r~ Elftallen voor |anuari 1921. 80 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX z'n verslaggevers-vel gesprongen. Hij concludeert hier niet meer of minder uit, dat de spelers uit Ajax I door het Bestuur van onze vereeniging geprest worden te spelen, als het ons Bestuur behaagt en dat de geheele geschiedenis om de dubbeltjes draaitHij verslag-geeft dan verder den wedstrijd en eindigt met de zinsnedeDe Duitschers maakten een uiterst-correcten indruk! Jammer, dat we hetzelfde niet van den Sportkroniek-verslaggever kunnen bewerenIn de voornaamste plaats, omdat hij onze spelers voor gekken uitmaakt in z'n geschrijf, hetgeen allerminst te pas komt! Dat de wedstrijd verder door moest gaan, was daarom alleen vermeld, omdat onze vriendelijke gasten er prijs op stelden, om in ieder geval te spelen en al hadden al onze eerste Xl-tal spelers liever niet gespeeld, dan nog was de wedstrijd doorgegaan, al was het alleen terwille van onze Duitsche gasten. De dubbeltjes spelen reeds lang bij Ajax.geen rol meer, daarvoor is de Ajax-kas tè gevuld, maar dat is iets, het geen dezen Heer niet behoeft te weten. Of de Ajaxspelers moeten spelen is een vraag waar wij het antwoord niet op schu dig behoeven te blijven. Ieder Ajax-speler speelt als hij lust heeft. Ieder andere opvatting is wat je noemt slap geklets in de ruimteOok al was er ditmaal geen enkele toeschouwer geweest, zelf de Sportkroniekverslag gever niet, dan nog was de match bij slecht weer doorgegaan. De verslaggever van dc Sport kroniek vergeet n.l. dat wij minstens nog 30 of 40 spelers in onze club hebben, die beter kunnen voe;ballen, dan de bewuste verslaggever verslag, geven. Het maakt echter thans een punt van bespreking uit, om voortaan onder de affiches te laten drukken: De wedstrijd gaat door, als de verslaggever van de Sportkroniek er niets op tegen heeft. Een ding is echter niet slecht gezienDe Sportkroniek verslaggever schrijft: ik weet wel dat mijn stem zal zijn, die eens roepende in de wedstrijd. Goed gezien, beste vriend! Beroerde boel toch, dat je zelfs als verslaggever, zelf nou heelemaal niks te vertellen hebt. EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr. V. Pelser. F. Couton. H. Hordijk. J. Pelser. A. J. de Kruyff. J. D. de Natris. Th. J. F. Brokmann. H. Delsen. W. H. A. Gupffert. J. L. van Dort Jr. TWEEDE ELFTAL. F. R. Rutte. J. H. Martens. R. P. J. Vunderink, J. Hoogland. G. Geudeker. C. H. W. de Bois Jr. C. v. d. Weerden. J. Goosen. J. Bieshaar. P. J. Prins. G. H. Ziegeler. DERDE ELFTAL. G. Deen. W. H. Meijer. M. L. Wesling. A. M. M. Busbach. E. Bakker. J. F. Smit. A. Levendig. M. Brink. K. v. Kasteel. Joh, J. Bosch. C. L. Wintershoven. VIERDE ELFTAL. A. Rous Jr. W. Mast. S. Bakker. J. A. Möhrs. K. L. de Boer. J. F. H. Asbeek Brusse. J. Cohen. A. A. Bogaard. J. v. d. Vlis. H. Geestman. J C. Dabrock. VIJFDE ELFTAL. J. L. Smit. G. de Jongh. W. H. Dronkers. L. Benjamins. M. G. H. H. Pijnappels J. W. Hoeff- nagel. K. W. v. d. Toorren. E. v. d. Berg. H. Talboom. J. H, F. Overeem. E. v. Gelderen. ZESDE ELFTAL. A. Visser. W. de Vlugt. J. Schweppe. D. J. Duijckers. H v. Beest. N. W. Pijpers. L. Aarsen. D. v. Gelderen. F. Kermer. D. Swaan. J. de Groot. ZEVP2NDE ELFTAL. J. v. Hesteren. A. H. Couton. K. W. Dokter. Lindeman. F. Dukker. J. A. Burk. F. W. Aarsen. J. C. Grootmeijer. J. W. Dabrock. H. F. Raatsie. W. Bruynesteijn. J. Spook W. C. Lierdermooij. M. Roos. H. Th. C. v. Beek. A. de Wit. A. Smit. W. Ingenbleek. G. Stam. P. C. Sigault. N. Jordan. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen. H. Harinck. J. T. J. Raatsie. P. Vunderink. J. Prosé. F. Kusters. C. H. Dabrock. M Smit. J. Swijnenburg. W. F. Dukker. Ph. Paulsen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 8