T Weer kampioen. j j -J] 114 ■^0 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 'F Na een inspannend seizoen heeft de Ajax-ploeg zoowaar weer eens het afdeelingskampioenschap in de wacht gesleept en meerdere glorie gebracht aan de in dit opzicht zoo verwende club Langen tijd was het eindresultaat onzeker en scheen het zelfs dat Blauw Wit, de flinke tegenstander uit 't Stadion, met de eer zou gaan strijken. De eind spurt van Ajax was echter zóó krachtig en doel bewust dat het kampioenschap zelfs met een flinken voorsprong en met fraaie cijfers werd be haald en niemand zal tegenspreken dat de eerste plaats ingenomen wordt door het elftal dat die plaats verdiend heeft. 't Is voor de derde maal dat Ajax als No. 1 van de Westelijke re klasse eindigt en 't zou voor de vierde maal in successie zijn, als men Ajax 't vorig jaar niet door de ongemotiveerde schorsing van Delsen en de Natris ernstig gehandicapt had. Zeker is echter dat er veel energie noodig was om in deze moeilijke wedstrijdreeks slechts drie maal geklopt te worden en maar eens gelijk te spelen. Een serie van 18 overwinningen te behalen getuigt van kracht en energie en gaarne sluit ik mij aan bij de velen die Joop Pelser en zijn mannen daarvoor gehuldigd hebben. Het elftal heeft daarmede niet alleen voor eigen club, doch ook voor het hoofdstedelijk voetbal in 't algemeen nieuwe lauweren geplukt. Toch ben ik van oordeel dat de groote strijd nu eerst begint. Al behoor ik niet tot die pessi misten die steeds weeklagen over den achteruit gang van de spelkwaliteit, niettemin moet ik erkennen dat er tenminste in 't Westen een in zinking waar te nemen valt. Doch in de provincie is 't spel met reuzenschreden vooruit gegaan. De districtswedstrijden leverden daarvan opnieuw het bewijs en mag men de provincialen gelooven, dan zal dat in de kampioenscompetitie nóg duidelijker gedemonstreerd worden. Het algemeene oordeel buiten Amsterdam is dat Ajax ditmaal geen schijn van een kans krijgt op het nationale kampioenschap en toen ik me veroorloofde tegen een zeer overtuigd aanhanger van de provinciale suprematie bescheidenlijk op te merken, dat het Ajax-elftal reeds sedert zes jaren totaal ongeschikt bleek te zijn om een ondergeschikte rol te spelen, toen werd me lachend geantwoord, dat Ajax dan nu wel tot een ondergeschikte rol gedwongen zou worden. Kijk eens aan zei de provinciaal Ajax is kampioen, doch kampioen van een vrij zwakke afdeeling. Zeker Ajax behaalde 18 overwinnin gen, doch meerendeels op zwakke tegenstanders en dan bovendien meestal met the odd goal. Kijk naar de doelpunten... 50—20, dus per wedstrijd nauwelijks 2 doelpunten voor en steeds 1 tegen. En zie dan naar Be Quick, N.A.C. en Go Ahead. De Deventenaren begonnen slecht, doch herstelden zich tijdig en waren toen voor alle tegenstanders volkomen ongenaakbaar. Wie in 't Noorden nog iets presteert naast Be Quick is Velocitas en ook Velocitas werd op eigen grond afgemaakt met 5 2. Enchedé speelt in 't Oosten 't sterkst en Quick het mooist. Go Ahead won in Enschedé met 7 - 2 en in Nijmegen met 7 0!! Willem II is nog steeds een sterk tegenstander en moest er aan gelooven, op eigen veld met 6—0! Het zijn geweldig sterke elftallen die in Noord, Oost en Zuid aan den kop gaan en nooit tevoren waren zij zóó sterk. Eu nog eens herhaalde de provin ciaal: Ajax krijgt geen kans! Wat moest ik antwoorden Ik heb m'n schouders opgehaald en iets gemompeld van we zullen zien Doch nu vraag ik aan heel Ajax»Wat moet er gebeuren, moet Ajax onder liggen ?c fen ik vraag aan 't elftal, aan Joop en zijn mannen wat moet er gebeuren zult gij werkelijk machteloos zijn tegen de provinciale kampioenen? En tenslotte vraag ik aan 't Amsterdamsche publiek: wat moet er gebeuren, zult ge het willen aanzien, dat uw elftal verpletterd wordt? En dan sluit ik de oogen, ik schep mij het beeld wat ik mij denken wil en ik zie eerst de club. Als een sterk bolwerk omgeeft heel Ajax zijn elf strijders; als in de eerste glorie jaren zal ieder weer meeleven, mêetrekken naar buiten en meewerken dus en dan zie ik de spelers met de tanden op elkaar geklemd strijden voor de glorie van eigen club, van Amsterdam en 't geheele Westen. En tenslotte zie ik de duizend koppige menigte die 't Ajax-elftal omringt en aanmoedigt in en buiten Amsterdam. Ik voel hoe de oude

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2