f7~ j Naar de Hoeve ,,'t Houtbosch 9 6 CLUBNIEUWS t)ER A. F. C. AJAX halfs, die den bal ongeveer in het doel kunnen ingooien. Deze halfs laten zich onder het gooien voorover vallen waardoor de gooi aan kracht wint. Niet om het uitzicht te belemmeren maar om den half het ver-ingooien te beletten is de oorzaak. Het spijt mij dat U deze twee technische voetbal- regels als laakbaar aanduidt. Zij zijn gebruikelijk in het geschoolde voetbal en wij moeten ze dus accepteeren. U eindigt Uw stukje met»Give him a fair chanceIndachtig deze woorden was het wen- schelijk geweest niet alleen onzen rechtsbinnen van Laakbare tactiekte betichtigen als U met eenige oplcttenheid hetzelfde bij onze tegenstanders had kunnen constateeren. Hopenlijk wilt U wel de beleefdheid hebben, deze mijne zienswijze, in Uw blad af te drukken. Hoogachtend, J. J. GROOTMEIJER. Den 16 Jan. vertrok het 9e elftal voor den wedstrijd tegen Zeeburg 3 Het was erg mistig en we dachten, dat de reis te vergeefsch zou zijn, doch nauwelijks waren wij aan de halte Diemerbrug, of onze rechtsback slaakte een vreeselijke kreet daar! daarl Kijk eens en wees naar een wazige schijf, die zich aan het firmament ver toonde en alle gezichten straalden van vreugde. Wij stoomden verder onder de muziek van een instrument, dat betere dagen had gekend en nu de Ajax marsch ten gehoore bracht, (onze rechts binnen blies er lustig op los), naar het Merwede kanaal. Bij aankomst werden wij officieel ontvangen door eenige bestuursleden van de A. V. V. Zeeburg, plus den eigenaar van de Hoeve 't Houtbosch. Wij werden naar het kleedlokaal geleid en werkelijk dat viel ons nog al mede. Daarna het terrein bezichtigd. Dat viel ons tegen, doch de officials leidden ons naar een ander veld en vertel den, dat dit a.s zomer in orde gebracht zou worden en grootere afmeting zou krijgen. Zoo door wandelende verzocht ons de eigenaar van de hoeve, om eens 't Merwede Bosch en zijne omgeving en vijvers te gaan bezichtigen. Dat was heusch de moeite waard. De boer was een aardige prater vertelde van allerlei ge beurtenissen en wisselingen van eigenaar, van vogelrijke bosschen met fazanten, van vijvers overvuld met karpers, forellen en goudvisschen die op gefluit naar het vlotje zwemmen en gevoederd worden, kortom des zomers een waar lustoord. Na alles bezichtigd te hebben, werd 't zoo lang zamerhand tijd ons voor den wedstrijd klaar te maken. Om 21/s uur stelden wij ons op met een plaatsvervanger als scheidsrechter. Hoewel het veld lang niet was zoo 't behoorde, dachten de jongens, we zijn nu eenmaal hier en hebben in geen zes weken een wedstrijd gespeeld, behalve een vriendschap- pelijkein Diemen. Daarom maar spelen dan behoeven wij niet weder dezen reis te maken. Het was een goede wedstrijd, doch onze jongens hadden last van het slecht bespeelbare veld en verloren dezen wedstrijd met 2O, wat wel geflatteerd was voor Zeeburg 3. Tegen de eerste goal werd geprotesteerd daar de grensrechter den scheids rechter opmerkzaam maakte, dat het tijd voor rust was, en er twee minuten te lang gespeeld werd. Juist in deze twee minuten werd de eerste goal gemaakt door de tegenpartij. De tweede kwam ongelukkiger wijze van den voet van onzen linksback Onze nieuwe keeper voldeed goed en de andere speelden als gewoonlijk enthousiast. In aanmerking nemende, dat deze wedstrijd met 4 nieuwe spelers werd gespeeld, die dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld hadden en bovendien het slechte terrein, dan is de uitslag daaraan niet vreemd. Maar Zeeburg 3 komt nog bij ons op visite. De stand van Ajax 9 in de competitie van den A.V B. 3e klasse L is als volgt: Gesp Gew. Gel. Verl. voortegen punten 6 3 1 2 19 9 7 terwijl wij op- de 4e plaats staan en nog 8 wed strijden moeten spelen. Ajacieden van het 9e moed houden. G. H. K. Sr. Ondertrouwd M. H. G. PIJNAPPELS en J. J. SMIT. Nassaukade 41 Kattenburgerkade 26. Onze gelukwenschen (Red.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8