Nummer Twee De tweede helft. Het tegenpunt. Ajax II—H F C. II 7~~ "S1 ii 6 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX Ajax heeft den BI. Witters nog eens overtuigend doen zien, dat het kampioenschap waarlijk in vertrouwde handen is. Ontkend kan niet worden, dat BI. Wit eigenlijk een poover figuur sloeg tegenover het sluitende Ajax-spel Doelpunten konden dan ook niet uit blijven en als Brokmann tien minuten na het begin door alles heenloopt, verricht hij het beste staaltje voetbal dat wij dit seizoen zagen. Ajax leidt (1-0). Niemand verwondert zich over dezen gang van zaken Pelser, Hordijk en de Kruyff zitten vlak achter de voorhoede. Zeer regelmatig wordt in de richting van Schindeler gemanoeuvreerd en deze uitstekende doelman moet voortdurend attent zijn. Het gelukt de BI. Witte halllinie, waarin de afwezigheid van Gerritsen duchtig wordt ge voeld, in het geheel niet opluchting te brengen, terwijl de aanval van onze tegenstanders speciaal in dezen wedstrijd laat zien, dat zij er zonder enthusiasme zeker niets van terecht brengt. De geestdrift in het Blauw Witte spel heeft de Stadionclub op de tweede plaats gebracht; ont breekt die animo evenwel, dan is de ploeg het tegenovergestelde van productief. Meer dan ooit kwam dit dezen middag uit. Het heeft ons verwonderd, dat de rust niet met vier, vijf goals voor ons is ingegaan. Er is alle kans geweest. Toen echter ons nationale duo Gupffertde Natris had geproduceerd, vonden onze jongens het fraai. Het spelpeil ging dra zakken is in schrille tegenstelling met de eerste, ontsierd door zeer mat spel, vooral van Ajax-zijde. BI. Wit had daarvan kunnen profiteeren, doch bleek daartoe onmachtig. Enkele through-passes van v. Diermen hadden niet het gewenschte resultaat. dat B.W. maakte, was de beroemde vergissing, in dat geval tusschen de Boer en Couton, waarbij de eene dacht, dat de andere het zaakje zou op knappen, met gevolg, dat het balletje doodleuk het net inzulde! Van de laatste deel van den strijd zwijgen we maar. Evenals van het vrijpostige publiek, dat tenslotte binnen de kalklijnen wilde zitten Het eindsignaal was 'n verheugenis! Het was beslist. B W. heeft ook dit seizoen de meerderheid van Ajax moeten erkennen. Met zes punten, blijven wij boven nummer twee. Bravo, mannen! Well played! Nu nog de tweede daad. Het Nederlandsche kampioenschap winnen! Dan loopt straks in juni heel Zwitserland uit om jului te zien Succes OBSERVATOR. \j£ E i j T» E Prins heeft zijn zin! J.l. Zondag 6 Maart waren een paar honderd menschen getuige van boven staande ontmoeting. Veel moois is 't intusschen niet geweest wat de liefhebbers te zien kregen. Fanatiek speelden onze knapen voldoende maar 't verband tusschen de linies ontbrak nog al eens, terwijl ook het samenspel niet te loven viel. Toch wonnen wij met 3---1 van het fijner spelende H.F.C.-ploegje, w.i. verschillende jongens spelen, waarvan H.F.C. later nog veel pleizier zal hebben. De E C. heeft veel kunnen leeren van dezen wedstrijd, nl. dat het dringend noodig is het a s. seizoen niet telkenmale de ploeg door elkaar te smijten, waardoor het elkander begrijpen mogelijk zal kunnen worden. Thans was het ettelijke malen droog zand«. Zooals gezegd er wordt hard genoeg gewerkt. Daarenboven gooide Rutte er het laatste half uur een schepje op en scoorde een fraai derde punt. Reeds hadden wij toen een voorsprong met 2I. De pauze kwam na een mat e^n lusteloos spel met 0—0. Nadat H F.C. keurig gescoord had kwam ons elftal pas los. Na- een goede voorzet van links, was een kei van Geudeker den H.F.C.'er Daam te machtig. Even later kregen wij een present van den scheidsrechter, die abusief con stateerde dat een bal de H.F.C.-doellijn gepasseerd zou zijri. Ten slotte nog het reeds hierboven gesignaleerde werkelijk keurige punt van Rutte en de zege was binnen. Critiek op het elftal laat ik ditmaal eens achterwege. Allereerst om het feit dat het team zoogoed als nog niet in deze formatie heeft gespeeld. Ten tweede o-mdat ik pas twee-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4