li r ==S) YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Bestuursbesluit. 1 Clubbericht i iv. Wedstrijdprogramma. Van Week tot Week. 4? Ajax=Blaüw Wit 2-1 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 115 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17=19 - Telef. N. 6603. geestkracht teruggekeerd is en ik kan niet. meer gelooven aan een ondergeschikte rol voor Ajax! Is dat mogelijk? Het antwoord is aan de spelers! NEVOH- ïU. Het Bestuur besloot om de toegangsprijzen bij de kampioenswedstrijden te wijzigen. De volgende prijzen gelden hiervoor thans: Overdekte tribune f 2. Open tribune 1.50 Staanplaatsen langs het veld 0.60 Staanplaatsen achter de doelen O.W Jongensplaatsen 0.10 Ten opzichte van de wijze van verhoop werd besloten dat alle leden voor hunne familieleden of hennissen eenige plaatsen hunnen bestellen. In het volgende Clubnieuws zullen nadere berichten medegedeeld worden. Het Ajax~Bestuur. M/ Uitslagen: 6 Maart 1921. Ajax IIH.F C.3 1 Ajax V—Steeds Voorw. II: 0-5; Ajax VIIISparode: 3-1; Ajax b adsp. Oosterpark b adsp O-O. 13 Maart 1921. Ajax IBlauw Wit: 3 1. 20 Maart 1921. Ajax IIU.V.V. II; 2 uur, Middenweg I. A.T.B. I—Ajax IV, 11 uur, Middenweg II, (op verzoek van A.T.B. op ons terrein). Ajax V—Rapiditas II, 11 uur, Kruislaan I. O.D.E. IllAjax VI, 2 uur. Oosterpark IAjax VII, 2 uur Ajax VIIIMuiden I, 2 uur, Kruislaan I. T,O.G. IV-Ajax IX, 2 uur. Ajax a adsp.A F.C. a adsp. 10 uur, Kruisl. II. S.N.V. adsp.- Ajax b adsp., 10 uur. Geschorst. De werkende leden: J. Schweppe, W. F. Konings veld Jr., W. Bruynestein, W. v. Etteger voorden duur van een maand, ingaande 9 Maart. Deze schorsing geschiedt op voorstel van de Elftallen- commissie, tengevolge van het aanhoudend weg blijven- bij wedstrijden, zonder behoorlijk af te schrijven. Wij schreven voor Ajax II voor den N V.B beker in Reijn. Claeszenstr. 2 J J. Grootmeijer, Telefoon Z. 5005. Secretaris. 'f* Zondag 13 Maart 1921. Begunstigd door schitterend voorjaarsweer hebben de beide leiders van i A hun competitie programma beëindigd. Het was een feestdag voor ons, want de fraaie kampioensvlag wapperde fier in top! En de feeststemming was er. Het wachten was nu op de »clou", de groote wedstrijd tegen de Klufticanen, die elk jaar opnieuw het glanspunt van het seizoen is. Allengs vulden zich de tri bunes. Het terrein bleek voor vandaag te klein. Duizenden moesten teleurgesteld worden. Toen de laatste plaats verkocht was, klapten onver biddelijk de loketten dicht en drommen menschen werden door de bereden politie teruggedrongen achter de hekken. De sta'antribunes, die tot berstens toe gevuld waren, zongen rood en blauw witte liedjes 'n Trom pet schetterde ongeduldige tonen. Ten slotte vertoonden zich de eerste spelers. Met veel moeite had eindelijk de kijkende schare 'n behoorlijk plaatsje veroverd, zoodat Mutters om ongeveer 2. f 5 liet aanvangen. De wedstrijd is in de eerste helft rijk geweest aan schitterende spelmomenten.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3