iSiüLÉJliïI »7il u H4 I M iSMM&M VRIJDAG 1 APRIL 1921. 40E JAARGANG. Bestuursbesluit. Neöerlanö Italië I Ajax-N A C. I I Mixeö-Pickles. NO. 16. I IIHIIIIIHIItl v»/ Op advies der ingestelde Commissie zijn de Heeren W. Bruijnesteijn en W. F. Koning s~ veld Jr. vanaf heden gerehabiliteerd. De opmerking ten opzichte van de Heeren P. J. van Leeuwen en Buitenkant in ons vorige Clubblad gemaakt, zijn van geen kracht. Namens het Ajax-Bestuur, J. QHOOTMEIJER Secretaris. \U Bestellingen worden na Zaterdag 2 April a.s. niet meer geaccepteerd. In een onzer volgende nummers wordt bericht waar en wanneer de plaatsbewijzen uitgegeven worden. Reijn. Claeszenstr. 2 J. J. Grootmeijer, Telefoon Z. 5005. vR 'h De voorverkoop van kaarten voor den kampi oenswedstrijd Ajax-N.A.C., is volgens Bestuurs besluit alleen open voor werkende en adspirant- leden op vertoon van diploma en zal gehouden worden op Woensdagavond 6 April in Café Oost-Indië, Watergraafsmeer, aanvang 8V2 uur. Om teleurstellingen te voorkomen, maken wij er op attent, dat wat de plaatsen der overdekte en open tribune betreft, op elk diploma niet meer dan twee plaatsen kunnen worden verstrekt. J. OUDHEUSDEN, Zeilstraat 40. Penningmeester. vlr i E E Paasch-idylle. 27 en 28 Maart 1921. De Verein für Leibesübungen ,,Altona'93'' stond des Zaterdagmiddags 1 uur ophetMokumscheplavei- sel, omringd door de teederste zorgen van die Herren Grossmaïer en Marioes Kohlenhasen.Zondagmorgen is er een rijtoer durch die Grosstadt Amsterdam gearrangeerd en toen hebben we braaf Duitsch geparlepourleerd, toonden bij het Museumplein unser grossartigesReichsmuseum und flakkdagegen- über der Amsterdammische Eisenbahn, welcher aber bei Mangel an Frost am Winter nie offen is! So ein eigentümlicher Eisenbahn! Er is uitstekend geëxpliceerd, gezwammificeerd en ge-orakeleerden de Altona-broeders waren dan ook best te spreken. Totdat ze in het veld kwamen en moesten ervaren, dat zij in Fussball hunne Meister gevonden hadden. Toen waren zij allesbehalve te spreken. Er valt niet veel moois van te zeggen. Erg »nett« waren de Hamburgsche heeren waarachtig niet en de spel regels kennen ze maar half. De landenstrljd. Zondagavond zijn we naar American getogen om de Zwitsers op te meten!! De Young Boys,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1