mï*&i i mj mr±f NO. 13. DINSDAG 15 FEBRUARI 1921. 40E JAARGANG. Een afscheid. V»/ V»/ EnYs Schoevaart, broer van Frans en Jan Schoevaart, een bescheiden en symphatieke figuur gaat ons verlaten Hij vertrekt op 26 Febr. a s per stoomschip Tamboravan Rotterdam naar Ned.-Indië Malang wordt zijn bestemmingsplaats Sinds een tiental jaren is Frits in Ajax-kringen een goede bekende. Hij speelde gedurende deze jaren in Ajax III en IV en was telkenmale een uitstekende reserve voor ons tweede. Slechts het laatste seizoen misten wij hem in onze eljtallen, waaraan zijn liejde voor roeien niet vreemd was. Met Frits gaat weer een van die Clubvrienden naar het buitenland, welke Ajax noode kan missen. Namens alle leden FritsGoede reis en tot weerziens. Onnoodig je op te wekken„Ajax niet te vergeten een Schoevaart vergeet Ajax nooit. G. vl/ E "V Wat zal 1921 ons brengen? ïV. 'h Dezer dagen kwam ons het programma in handen van den feestavond van 18 Maart 1920, toen Ajax haar twintigjarig bestaan vierde. 'n Smaakvol programma van 'n smaakvol "feest, waaraan wij nog steeds gaarne terugdenken. En nu bijna een jaar vervlogen is sinds dien dag (wat leven we snel!) en Ajax binnen enkele weken den schoonen leeftijd van 21 seizoenen zal bereiken, zijn we ook toe aan het antwoord op de vraag, die op bedoeld feestprogramma gesteld werd Wal zal 1921 ons brengen Welnu, 1921 zal ons. indien we ons niet erg vergissen, een kampioenschap van onze hoofd- ploeg brengen. Nog woedt de strijd en kampen onze knapen. En beslist is de worsteling nog niet. Maar het moet o i. vreemd loopen, indien Ajax haar voor sprong op den blauwwit-gehemden concurrent verliest. Want wij zijn pvertuuigd, dat van deze beide rivalen Ajax de sterkere is. Wij hebben ons eigen elftal in ongeveer tien thuiswedstrijden zien spelen, terwijl wij Blauw Wit een vijftal malen in het Stadion aan het werk zagen. Dit stelt ons in staat eenigermate eene vergelijking te maken, hoewel allerlei factoren zulk een toetsing van krachten uit den aard der zaak problematisch maken. Over het algemeen echter heeft Ajax hare overwinningen in een vlotter tempo behaald dan Blauw Wit. De Klufticanen zijn nog al een een enkele maal door het oog van de „beroemde'' naald gekropen, en menige overwinning werd op het kantje af behaald. Waar echter alleen de uitslag telt, doet dit niets af of toe aan den stand, dien B. W. op de ranglijst inneemt en de nek-aan-nek race van B.W. en Ajax is zeker merkwaardig doelp. gesp. gew. gel. verl. voor teg. pnt. Ajax 19 15 'i 3 43 c8 31 Blauw-Wit 19 14 2 3 3816 30 H. B. S. 19 16 3 6 33 21 23 Haarlem 19 10. 1 8 38—24 21

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1