Clubbericht. 77 Wedstrijdprogramma. Zondag 2 Januari 19^0 Zondag 9 Januari 1920 Zondag 16 Januari 1920: J XI Zondag 23 Januari 1920: (r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ik- komt met i o voor Ajax De vermoeienis van de twee dagen komt dan aan het licht en het wordt een voortdurende strijd tusschen de Boer, goed bijgestaan door Wesling en de half-back linie waarin de Bois zich als vierde man terug trekt en de D.O.S.K.O.-voorhoede. Wij weten de leiding tot tien minuten voor het einde te be houden, doch dan bezwijkt de Boer en een donde rend gejuich begroet den gelijkmaker. Een minuut vooi het einde is Geestman een seconde te laat na een voorzet van Brink en zoo hadden wij waarlijk nog kunnen winnen. Doch wij hadden van vrouw Fortuna al zoovele goede gaven gehad dat wij reeds meer dan tevreden met onzen zwaar bevochten i i waren. Wij schreven het reeds, de Boer heeft wonderen verricht en met een zwakkeren doelverdediger was hetwellicht een 41 nederlaag geworden. Intusschen wij hebben deze dagen weer veel geleerd. Allereerst dat alle spelers lof verdienen voor de geestdrift die ze in hun spel gelegd hebben. Deen bleek voor een dergelijke krachtprestatie nog te jong en het verdient aan beveling voortaan iets oudere spelers voor derge lijke zware trips aan te wijzen. Misschien gaat het a s. Kerstmis al beter als deze junior meer routine heeft gekregen. Wesling vasthoudend als een terrier, juist de man voor twee opeenvolgende matches. De halfs natuurlijk keurig. Goosen is een door gewinterde voetballer, die half Europa al doorge trokken heeft, en een trip Eindhoven Bergen op Zoom, is voor hem een zucht. Die twee partijtjes voetbal neemt hij dan op den koop toe mee. De andere twee Heeren minstens even keurig op dreef. Wat Martens te weinig heeft aan voetbalbeenen en te veel aan voetbalhersenen heeft Vundeiink omgekeerd. Twee kranen en mijn hoofd er af of deze twee jongelui zitten over een paar jaar even vast in Ajax I als Henkie en Jopie nu. De voor hoede de minste linie maar gelukkig ook veel belovend. Brink, de Bois vormden een goede linkerwing, vooral de Bois heelt voor drie gewerkt. Geudeker doet mij meer en meer denken aan Huug de Groot. In het Veld maakt hij zich niet bar druk maar geef hem geen bal voor zijn rechterbeen in de buurt van de goal, dan schiet ie desnoods keeper en al in het net. Jonge, jonge, wat kan die vent keien, beweerde een E.V V.- supporter, waarmede ik het roerend eens ben. De rechterwing Geestman-Smit, tengere spelers maar met kijk op het spel. Vooral Geestman weet tal van openingen te maken en heeft in een paar sei zoenen bijzondere vorderingen gemaakt, vooral zijn koppen is zeer goed. Smit mist nog de rou tine om een pootige linkshalf gemakkelijk te pas- seeren maar deed toch tal van goede dingen. Ook deze coming-man zal zijn weg in de hoogere elftallen zeker vinden. De terugreis was even. gezellig als de heenreis en eerlijk gezegd hadden wij zonder bezwaar aan onzen derden Kerstdag begonnen als deze er ditmaal geweest was. vt/ vO XI H.V.V. I—Ajax I. Bat.Petr.Mij Ajax-veteranen in 's-Hage elf uur. Ajax IIGooi II, 2 uur Middenweg I. Ajax IIIBlauw Wit III, 2 uur Kruislaan I. Ajax IV Watergraafsm. II, 2 uur MiddenwegII. Blauw Wit V Ajax VI, 2 uur. V.V.A. IVAjax VII, 11 uur. Bijenkorf IAjax VIII, 2 uur. Ajax IX-V.O.G. III, 11 uur Kruislaan II. A.F.C. adsp. Ajax a adsp., 10 uur. S.N.V. adsp.Ajax b adsp., 10 uur. XI Ajax I—V.V.A. I. Haarlem IIAjax II. A.F.C. Ill-Ajax III. S.D.W. IAjax 4, 2 uur. Ajax V—Swift II, 2 uur, Kruislaan I. Ajax VIIBlauw-Wit VI, 2 uur Kruislaan II. SD.S. I Ajax VIII, 2 uur. T.O.G. IV—Ajax IX, 11 uur. Oosterpark b Ajax b adsp. 10 uur. Haarlem IAjax I. Ajax I—Sparta I. A.F.C. IIAjax II. R.C.H. IIAjax III wordt waarschijnl. uitgesteld

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 5