\r ioo CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX iv. is misschien beslissend geweest voor den wed strijd 1 het tweede doelpunt was een juweeh Scherp werd de bal van links voorgezet, Jan van Dort kwam met zevenmijlslaarzen aanloopen en gooide zich met den bal en al in het net. Of hij het leer met zijn hoofd of met zijn borst, of met zijn beenen in de touwen werkte, was van den kant af niet te zien, het ging alles bliksem snel, en voor we goed en wel wisten wat er ge pleurd was, wees het scoringbord aan, dat Ajax een 2-0 voorsprong had. Hoe de strijd na de rust verliep, weten we allemaal. We herinneren ons, hoe H. B. S. tegen wind in volstrekt niet zwakker was, hoe de Amster- damsche achterhoede stand hield en de voorhoede telkens snel aanviel, hoe de Bas niet wenschte te profiteeren van een toegestanen strafschop, hoe v. d Poel minder, maar moeilijker werk kreeg dan de Boer. en hoe de stand onveranderd bleef, zoodat Ajax met 2o won. Er werd goed door de beide ploegen gespeeld. Snel, krachtig, fair en geestdriftig. H. B. S. miste De Leve. Bouwman is weg, en de voorhoede ontbraken de oudste van Rappard, en Peereboom. Maar we zouden zeggen, dat het zoo kwaad niet is voor H. B. S. dat het eens met wat invallers moest spelen. H. B. S. heeft op het oogenblik niets meer te winnen of te verliezen, en in zulke omstandigheden kan het geen kwaad als het reserve-materiaal eens beproefd wordt. Dat reserve-materiaal van H. B. S. is lang niet kwaad. In ieder geval weten we nu, dat de zwarte bende niet staal of valt met haar oude spelers, dat er een jongere generatie achter de oudere staat, en dat H.B.S. niet uit bloedarmoede bezwijken zal 1 In het Ajax-elftal ontbrak alleen Brokmann. Rutte moest hem vervangen op de middenvoor- plaats. Het kwieke, lenige spel, dat Brokmann ontwikkelen kan, kregen we dus niet te zien Rutte vond ik voor de rust beter dan er na. De beide vleugels waren goed op dreef, vooral de linker Gupfïfert, die maar niet mager wil worden, schoof geregeld zijn bewakers voorbij, en kogelt iederen wedstrijd harder. Als men nu weet; dat zijn bewakers Schafer en Denis waren, niet de eersten de besten dus, zal men moeten erkennen, dat Gupfïfert er weer aardig in is. Maar men ver- gete daarbij niet, dat hij krachtig gesteund wordt door Hein Delsen, die, zoo klein als hij is, iederen Zondag een portie werk verzet, waar de zwaarste, langste en breedste van alle Nederlandsche voet ballers niet van terug heeft. De rechtervleugel viel ditmaal niet zoo op, maar deed toch vaak mooi werk, Van v. Dort vermeldde ik reeds zijn fraaie goal de Natris ging er wel een paar maal ouderwetsch van door, maakte ook in de tweede'helft haast een van zijn solo-doelpunten, maar hij trapte twee corners achter, wat ik hem nog nooit in één wedstrijd, heb zien doen. Is Jan de hoekschop-specialiteit of is-t-ie het niet 1 I In de middenlinie had de Kruijff pech, doordat hij een pees verrekte en moest uitvallen Hoogland nam zijn plaats in en speelde zijn bekend ver dedigen zeer voldoende, maar steunend matig spelletje; Joop Pelser was Slangenburgh, Vermetten en de Bas meestal te vlug, en vooral te door tastend af; en Hordijk speelde zijn berekend, rustig half-backspel. Achter is de zaak vrij safe. De Boer (die zich in één seizoen zeer populair heeft gemaaki), hield wat hij houden moestFons Pelser maaide alles weer weg en Couton heeft bewezen dat zij, die hem niet remplaceeren wilden, toen hij een „in zinking" had, juist geoordeeld hebben. Zijn trappen is weer vast, en zijn weifelingen heeft hij weten te overwinnen MAGRO. Zondag 13 Febr. 1921 U.V.V. I Ajax: 1-2 Stenografisch verslag. Veel supporters, alleen al 700 fietsers. Aftrap 2 1 5 U.V.V. zonder Vos en W. Buitenweg. Ajax zonder J Pelser. De Kruyfïf center-half. Hoogland linkshalf. Geweldig offensief van U.V.V. Achterhoede puik Prachtrennen van de Natris, wil zelf goals maken, geen voorzetten, v. Rijn geweldig. Swarttouw, buitenspel Co. Gemopper in de voorhoede. Hordijk zwoegt, heeft z'n handen vol met de rechter U.V.V-wing. Brokman scoort. Off-side. In de rust gemoedelijke speech van Hordijk Reynolds geeft 100 regels aan de Natris, »ik moet voorzetten Theo's knie staakt weer. Debois linksbinnen. Delsen centervoor. Na de thee Ajax in kampioensvorm. Tik, tak, tik, voorzet, goal. Tik, tak, tik, voorzet, -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4