86 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX kV die tenslotte bij den barbier zou zijn gekomen, was de hotellier er niet geweest. Die zou wel mede gaan, doch juist komt de Secr. van Roda binnen. Hij begint meteen zich te ver- exuceeren en over telefoon en telegrammen te spreken. Onze leider vraagt of 4 nog door gaat; „Ja ziet U, vanmorgen hebben we den voorverkoop afgelast, 't was enorm druk. Maar hij zou de orders uitdeelen, enz. enz., af, scherm zakt. We gingen intusschen onze honger stillen en maakten ons sterk voor den strijd. Om één uur verscheen R.'s Secr. weer en we liepen mee als hondjes, naar de balzaal, (kleedlokaal). We hebben daar allerlei soorten steps gemaakt, met en zonder schoenen. De vloer was niet erg glad, enfin, die 't gezien heb ben, kunnen er van mee praten. Er was ook nog een galerij( daar kon je alleen opkomen indien men door de schoorsteen kroop. Dit zijn woorden van onzen kapitein, muziek van mij Terwijl wij ons kleedden, fantaseerde de Secr. van R., een weinig; „hij rekende op 2000 man publiek, buiten de vrouwen gerekend, putjesscheppers, baanvegers en nog meer officieele personen Hij ging nu maar vast vooruit, om die menschen hun plaatsen aan te wijzen. We mochten, voor niets op 't terrein, onze dame kreeg een plaatsje op de van lucifersdoosjes gebouwde tribune, met een pracht gezicht op de Geldersche (worst) IJsel. Twee uur floot de fluitist beginnen; Mast tippelde met een gewichtig gezicht over 't veld en gooide onder ademlooze stilte van 't publiek, 100 centen de lucht in, 't waren allen koppen, dus wij wonnen. Over den wedstrijd valt niet veel te vertellen, 't was spannend, met Roda in de meerderheid en beter op den bal als wij Zij wonnen met 3-2. 't Zag er donker uit voor den volgenden dag, tegen Rober. We hadden, zou ik bijna vergeten, pech ook! Ziet U! 't Publiek had reuzen-gein, hun club had gewonnen, van dat reuze Ajax. Ik hoorde nog smoezen, daar he-je Keton en meerdere van die beruchte namen. We slopen weder naar de balzaal terug en na ons gereinigd te hebben, gingen we naar 't hotel. Tot aan 't diner werden er moppen getapt, boeken vol. Vriend Duikers gaf nog een telepatische seance, een weinig ge- truct. Om half zeven werd op de gong gerammeld, ten teeken voor de eterij. Er werd „verschrikkelijk" veel gegeten. Asbeek Rrusse, de kleinste man, met den grootsten mond, at ook de grootste porties. Harte vrouw lag naast z'n bord. Er werd veel gezongen, van en voor Ajax, er werd ook op Ajax geklonken, dus, gedronken. Jan Schoevaart moest ook lang leven en die werd ook (dronken) beklonken. Hij stak ook nog een speech af een reus Tienus Pijnappels gaf nog eenige Hollandsche en buiten- landsche liedjes, waaronder de baas z'n lievelingsmop van de Tierolierolio enz.: ik ben kort ademig! Verder at Jan Schoe- vaartde geheele pudding op. Daarna gingen we naar de bios coop omdat die in Mokum niet is. *t Was een reuze program. No. 1. Cocadorus in de verte. 2. Napoleon op sterk water. 3. Pauze. 4. Stikkende Harten. 5. Extra nummer Deventer koek. Voldaan gingen we weer naar dé Moriaan, ik vertel niet wat er in de bioscoop gepasseerd, is. anders mag ik nooit weer mee. Nieuwsgierigen vragen 't aan Mej. J. Smit. Om 12.15 uur schoven we de koffer in. De slanke jongeling (kelner ging ons voor met een nachtpit en opende voor ons de droomsalons, Ik had 't genoegen m'n schamele hut met E. Bakker te mogen deeleh, een vervelende vent,, je hoort 'em, den geheelen nacht niet. Den 2en K.dag half negen waren we allen weder beneden. Na de nuttiging van het ochtendvoer gingen we naar astatie. Half elf te Apeldoorn, waar 3 (morianen, roberianen) ons stonden op te wachten. Hier had men wel op ons gerekend. Ze brachten ons naar hun clubcafé, waar we nog een gezellig uurtje hebben geboomd. Asb. Brpsse wilde nog een „swikkie" maken, maar hij bleef alleen. We genoten nog even van de Kerstlunch en werden toen met 2 potwagentjes naar 't Robur terrein gebracht We schoven in een hondenhokje van een kleedkamertje, heel knus, 't was aardig om te zien. 2 uur 't sein voor den aanvang en stellen de volgende elftallen zich op; Scheidsrechter, „Rood" Gr. Duikers. Asbeek Brusse, S. Bakker, M. Pijnappels, J. Overeem, J, Cohen J. Möhrs, J. Schoevaart, E. Bakker, A. Bogaard, W. Mast Ajax J. Smit. Schoevaart won den toss en verkoos met den afloop van het terrein mede te spelen. Wat 't verloop van den wedstrijd betreft, heel kort. Voor de rust speelden we allen goed en konden dan ook tot de rust de score blank houden, er waren van onze zij de ook eenige mooie kansen verprutst. Doch Robur weet ook „ongeveer" waar 't doel is. Rust 0-0. Wij waren hiermede zeer te vreden. De tweede helft was nog geen 10 minuten oud, of daar had je 't gebliksem door de goal. Robur brengt goed op, Bogaard breekt den aanval, doch talmt even te lang en de rechtsbinnen zorgt voor nummer één, 1-0. 't Zou niet de laatste zijn. Robur 'weet den stand op 4-0 te brengen, waartegen wij geen partij geven en geen goals maken. R. won welverdiend, doch ééntje had ons ook wel toegekomen. „Ziet U!" Onze ploeg was niet sterk genoeg.-Een paar betere schutters en de uitslag was anders geweest. We gingen weer terug naar Robersclubcafé, waar we ons galgenmaal gebruikten. Voor den aanvang van t diner gaf onze leider ndg een kleine preek, welke Mast namens de overige deelnemers beantwoordde. 't Diner ging met de looppas, want we hadden heel weinig tijd, er was daar ook veel bier, maar dat hebben we niet ge dronken. Tienus heeft nog getiroolti, op bevel van z'n a,s. vrouw (Tienus pas op). We haalden juist op tijd den trein, droomende over 't plezier stoomden we Mokum binnen en ging ieder weer naar z'n eigen kachel. Toen ik 's Maandags m'n koffer leeghaalde, zaten er nog 6 zilveren lepels in, zeker ergens meegenomen, ik weet 't niet. Mijna.s. vrouw vroeg of ik de volgendemaal weer mee mocht, voor die lepels, ziet U!" Tot de Paasch. W. I. M, A. 'Wij ontvingen van onze Duitsche gasten het navolgende bericht; AN DEN FUSSBALLKLUB AJAX, AMSTERDAM. Sehr geehrte Herren Nachdem wir gestfrn Abend gliicklich wieder in unserer Heimat angelangt sind, beeile ich mich, Ihnen nochmals fiir den überaus herzlichen Empfang, den Sie uns bereitet haben, im Namen des Vereins aufs warmste zu danken. Die Tagedie wir in Amsterdam verlebt haben, werden uns allen unver- gesslich bleiben. Es ist uns eine grosse Freude .J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6