Y~ J 10 1 Clubbericht. j 98 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX doelp. gesp. gew. gel. verl. voor teg. pnt U. V V. 17 7 4 6 28 -30 18 D F. C. 19 8 2 9 25-25 18 Spart? an 18 8 I 9 23—32 17 H. V. V. 17 7 2 8 33—32 16 V. O. C •17 5 5 7 30-37 15 V. V. A. 17 6 23—36 13 Sparta 17 3 2 12 CO 1 8 p O 18 2 2 14 12—38 6 Volledigheidshalve publiceeren wij in dit artikel den volledigen stand in de Westelijke Eerste klasse tot en met Zondag 13 Februari 1921hoewePhet niet in onze bedoeling ligt er verdere bespreking aan te wijden dan ons Ajax interesseert. Behalve Blauw-Wit en Ajax heeft geen der clubs kans gezien in running te blijven voor het kampioen schap, en de logische conclusie zou derhalve zijn, dat deze beide clubs spelqualitatief de primi interpares van de afdeeling zijn. Wanneer wij echter denken aan de puike wed strijden, die b.v. H. V. V. in Amsterdam heeft gespeeld, en als'we ons het spelpeil herinneren van HaarlemAjax in dit seizoen, dan is het nog de vraag, of er in het ranglijstje niet iets te ver anderen ware. Hoe dit zij, het kampioenschap van de Weste lijke Eerste blijft dit jaar in Amsterdam, en naar onze. meening in de (voormalige!) Meer. Begrijpelijkerwijze concentreert zich thans de belangstelling op de eindbeslissing, die begin volgende maand door de gebeurtenis ,,Ajax Blauw Wit" vallen zal. Ajax BlauwWit l Nog steeds blijft dus deze kamp voor de Amsterdamsche sportliefhebbers het groote „feest". Dat is al sinds jaren zoo en dat schijnt voorloopig zoo te blijven. Noch A. F. C., nóch V. V. A., nóch Spartaan hebben voor den voetbalenthusiast die magische bekoring, welke Ajax en Blauw Wit hun schenken, meer speciaal als de roodwitte en blauwwitte kleuren tegen elkaar strijden. Dit schoone evenement wacht ons. En hoel Het is te hopen, dat noch Blauw Wit, noch Ajax verdere verliespunten boeken, zoodat de attractie van den wedstrijd zou dalen. Dan belooft het wat! Inderdaad, die „goede, oude" Meer zal te klein zijn. Het zal geen toeloop, maar 'n reuze-optocht worden en wij hopen ten zeerste, dat alles zal medewerken om dien dag te doen slagen. En hierbij doelen wij in de allereerste plaats op de sportieve zijde van het „feest". Want de hoofden zullen verhit zijn. Daar is niet aan te ontkomen. En toch zal het zaak zijn vóór alles het gevoel van sportiviteit te doen zegevieren boven clubidealen. Mocht het zijn, dat Blauw Wit toch nog vóór Ajax over de eindstreep gaat, welnu dat wij het haar dan ook gunnen, hoewel wij het toch zoo gaarne anders gezien zouden hebben. En wat onze spelers aaugaat In ons volgend nummer spreken wij de heeren nog Maar zij hebben (behalve dan van Reynolds) heusch geen advies noodig. Ze weten nauwkeurig waar het om gaat! Wat zal 1921 ons brengen? Jo Pelser geve ons, met zijn tien mannetjes putters, het antwoord! Ons vertrouwen in de ploeg is echter vast. Play up, boys It 's only a step now 1 OBSERVATOR. O.f. bekijkt Observator de zaak toch te ge. makkelijk. Wij zijn er zoo heel zeker niet van dat rood-wit zal zegevieren. Onze spelers zullen al het mogelijke moeten doen om ten slotte nummer een te* worden. Blauw Wit geeft zich nog niet verloren: dat leerde ons Zondag de wedstrijd V.V.A.-Blauw Wit. (Red.) Uitslagen: 30 Januari 1921. A.F.C. I—Ajax: 1—5; U.V.V. II—Ajax 11:2—15 Ajax III—Amstel II: 14 0; Ajax IV—A.T.B. I: 2-2; Ajax V-AFC. IV: 1 1Ajax VII- A.E.D. I: o—1. Uitslagen 6 Februari 1921: Ajax I - PI B.S. 12—0Ajax II-E.V.V. 12 5 Hercules II Ajax III: 0 4; Avanti IAjax IV: 1o;T.O.G. IIAjax V 1o; Ajax VIIO.M.S.I 2 t; Ajax VIIIUnicum I: o1; Ajax IX— Zeeburg IIT17 Sloterdijk b adsp.Ajaxaadsp. 0-4.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2