76 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX slechts ten deele kan trappen. Rust komt met 32. Na de pauze komt E. V. V. enorm opzetten Het trio MartensVunderinkGoosen, is echter uitstekend op dreef. Onze voorhoede is minder actief dan in de eerste helft. Toch gelukt het Geudeker met een verschrikkelijke kei nummer vier te maken, waarmede Boogaard voldoende »abgeserveerdbleek. 42. Het laatste gedeelte van de vriendschappelijke ontmoeting is voor E V. V. Eerst komt nummer drie, ook weer van BrouwerY voet en even voor het einde komt onder het noodige gejuich de gelijkmaker. Hiermede kwam het einde De eerste wedstrijd leverde dus een 4—4. resultaat op. Nadat wij een gezellig uurtje nageboomd hadden werd in de Harmonie het middagmaal gebruikt. Aan tafel heerschte een prettige stemming, wrelke stemming verhoogd werd door iemand die eenigszins »abgeserveerd was en dit niet onder stoelen of banken stak. Klokke-elfuur lagen de juniores onder de wol, terwijl de ouderen het goede voorbeeld aldra volgden om voor den volgenden dag de noodige kracht te verzamelen. Wij hadden echter buiten den waard gerekend, in dit geval buiten den abgeserveerden E.V.V.'er, die in verschillende kamers nog stof moest afne men om daarna een stevig kwartier te gebruik voor het oneindige goeie-nacht wenschen van zijn Amsterdamsche nieuwe vrienden. Om acht uur, vroeg voor Zondag, zat het geheele gezelschap aan het ontbijt en een uur daarna trok de ploeg naar Bergen-op-Zoom. Weer vermaakten ons Boer en Goosen met een serie rags op de mandolines. Wesling deed een omstandig verhaal van zijn vele reizen in de provincie maar vergat in Breda, bij het overstappen naar Rozendaal, zijn regenscherm. Voor hem geen bezwaar 1 Hij zou den sneltrein, die op onze trein volgde, wel nemen en dan tegelijk met ons van uit Rozendaal naar Bergen-op-Zoc>m doorgaan. Hadt je mij maarl In Rozendaal geen Wesling in den sneltrein In Bergen-op Zoom geen Wesling! Grootmeijer begon al nieuwe veters in z'n schoenen te doen en deed een schietgebedje om er, tusschen dit illustre stel jonge spelers, nog iets van terecht te brengen. Alle mogelijke veronderstellingen werden ten opzichte van Wesling geopperd. Misschien in een verkeerden trein getrapt, richting Tilburg? Wij maakten ons juist op om uit hotel de Draak naar bet veld van D. O, S. K. O. te gaan toen. Panny kalm /-binnenstapte. Wat het geval was? Na de conferentie met den stationschef in Breda had onze vriend nog juist een kwartier tijd. Hij benutte dien tijd om zich te laten scheren. Keerde terug naar het station, waar de trein reeds »abgeserveerd« bleek. Verbinding met Rozendaal in geen drie uur Goede raad was duur. Hij de stad in. Een fiets huren? Vier uur fietsen meneer, onmogelijk! Een auto aangehouden. Meneer ik heb den trein gemist en moet in B. op Zoom voetballen, kunt U mij even wegbrengen Antwoord: Meneer, ik ben normaal! Doorrijden! Een motor fiets aangehouden. Hetzelfde verhaal. Geen tijd meneer, ik heb wel wat anders te doen. Weer een motorfiets aangehouden. Hetzelfde verhaal thans met abgeserveerden stem! Geen succes! Den volgenden motorcyclist aangesproken Met klem betoogd dat zijn medewerking in B. op Zoom niet gemist kan worden! De aange sprokene, de Heer van der Maade, lederfabrikant in Breda, bezweek voor Panny's verzoek. Hij had wel is waar geen duo zitting op zijn kar, maar Wesling besteeg den bagagedrager, al hadden er spijkers ingestoken was ik er op gaan zitten beweerde hij later, en geen uur daarna betrad Wesling onder een hoeratje met zijn edelen men- schenvriend, den muil van hotel de Draak,* tot groote verlichting van Grootmeijer, die zijn been beschermers weer oprolde. D, O. S. K. O. bleek veel sterker dan E. V. V. De Zuidelijke eerste klassers krijgen binnen de 5 minuten een strafschop toegewezen omdat Deen door twee spelers gekraakt wordt! D. O. S. K. O. is van de onbillijkheid doordrongen en schiet den bal met opzet ver naast ons doel. De Boer redt ettelijke keeren zeer verdienstelijk. Zelfs als de D. O. S K O. centervoor van een M. afstand keihard inschiet redt onze kranige doelwachter en verovert daarmede de symphatie van het sport- tieve publiek. Onze rechterwing doet goed werk en Smitje zet keurig voor als hij zich een weg gebaand heeft door de verdediging. De bal komt bij Geudeker en geen seconde daarop ligt de bal achter den D. O. S. K. O. keeper. Tot de pauze gaat het spel gelijk op. De rust

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4