\m\ Veteranenvoetbal Uit de Sportpers. J\ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "Sï 79 Duitsche voorhoede had zeer goede momenten, zigzagde nu en dan onberispelijk door de Am- sterdamsche verdediging heen en schoot fel, hard en zuiver, dat wil zeggen: in het begin, latej werd het schot veel minder, en kon Ziegler zelfs niet bij een strafschop worden gepasseerd. De Duitsche doelverdediger en de Duitsche backs waren eerste klas, de laatsten handig in 't afnemen en trapvast. De half-backlinie begon goed, en bleef het een heele poos, maar op den duur werd het razende tempo, dat Ajax telkens inzette, dezen drie heeren te machtig. Toen raakte vooral het verband tusschen midden- en voor-linie zoek. Hoe de wedstrijd verloopen is, en wie er won, weet U natuurlijk allemaal. Laat ons daarom over het goalsmaken zwijgen, en liever het Ajax elftal zooals het dezen tweeden Kerstdag speelde, wat nader bekijken. Als geheel heeft het elftal het er schitterend afgebracht, en het begint er op te lijken dat Ajax haar reputatie vooral in het buitenland hoog wil houden. Want tegen buiten landers schieten de Ajacieden bijna altijd uit hun slof (een gewaagd beeldspraakje bij heeren met zware voetbalschoenen aan), ze geven zich gehéél, en als nu de Ruhrorters weer aan eigen haard zitten, mompelen ze: Donnerwetter, wer hat sie das gelehrt L InderdaadAjax heeft weer eens ouderwetsch gespeeld. Daar was de voorhoede, die er, wat men ge woonlijk noemt: zin in had T Gupffert overtrof bijvoorbeeld zich zelf, en had talrijke vlagen van vlugheid, die we al voor goed verdwenen waanden. Delsen speelde zijn manhaft spelletje. Brokman, nooit vermoeid, tippelde als een kwieke spreeuw door het Duitsche woud, van Dort gooide zich weer zoo lekker in den strijd dat Jan de Natris er van schrok, en ook beenen ging maken. En als de Ajax-rechtsbuiten dat doet, gaat het in de heele voorhoede gewoonlijk gesmeerd. In de middenlinie debuteerde Rutte als eerste- elftal-half. Hordijk spoedige beterschap zij hem toegewenscht*) te vervangen, is geen gemakkelijk baantje, maar Rutte heeft 't er goed afgebracht en bewees een keer te meer welk een nuttig speler hij is. J. Pelser stond zijn man volkomen, en links zwoegde de Kruyff, die, ofschoon hij 't zelf niet weet, precies de beenen en het figuur van Middleboe heeft, en langzamerhand een schitterend half-back wordt. De achterhoede was ditmaal volkomen in vorm. Van Fons Pelser is men dit gewoon, maar de beslistheid-van-optreden en de trapvastheid van Couton verbaasde ieder, en hem zelf geloof ik ook. Als dat zoo blijft, zullen heel wat Ajax- harten voortaan geruster kloppen. In het doel stond weer eens Ziegler, de kleine, kalme doel man, die blijk gaf de kunst nog niet verleerd te zijn. Ajax heeft toch wél voor verschillende plaatsen goede reserves, wat een heele gerust stelling is 1 En hiermee heb ik dan het mijne over dezen genoegelijken Kerstwedstrijd gezegd, en meteen: sei mir gegrüszt aan Ruhrort, en een: good luck 1 voor aanstaanden Zondag aan Ajax, verblijf ik, Uw dw. MAGRO. Hordijk maakte jl Vrijdag een leelijke val van zijn fiets en blesseerde daarbij tamelijk ernstig zijn hoofd. Spoedige beterschap, Henk! (Red.) 'O Onze veteranen spelen a.s. Zondag vóór den wedstrijd H.V.V.Ajax in den Haag tegen bet elftal van de Bat. Petr. Mij. hun jaarlijksche uit wedstrijd. De wedstrijd vangt om ii uur aan. Na afloop wordt onzen spelers met hunne dames een lunch aangeboden door het elftal der B. P. M. De ploeg vertrekt g uur C.S. tJc i Van onze Enquête-commissie j Voorgesteld als adsp.-lid: H. de Groot, geb. 15 Dec. '06, adres: Jacob Catskade 2 a, door Gebr. Pelser. De wedstrijd gaat onder iedere weersgesteldheid door. Wij plaatsten deze mededeeling onder onze reclamebiljetten voor Ajax-Ruhrort en over deze tirade is de verslaggever van de Sportkroniek uit

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 7