CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 111 IV_ Daar zaten we op de onoverdekte en wachten tot de spelers zouden komen, 't Duurde me lang en om de tijd te dooden muffelde ik nog wat in 'tSportblad, dat ik al van a-z had uitgelezen. De minnaar van het meisje (hum) besteedde zijn tijd ook goed. Zoo nu en dan hoorde ik wat van 't gesprek. »Zie je die twee palen?* Die poort daar met die netten erwachter?* Ik keek op. M'n hemel wat schudde ze lief met dat blonde krulkopje! »En die lijn daar in 't midden?* »Ja«Wat eea stemmetje-muziek. O, met zoo'n aardsche engel uit te zijn. Maar neen. Foei. Schaam je getrouwde kerel en ijverig vervolgde ik weer m'n lectuur een stuk van Nevoh, dat ik al haast van achteren* naar voren kon opzeggen, gelukkig de spelers. Nu kon ik veilig m'n sportblad opbergen. De instructeur naast mij gaf nu les in »elftal opstelling*. »Kijk die roodwittcn-da's Ajax*. Wie die anderen waren? ja, dat wist hij zelf niet. 'k Zat me te verbijten zoo'n stommerd ook Die knul was zóó'n meisje niet waard. Die jongen in 't midden daar?* »Zie je die? Waarlijk ze zag hem. Nou dat is de midvoor «-Brokelman of Boksman heet ie en ze noemen hem de goalgetter van Ajax.« 'k Zat paf. »Die kleine, dat dat is kippie.* Goeie genade. 't Was Delsen om geen ruzie te krijgen met m'n betere helft moet ik haar en misschien de lezersschaar tevens gerus- stellen en meedeelen dat ik al dien tijd het spel schijnbaar met de grootste aandacht gevolgd had. Maar toen werd het me te kras. Met m'n vrien delijkste glimlach wendde ik mij tot mijn buurman l »Ziet U die daar?* en toen vlug als een ratel: »Dat is de nieuwe« rechts-buiten-midden- achterspel-vóór-keeper van Ajax. En loopen dat hij kan De blik waarmee hij me aanzag was vernietigend en zij vroeg: »0, bedoelt U de jongen die daar met z'n hand wenkt Ik knikte. 't Was nog lang geen half-time, toen ik gele genheid kreeg drie plaatsen in te nemen. VLINDER. Elftallen voor Maart 1921. EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr. V. Pelser. F. Couton. H. Hordijk. J. Pelser. A. J. de Kruyfif. J. D de Natris. Th. J. F. Brokmann. H. Delsen. W. H. A. Gupfïfert. J. L. van Dort Jr. TWEEDE ELFTAL. F. R. Rutte. J, H. Martens. R. P. J. Vunderink, J. Hoogland. A. M. M. Busbach. C. H. W. de Bois Jr. C. v. d. Weerden. J. Goosen. J. Bieshaar. P. J. Prins. G. H. Ziegeler. DERDE ELFTAL. W. H. Meijer. M. L. Wesling. A. J. ten Herckel. A Levendig. J Roodenburg. J. v. d. Vlis. F. Gehrels. C. Geudeker. K. v. Kasteel. Joh. J. Bosch. C. L. Wintershoven. VIERDE ELFTAL. J. v. Hesteren. G. Deen. S. Bakker. J. A. Möhrs. M. Brink J. F. H. Asbeek Brusse. E. Bakker. A. A. Bogaard. J. F. Smit. H. Geestman. J C. Dabrock. VIJFDE ELFTAL. J. L. Smit. G. de Jongh. L. Benjamins. M. G. H. H. Pijnappels K W. v. d. Toorren. W. Mast. J. H. F. Overeem. H. Talboom. J. Cohen. K. L. de Boer. J. W. Hoeffnagel. ZESDE ELFTAL. A. Visser. W. de Vlugt. E v. Gelderen. D. J. Duijckers. E v. d. Berg. N. W. Pijpers. L. Aarsen. D. v. Gelderen. F. Kermer. D. Swaan. J de Groot. ZEVENDE ELFTAL. J. v. Heeswijk, A. H. Couton. K. W. Dokter. J. Lindeman. F. Dukker. J. A. Burk. F. W. Aarsen. J. C. Grootmeijer. J. W. Dabrock. H. v. Beest. J. Schweppe. ACHTSTE ELFTAL. J. Spook. H. F. Raatsie. W. Bruynesteijn. Roos. H. Th. C. v. Beek. A. de Wit. A. Smit. W. Ingenbleek. G. Stam. P. C. Sigault. N. Jordan. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen. H. Harinck. J. T. J. Raatsie. P. Vunderink J. Prosé. Fr Kusters. C. H. Dabrock. M. Smit. J. Swijnenburg. W. F. Dukker. Ph. Paulsen. J\

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7