7 2 Tribune-liedje. Verloren geraakt Shirt. Correspondentie. Laatste Bericht. Ploeg A speelt den eersten Kerstdag te Eind hoven, tegen E.V.V. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX WijsO, Scheveningen! Als we zoo een beetje doorgaan, Alle eerste klasse clubs slaan, Blijft Ajax zeker, vast bovenaan, (hup Ajax, hup Ajax). En de Mèersche favorieten, Laten vast hun kans niet schieten, Hup Ajacieden. Zoo moet het gaan. Play-up Rood-witten, Die op alle velden schittren, Als duivels zitten, Ze er steeds op, (hup Ajax, hup Ajax). Hoe de clubs zich ook verweeren, Ajax weet te triumfeeren, De kampioensvlag, Die moet in top. Wil je 't kampioenschap halen, Mag je absoluut niet falen, De puntjes halen, met hoogen score, (hup Ajax, hup Ajax). Laat ons clublied vroolijk schallen, Laat je schoten lustig knallen, En trap de ballen, De palen door. Play-up Rood-witten, Die op alle velden schittren, Als duivels zitten, Ze er "Steeds op, (hup Ajax, hup Ajax). Hoe de clubs zich ook verweren, Ajax weet te triomfeeren, De kampioensvlag, Die moet in top TRIC-TRAC. De Jongeheer J. Mulder, adsp. lid, bericht dat eenige weken geleden een der w.l per abuis een ver keerd shirt, n.l dat van Mulder heeft medegenomen. Degene, welke het shirt van Mulder in zijn bezit heeft, wordt verzocht dat aan het adres Prinsengr. 343, tegen inwisseling van zijn eigen shirt, te doen bezorgen. Mr. Willy Sluyters. Alleen als U uw juiste naam en adres opgeeft kunnen wij uw gedicht wellicht plaatsen. Versjes onder pseudoniem gezonden, zonder verdere aanduiding van juiste naam, plaatsen wij nooit. Vertrek Zaterdagmorgen half achï C S. Aan komst te Eindhoven half twaalf. Overnachten te Eindhoven. Vertrek uit E., Zondagmorgen 9 uur naar Bergen op Zoom. Vertrek naar A'dam over Rotterdam, des avonds zeven uur. Aankomst te Amsterdam elf uur. Ploeg B. Even voor de expeditie van ons orgaan ontvangen wij nog een expresse uit Zwolle^ waar P. E. C speelt. P. E. C. wil ons gaarne ont vangen, maar verlangt klinkende namen, om die in de bladen te kunnen publiceeren, om zoodoende Jan Publiek te trekken. Wij meenen dat P. E C. ook van een elftal van Ajax, zonder klinkende namen, een pak op haar broek kan krijgen en zullen haar dat' niet direct, maar omzichtig be richten. Intusschen de B'toerders zien, dat wij ook voor hun elftal aan het werk zijn. Nogmaals, good luck players! Ajax III spelers, welke Zondag naar Hercules II moeten, kunnen mij Zondag a.s. 10—12 uur bellen, of het terrein goed- of afgekeurd is. Z. 5005. J\

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8