YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. IV- 13 Februari 1921. Wedstrijdprogramma. 20 Februari 1921. Afgevoerd. Clubavonden. Gerehabiliteerd- Ajax—Blauw-Wit. Van week tot week 1 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 99 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. U.V.V. IAjaxI: 1-2; Spartaan II AjaxII23. Uitslagen A.V.B. volgend Clubbericht. Ajax ID.F.C. I 2 uur, Middenweg I. Blauw Wit II—Ajax II, 2 uur. Zeeburg I Ajax IV, 2 uur. Ajax VHortus II, 2 uur Kruislaan I. Rapiditas III Ajax VI, 2 uur. Bijenkorf I Ajax VIII, iiuur of 2 uur. A.F.C. VIAjax IX, 2 uur. Ajax b adsp.—A.F.C. b adsp. 2 uur Kruisl. I. 27 Februari 1921. V.O.C. IAjax I te Rotterdam. V.V.A III—Ajax V, 2 uur. Ajax VI D.E.C. III, 2 uur. N.F C. IAjax VII, 2 uur. Inc. Bank—Ajax VIII, 2 uur. Ajax IX T.DO. III, 2 uur Kruisl. I. O.V.VO. aAjax a adsp. lo uur. Z.S.G.O.Ajax b adsp. 10 uur. Als w.l. B. Sombogaart wegens het spelen voor een andere vereeniging. A.s. Vrijdag en daaropvolgenden Vrijdag Club avond „üe Bisschop". T. Reder, ex. w.l. Wij zullen ons best doen dat als Ajax I-BlauwWitI gespeeld wordt geen andere Ajax-wedstrijden worden vastgesteld, opdat alle w.l. den wedstrijd kunnen zien. Reijn Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER. Telefoon Z. 5005. Secretaris. vO Zondag 6 Febr. 1921. Ajax slaat H. B. S. Ajax heeft ongetwijfeld een iets zwaarder pro gramma af te werken dan Blauw-Wit, en dat niettemin de concurreerende club haar twee punten voorsprong reeds heeft ingeboet, is een meevaller voor de roodwitten Een meevaller, waar niet op gerekend mocht worden, en die laat geen Ajaxied te vroeg juichen I nog wel eens door een tegenvaller gevolgd kon worden. Nochtans: Ajax' kansen op het kampioenschap zijn op het oogen- blik lang niet kwaad, en vooral de 2 O over winning op H. B. S. heeft het Meersche elftal weer een stuk verder gebiacht. 2 0 is een mooie uitslag, je haalt er niet alleen de twee punten mee binnen, maar 't doet ook je doelgemiddelde goed. En alle Ajax-supporters hebben dan ook geglimlacht of gedanst van plezier al naar hun temperament toen de overwinning op H.B S. een voldongen feit was Men was er ook hierom zoo verheugd over, omdat het zwarte elftal uit Den Haag niet gemakkelijk te slaan is, vooral niet door Ajax. Want Denis en zijn mannen zetten hun beste beentje voor, als het tegen Ajax gaat. Dat deden ze al in het beroemde seizoen van Ajax' ongeslagen record, en dat doen ze nu nog. Wat ze gelijk hebben 1 Geen prettiger wedstrijden dan die waarin twee tegenstanders honderd procent geven van hun kunnen, hun volharding, hun wils kracht. H. B. S. geeft zich tegen Ajax honderd procent, en Ajax moet bijgevolg hetzelfde doen, of het legt het loodje. Maar het Ajax-elftal weet op het oogenblik, dat het geen fratsen mag uit halen, speelt voor wat het waard is en heeft er bijgevolg H.B.S. onder kunnen houden. De 2O overwinning van Ajax was ongetwijfeld verdiend door technisch beter voorhoedespel der roodwitten. "Maar verder was er weinig verschil tusschen het Amsterdamsche en het Haagsche elftal. In het veld ging de strijd gelijk op, ja, er waren perioden waarin H. B. S. onloochenbaar druk uitoefende op het Ajax-doel. De roód-witte voorhoede schoot echter veel gevaarlijker, en was 'teerste doelpunt betrekkelijk een fortuintje het overnemen van dien strafschop

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3