heeren, doch vooral Fehlmann bleek een allercharmantst sportsman. Uit den loop van het gesprek kwam naar voren, dat men in Zwitserland volkomen op de hoogte is van de prestaties van het Ajax-elftal in de laatste jaren, hetgeen het meest sprak uit de opmerking van Fehlmann, dat 1918/19 wel een ,,saison inoubliable pour Ajax" geweest zal zijn. Natuurlijk was het hoofddoel van ons onderhoud de trip voor Ajax te arrangeeren. De Heeren moeten natuurlijk nog een en ander officieel met hun Bestuur bespreken, doch het resultaat was zeer bevredigend, daar het geraamte van onze trip zoo goed als gereed is Wij stellen ons voor, dat het gezelschap des Donderdagsavonds 2 Juni uit Amsterdam vertrekt. Wij reizen dan door België, Luxemburg en Frank rijk en via Basel naar Zürich. Op 5 Juni spelen wij dan onze eerste ontmoeting tegen Grashopper- Club, welke wedstrijd al officieel is vastgesteld. Den 6en Juni vertrekken wij uit Zürich. Het ligt in onze bedoeling het gezelschap tegelijkertijd door de mooiste gedeelten van het Alpenland te laten reizen en hier en daar eenige dagen te blijven. Met de Heeren uit Bern, nl. Funk, Osterwalder en Ramseijer, kwamen wij overeen, dat wij op Donderdag 9 Juni, des middags in Bern spelen, tegen een combinatie uit Bern. De Young Boys" in Bern kan ons niet ontvangen, daar het terrein tegen dien tijd niet meer vrij is. Wij spelen dus op een ander veld tegen een V combinatie uit Bern. Wij hebben dus drie dagen om van Zürich naar Bern te gaan, nemen dus niet den kortsten, maar den mooisten weg, die voert langs de heerlijkste valleien en over de schoonste bergen. Deze driedaagsche trip te beschrijven volgens het door ons ontworpen programma zou kolommen druks vullen. Wij volstaan dus hiermede en zeggen alleen dat deze reis gedeeltelijk per spoor en gedeeltelijk per boot afgelegd zal worden. Nadat wij te Bern gespeeld hebben, rest ons de match tegen la Servette te Genéve. Ook hier spelen wij op een week-dag nl. op Dinsdag 14 Juni, om de reis rustig, te kunnen afleggen. Nog is niet definitief uitgemaakt, of wij over Montreux dan wel via Lausanne naar Genéve gaan. Indien de tijd toereikend is, gaan wij over Montreux, schit terend aan het Meer van Genéve gelegen en vandaar per boot naar Genéve. Gaan wij niet via Montreux, dan toch zeker over Lausanne, om van Lausanne per boot naar Genéve te vertrekken, welke tocht -iets korter, maar minstens zoo mooi is. Meer uitgebreid kunnen wij niet zijn, al zouden wij ook nog tal van be langrijke dingen, die de ploeg te aanschouwen krijgt op deze route, kunnen verhalen. Captain Fehlmann vertelde ons, dat la Servette ons gaarne wil ontvangen en ons een hartelijke ontvangst zal bereiden. Het tijdperk van 14-17 Juni wordt gebruikt, om via Basel naar Nederland terug te reizen. Dit is het voorloopige programma, waarin natuurlijk nog wel eenige wijzigingen ge bracht zullen worden, maar om de nieuwsgierigheid van verschillende Heeren te bevredigen drukken wij het programma reeds voorloópig af. De Heeren reizigers kunnen dus hunne vacanties, resp. ver loven reeds aanvragen en met een en ander rekening houden. Wij kunnen nu reeds mede- deelen, dat de toer zeker de fraaiste wordt, wat het natuurschoon betreft, die ooit een Ajax-ploeg heeft gemaakt. En als de pret en niet te vergeten de spelprestaties, gelijken tred houden met de vorige» door Ajax teams gemaakte tochten naar Oostenrijk- Hongarije, Frankrijk, Zweden en Denemarken, dan zullen de reizigers na afloop zeker met genoegen aan de Zwitsersche toer terugdenken. Spoedig hopen wij met meer gedetailleerde reisplannen te komen. Dit is slechts het geraamte, met de verdere uitwerking waarvan wij ons thans onledig houden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6