I Spartaan II-Ajax II. j Ik verwijt openlijk deze commissie, dat zij ten koste van het tweede elftal, immer het derde intact heeft gelaten, wanneer dat in vallers of reserves noodig had. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ioi wéér een goal. Langs de lijn; en we maken er nog een, Rood en Wit gaat nooit verloren, IJkenhout is IJkenhout en hup v Vollenhoven. Even inzinking, waar U. V. V. gebruik van maakt. Fons treuzelt, D.Buitenweg niet, bom, prachtschot. 2- I Lange gezichten, diverse goede dingen, bijna een derde punt. Laatste kwartier, gevaarlijke momenten voor Ajax-doel, de Boer puik. Fons ruig. Een prachtige ren van Gupffert, Debois, de Natris. Bal naast. Hoogland uitgespeeld, (trainen boy), ook de Kruyff minder. Groote spanning, einde. Terug. Utrechtsche straatjeugd, veel steenen, booze gezichten en on deugende woorden O, bloemrijke Nederlaridsche taal. Toen we na het diner voetbal-uitslagen vroegen kwam de portier met een strakke snuit vertellen dat Ajax met 2 1 gewonnen had 'n Goeie mop. J. s. Degradatie-gevaar 111 Ziedaar de akelige, zwarte woorden, die ons gedurende eenige dagen tot een nachtmerrie zijn geweest. Degradatie gevaar Het leek ons aanvankelijk een beetje belachelijk, dat ons tweede, ons flinke, pootige, goeie, ouwe tweede, dat zulke roemrijke jaren achter zich heeft, zou moeten kelderen. Maar als dan vader Koolhaas naar je toe komt en je eens even haar fijn vertelt, hoe de vork in den steel zit, dan rest je niets anders dan deemoedig je hoofd te buigen en je heilig voor te nemen het zóó ver niet te laten komen. En het is zoo ver niet gekomen. Dank zij de 32 overwinning op Spartaan II, Zondag jl. na enormen strijd op Sloterdijk ,,uit de modder getrokken", zijn wij gelukkig er weer boven op Dat er voor gewerkt is, behoef ik u zeker niet te zeggen. Gezwoegd, gesjouwd, geploeterd is er. Niet door een, door allen; de geheele ploeg wierp zich met een ,,feu sacre" in den strijd, die men in maanden niet had gekend. Wat maal je er om, of je vijf invallers hebt, als het zwarte spook zoo akelig dicht bij je staat, hunkerend naar het oogenblik om je in de lurven te grijpen en naar beneden te sleuren. Je weet immers, dat er vijf andere jonge kerels klaar staan, om zich voor het „unlucky team" geheel te geven. Wat maal je er om of je captain een beetje- een jaar achterlijk is en naar den polder trekt in plaats van naar Sloterdijk Wat kan het je schelen, of je op een terrein moet baggeren, dat alle liefelijke eigenschap van een kattebak in zich vereenigt 1 Dat lap je immers allemaal aan je laars. Je geeft elkander voor den wedstrijd een stevigen *poot en belooft elkaar je uiterste best te zullen doen. En dan lukt het wel. Over den wedstrijd zal ik heel kort zijn. Het eerste had Hoogland, Rutte en Debois opgeslokt, Goosen was ziek en Prins zijn huis kwijt, waardoor Geestman, Brink, Wesling en Smit de gelederen aanvulden. Onmiddellijk ging het in stormpas op het Spartaan-doel en met de rust hadden wij een 2 —O voorsprong, die weldra tot 3 o vergroot werd. Een oogenblik van verslapping en een ,,slip of the ball'' van Ziegeler kostten ons twee doel punten. We maakten nog eenige benauwde minuten door, maar dan is het tijd en twee kostbare puntjes zijn in de wacht gesleept. Uitblinkers te noemen zou niet billijk zijn, want er is ,,gewerrekt as duvels'' door allen, geen een uitgezonderd. Zoo hoort het ook 1 Maar als we nu de zaak eens nuchter bekijken en nu h t gevaar geweken is trachten de oorzaak van de débacle Op te speuren, dan kan ik tot geen ander resultaat komen, dan dat de groote fout schuilt bij de Elftal-Commissie. Terwille van de kampioenskans van het derde elftal, het troetelkindje van de E C is het reserve team leelijk in de verdrukking gekomen. Tot zoover. Gaarne ga ik hierover in dit blad met de heeren een polemiek aan. Ik ben in blijde verwachting." Prof.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5