CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX f 74 THOMASVAER. Het kan PIETERNEL. Het moetl! THOMASVAER. Ajacieden, houdt je goedl PIETERNEL. Sla alle clubs vriendschappelijk op d'r snoet. THOMASVAER. En zet je „Vaern in vuur en gloed! PIETERNEL. Opdat de juichtoon langs de velden Weer da'vre voor de Meersche helden. THOMASVAER. Dat 's te zeggen, Piet, Weet je wat me te binnen schiet. PIETERNEL. ...'t stuk modder van de Spartaan-wedstrijd? THOMASVAER. ...Mensch, schei uit met je flauwiteit Ik bedoel geen kampioenschap alléén Van Ajax I Doch ook van d'andere ploegen, Die Zondag aan Zondag rustloos zwoegen, Ook hun zij de eer beschoren Voor 't Kampioenschap te worden uitverkoren... Hè, Pietje, wat sta-je-daar als bevroren. PIETERNEL. Laat de wegblijvers het maar goed hooren Opdat ze d'illusie anders verstoren THOMASVAER. 'k Weet wat je meent 1 't Moet veranderen Beter opkomen, niet, afschrijven 1 „Helpt [malkanderen". PIETERNEL. Juist AjaciedenHelpt malkander. Dit zij [Uw devies. Weg met de tribune spelers THOMASVAER. Die afschrijven om pijn in 'n denkbeeldige kies 11 PIETERNEL. Of die 'n Opoe van den trein moeten halen met Pn reuze-karbies 1 iv THOMASVAER. En dan juist, klokke tweê precies D'Ajax-poort inzweven met 't buurt-nichie Lies 1 PIETERNEL. Stevige teams dus in 't veld, zooals weleer En dan bloeit het Ajax-voetbal weer Zooals 't behoort... THOMASVAER. enzoovoort, enzoovoort PIETERNEL. Sterkte en zegen aan het Bestuur Egeman, slepe alle vergaderingen door het vuur, Grootmeijer schrijve en werke tot na ;t midder nachtelijk uur. Oudheusden zorge voor de penning secuur Kortom, dapper bewind gevoerd... THOMASVAER. en dan is 't zoo vast als 'n muur Dat Ajax nog groeien en bloeien zal op den duur PIETERNEL. En dan 'n woordje, met permissie. Voor de heeren van de Elftallen, Enquête, Kas [en Feestcommissie, Voor hetgeen zij in 't afgeloopen jaar Voor Ajax deden THOMASVAER. Feestcommissie 1 Dat was voor elkaar l 'n Schitterend feest verleden jaar! PIETERNEL. Schoevaart Holst en Koolhaas, 'n Trio van „zessen klaar". Hulde nog aan die dappere" schaar. „Kool" werd toen ziek en leelijk ook l Lang dreigde hem 't zwarte spook 1 Doch na een half jaar THOMASVAER. 't Was wat je noemt „voor mekaar". PIETERNEL. En Kris stoomde naar de Oost. Good luck, Holst 1 Je zocht je troost Wel wat vèr! Don 't forget, Ajax! THOMASVAER. Met 't Ouwe en Nieuwe, nog eens op je getoastl J

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2