1 1 1 1 1 1 {f- ClubavonÖen. j A propos: Ajax-Ruhrorti v 78 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zondag 30 Januari 1920 A.F.C. I— Ajax I. U.V.V. II-Ajax II. Ajax IIIAmstel II, Kruislaan I. Vrijdag 7, 14, 21 en 28 Januari a.s. Clubavond in Café de Bisschop, Dam. 1 vr i Wat is een competitie-wedstrijd? Een partij voetbal tusschen spelers die Lelijke grimassen tegen elkaar maken, die mekaar tegen moeder Aarde planten als het noodig, en vaak ook als het niet noodig is, die een scheidsrechter wel zouden kunnen villen, als hij een buitenspel-doel punt toekent aan de tegenstanders, maar hem een kranigen meneer vinden, en op zijn minst zeer „sympathiek", als hetzelfde gebeurt ten koste van de tegenpartij. Ja,, ja, een competitie-wedstrijd is langzamerhand een heerlijke karwei geworden, een zeer gecom pliceerde geschiedenis,met veel moments suprêmes, zeker, maar ook met veel drawbacks en onver kwikkelijke situaties. Terwijl ik dat zoo neerschrijf, denk iknu komt er straks de een of andere kwasi-uitgeslapen meneer, en die beweert: ,,nou, als je eens weten wilt hoe er bij Ajax over een wedstrijd wordt gedacht, dan moet je hun clubblad eens lezen. Leelijke grimassen, smijten, prohteeren van des scheids rechters foute beslissingen". Oh. mijn brave kriti- kaster, weet dat deze, mijn uitlatingen, ook mijn „personal views" zijn, maar zoo'n beetje mijn eigen ideeën. En dat ik heelemaal niet weet of de Ajacieden een competitie-wedstrijd ook zóó zien. als ze 'm met een genoegelijke friendly game vergelijken. Want het is de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ruhrort geweest die me aan 't peinzen heeft gezet: wat is ten slotte het pleizier van een competitie-wedstrijd als die, Zondag in en Zondag uit, staat in het teeken van, nu ja, niet van den haat misschien, maar toch zeker van de afgunst. En van... den angst! Ja, wel zeker, van den angst 1 Want wat ook de vóórdeelen mogen zijn van het doen-degradeeren zonder degradatie wedstrijden, en het doen-promoveeren zonder promotie-wedstrijden, dit is toch zeker wel een nadeeldat het de elftallen opzweept, beangst maakt voor de fatale plaatsen, en dat tenzij de sportieve begrippen bij alle teams zijn wat ze wezen moeten, wat ik betwijfel, de sportiviteit van de spelers er onder lijdt. Dat is wel heel jammer, en natuurlijk moet, onder welke omstan digheden ook, de sport-eer het hoogste blijven en onbezoedeld. Maar alle beenen zijn niet sterk, en in ieder geval is de broederlijke stemming onder competitie-genooten niet gebaat bij onher roepelijke degradatie van de twee clubs die bij het scheiden van de markt fungeeren als „de knul van 't paardenspul". Meen daarom niet dat ik tegenstander zou zijn van het thans gevolgde systeem, neen, want de zaak heeft andere facetten, die nu niet ter zake dienen. Wat ik maar zeggen wou is dithet is zeer begrijpelijk dat de spelers wel eens iets anders willen, en een vriendschappelijken wedstrijd waarbij het meer om het spel gaat dan om de knikkers, beschouwen als een ware uitkomst in de sleur van hun voetballersbestaan. En wanneer in zulk een vriendschappelijken wedstrijd dan bovendien mooi voetbal wordt gespeeld, is ook het publiek tevreden, en heeft iedereen zijn zin. De wedstrijd tegen Ruhrort was zulk een friendly-game die in ieder opzicht slaagde En achteraf behoeven we geen spijt te hebben dat de wel zeer eigenwijze meneer Wall het Londensch elftal, dat aanvanke lijk te gast zou komen, belet heeft het Kerstreisje te maken naar de Low Countries. Want de Duitsche gasten hebben een bijzonder goede partij voetbal gespeeld, ze hebben laten zien dat in de Duitsche Liga geen slap spel geleverd wordt, wat men toch min of meer zou kunnen verwachten bij voedselgebrek, duurte en levensmisère in allerlei schakeeringen. Ondanks dat al mangelt het de Duitsche voet ballers niet aan uithoudingsvermogen, noch aan geestdrift, noch aan durf en kracht. Ruhrort heeft Ajax zéér goed partij gegeven, was, vooral in het begin, vaak de meerdere, kon tegen Ajax op, en dat niet door „klauwen", waardoor bijvoorbeeld De Spartaan Ajax weerstond, maar door spél! De

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 6