YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Clubavonö-vreugöe. j j Zaterdag 2 April a.s. Ouderwetsche Clubavond (met dames) in de Voor de eerste maal in Nederland 1. Hinkel-race (voor dames). "*N CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 123 KANTOOR EN WERKPLAATS: 1ste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. De veteraan, die Vrijdagavond 18 Maart, den eersten prijs won bij het geanimeerde kurkje op 't billiard" schrijft ons: Geen Indianen-opperhoofd kan trotscher bij moeder de vrouw terugkeeren met den skalp van zijn gedooden vijand, dan schrijver dezes terug keerde met den machtigen leverworst, met rood witte linten omstrengeld. Na heeten strijd, waarin meer dan 30 tegenstanders sneuvelden, heb ik de trophee gewonnen, en ik ben de commissie nog steeds dankbaar voor de maagpijn, die ik mij aan deze delicatesse gegeten heb. Vol blijden jubel draag ik U deze kleine hymne op Wié Ajax-bloed door d'aderen vloeit Van vreemde smetten vrij, Wiens hart voor 'n clubavond gloeit, Verhef den zang als wij. Hij stemm' met ons, vereend van zin, Met 'n biertje voor den dorst, 'n Loflied op 't kurkje in En op Ajax-leverworst! N.B. De velletjes van den worst stel ik als troost prijs beschikbaar voor 'n volgend kurkje «1! Zegt het voort 1 gezellige Bovenzaal van ,,De IJsbreeker", Weesper- zijde. Aanvang 8 uur. Diverse emotievolle wedstrijden staan op het programma. Eerste hulp bij ongelukken aanwezig. 2. Zaktoopen Om het Kampioenschap van Nederland. Ajax, Be Quick, Go Ahead, N. A. C. Gaat dat zien I Gaat dat zien t De beroemde Internationale. Scheidsrechter „Heintje Carpentier" zal wederom de fluit hanteeren. Eventueele protesten worden dus in geen geval in behandeling genomen. 3. Place pour la Polonaise (Eieren tikken). Zout meenemen. Bal onder leiding van „Henk". Muziek en zang zullen de wedstrijden op luisteren. De Clubavonden-Commissie. Vrijdag 8, 15, 23 en 30 April, Clubavond in „de Bisschop," Dam. Diverse sportbladen liggen steeds voor de leden ter inzage. Bezoekt deze avonden gèregeld. j Van Week tot Week. <T* Zondag 27 Maart 1921. Ajax—Altona 3—0. Het Ajax-terrein bood het ongewone aspect van een zeer matige bezetting der verschillende rangen. Het zeer ongunstige weer zal daaraan niet-vreemd geweest zijn, terwijl wellicht ook het welvoorziene Paaschvoetbal-menu in Amsterdam van invloed geweest is op de geringe belangstelling voor dezen wedstrijd, waarin niet minder dan vijf eerste-elftallers vervangen werden. Behalve de vier „internationals", kon wegens redenen van particulieren aard ook Henk Hordijk niet in het veld komen. Als gevolg daarvan kwam een combinatie in het veld, die wat betreft voor- en middenlinie geheel nieuw was. Alleen de achterhoede was dezelfde, niet alleen in samenstelling echter, doch ook in spelqualiteit. De Duitschers strandden steeds op het muurvaste spel van Fons Pelser en Frans Couton, die beide in goeden vorm waren. Deze „Verein für Leibcsübungen" heeft overigens geen bijster grooten indruk gemaakt. Veel pretenties V

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3