Van week tot week j 82 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX dikwijls en zeer dikwijls een tel te langzaam en juist deze tel is hen vaak noodlottig. Verder merkt men dat er voortdurend gekankerd wordt, dus dat er tweedracht in de gelederen is en zoogoed als eendracht macht maakt, even zoo goed veroorzaakt tweedracht zwakte en demoralisatie. Dat is dus het kwaad en nu de remedie, want wil men zijn naam, die tot dusver overal een goede klank had, bewaren, dan moet de dokter komen en wel een dokter voor de body en een voor het verstand. Welnu die dokters zijn ont boden en de eerste voor de body schrijft vóór trainen, trucs leeren en wat aan spel ontbreekt perfectioneeren. We zullen zorgdragen dat Donder dagsavonds de baan electrisch verlicht is, niet klein en prutserig maar flink. Ook voor spikes en wat er verder toe behoort zal geborgd worden. Wordt dit naarstig gedaan dan eerst dan is Ajax niet te verslaan, dan krijgen wij weer het oude spel en wordt Ajax kampioen. Ontevredenheid onder de spelers/ m. a. w. kankeren. Waarom gebeurt dit steeds bij ons? Moet dat, behoort dat bij ons? Beseft men wel genoeg, dat een enkele speler niet alleen kan winnen, maar dat steeds het elftal in zijn geheel wint. Beteekent men iets als enkeling, als de andere tien niets uitvoeren En dan, doet niet iedereen zijn best op zijn manier? Moet men als men den bal niet goed aangegeven krijgt zoo beleedigend in het veld aan het publiek laten zien dat dit de schuld is niet van U doch van den anderen. Waarom, waarom toch, doet gij dat? Komt gij Ajacieden, laat toch, als ge de wereld iets goeds wilt toonen, haar zien de mooiste overwinning en wel die op U zeiven, op uw egoïsme. Ik hoop dat deze woorden door zullen dringen en er naar gestreefd zal worden zoo te handelen Ik zeg gestreefd, want ik verwacht dat niet op eens, immers Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd. Gij moet het voorbeeld geven gij ouderen aan de jongeren, die na U komen, immers gaat gij goed vóór, dan volgen de anderen Van zelve. Er komt een tijd dat gij niet meer wenscht te spelen of er overkomt U iets wat U het spelen onmogelijk maakt, waar blijven dan onze reserves. Oud materiaal hebben wij niet noodig, nieuw jong bloed moet er komen het lamlendige, de jansalie-geest moet er uit. Niet waar, all^s loopt op rolletjes, gaat gesmeerd, maar is dit een verblijdend verschijnsel, toch moet dit ons niet in doen slapen. Waakt, waakt dubbel want gaat het eens flink bergaf dan is er geen houden meer aan. Laat ons letten op onze lagere elftallen, een enkel elftal staat goed in de competities maar hoe staat het met de anderen? Gij jongere spelers behoort niet op de tribune als gij aangeschreven zijt tot spelen, of denkt gij soms dat wij U lid hebben laten worden om de eerste elftalwedstrij den te zien. Beseft gij wegblijvers wel hoe gij hiermede uwe medespelers grieft en mismoedig doet worden om van verliezen van wedstrijden door uw schuld niet te spreken. Uw gejuich van een overwinning van Ajax I klinkt als bittere ironie, indien dit geschiedt op de tribune terwijl gij bij uw elftal behoort te zijn. Komt gij Ajacieden, flink aangepakt; naar de training op Donderdagsavonds, (zoo noodig nog een andere avond disponibel), en niet één doch meerdere elftallen worden kampioen. W. F. E. Ik kan nog mededeelen dat diverse Heeren reeds toezegging hebben gedaan om geregeld te trainen. Gupffert, Couton, de Pelsers, Debois, Hoog land, e.a. zullen geregeld verschijnen op Donder dagavond tusschen 8-9'/^ uur. Het Bestuur zal zorg dragen dat alles puik in orde is: Spikes, touwen, verlichting kortom alles zal nagezien en verbeterd worden. Zooals u ziet het Bestuur doet alles voor een goede training, doet U het uwe om een en ander te laten slagen. Het geheel staat onder beproefde leiding van Jack Reynolds. Ajax spelers van het eerste tot het negende elftal de training-avond wacht UI J. S. Zondag 2 Jan. 1921 H. V. V.-Ajax 4-2. Een slecht begin in het nieuwe jaar. Veel over dezen door Ajax zoo slap gespeelden wedstrijd te schrijven lust ons niet. 't Is in één woord misère geworden. Wij waren zonder Henk Hordijk naar Wassenaar getrokken en kregen een pak ros, dat niet alleen onze reputatie in de Hofstad aanzienlijk geschokt heeft, maar ook onze

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2