r 75 "1 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. -J thomasvap:r. Met het toerelftal naar Brabant CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "Al KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N» 6603. N. PIETERNEL. Ook Piet v. Os verliet het land 't Ga je goed in Afrika, ouwe kwant! Denk nog veel aan de jaren, die je in Ajax sleet Toch zeker de club, „die je nooit vergeet"! THOMASVAER. En zoo begint Ajax maar weer met moed een [nieuw jaar De Ajax-clubavonden brengen, willen we hopen, [vroolijk commentaar, PIETERNEL. De Ajax-clubannalenMan, je bent niet gaar Die verschijnen al in geen jaar!! Mis, Piet! 't Wichtje is herboren, ja, zoowaar! En stuk-gelezen wordt het 1 Dac zegt je, [Thomasvaer! PIETERNEL. Mooi, zoo! Dan kom ik tenminste in de krant Net als Jan de Natris, Wim Guppie en andere [sterren uit 't land 1 THOMASVAER. Branie I PIETERNEL. Da's de gif! En nu wees galant! Zing met me mee, 't Ajaxlied, charmant II THOMASVAER. Dus Ajax, heill 'n Vreudig jaar! Veel animo! Veel goaltjes maar! Fiks-op! Reynolds, zorg voor de schaar Van pupils 1 PIETERNEL. O, yesl Reken maar! THOMASVAER. Three cheers mapnen, en play up! PIETERNEL. Lang leve Ajax, onze club. Een gezellige reis; E. V. V.-Ajax: 4=4; De man die abserveert; Naar Bergen- op-Zoom; D. O. S. K. O.-Ajax: l=l.Terug naar Mokum. Precies op tijd 7,45 Zaterdagmorgen waren onze jongens in het C.S. present, nl. de Boer, Wesling, Deen, Goosen, Roef Vunderink, Martens, Brink, de Bois, Geudeker, Geestman en Smit, terwijl Grootmeijer voor manager, linesman, en reserve speler .fungeerde. De reis duurde kort. Hoe kan het anders. Met musici als Boertje en Goosen, die ons met leutige mandoline-muziek onderhielden, met iemand als Panny, die op de meest interes sante wijze een spannend en historisch verhaak deed, waarnaar zelfs eenige niet bij ons hoorende reizigers met open mond en ooren luisterden, was de reis al ras ten einde. Na een eenvoudige lunch gingen wij onder leiding van eenige E V.V- bestuurderen een stuk van Eindhoven zien en bewonderden de keurige terreininrichting van Philips Sportclub. Daarna toog het gezelschap naar het E. V. V.-veld. Het terrein maakte niet direct een eerste klasse indruk, vooral de kleed kamers waren wel wat primitief. Wij speelden in de hierbovengenoemde opstelling. E. V. V. had den goalgetter van het Zuiden, den ex. N.A C. 'er Brouwer, in hare gelederen Reeds na tien minuten scoren de Zuidelijken als Deen niet op zijn plaats is. Onze spelers pakken hierna eerst flink aan. Brink snelt langs het lijntje en scoort met een laag schot, dat de E. V. V. keeper laat glippen. Geen drie minuten daarna zitten wij weer gevaarlijk voor het Eindhovensche doel en Geestman krijgt den bal mooi van Geudeker. Hij benut de niet gemakkelijke kans en met een laag schot wordt de stand 2 1. Onze achterhoede heeft het hard te verantwoorden daar de Zuidelijken, door het talrijke publiek aangemoedigd, hardnekkig terugkomen. Plotseling een pijlsnelle bevlieging van de Bois Brink. De bal komt hoog in het E.V.V.-, doel. Wel stopt Boogaard, maar Geestman trapt den bal, dien Boogaard laat vallen, zonder man- keeren voor de derde maal in de touwen. Brouwer benut aan de andere zijde een moeilijke kans. Ook dit doelpunt was voor de Boer onhoudbaar, daar de bal van richting verandert als een onzer

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3