CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 7i dat het onmogelijk is, om ook slechts een klein gedeelte van deze uitnoodigingen te accep teeren, dat de competitie namelijk beslag legt of vrijwel alle Zondagen, dat het verder onmogelijk is, dat onze spelers om de paar maanden eenige dagen hun zaïcen in den steek laten, om in het buitenland te gaan voetballen, dat er anders gelegenheid genoeg voor zoude zijn, dat zich onder de uitnoodigingen brieven bevinden uit Oostenrijk, Engeland, België en Duitschland, dat wij met Paschen a.s. waarschijnlijk de Tufnell Park F. C zullen ontvangen, dat deze vereeniging buitengewoon sterk is en te London speelt, dat het een goede oefening wordt voor de komende kampioenwedstrijden, dat degene, die dit beweerde, uit de kleed kamers geknokt is, zijnde deze heer nog eenige maanden tevroeg met zijn praatjes, dab »Ruhrort« een sterke Duitsche club hier met de Kerstdagen tegen Ajax zal spelen, dat wij ook al gevraagd zijn, op Mardi Gras te Antwerpen te spelen, den tweeden Dinsdag in Februari, dat de Vereeniging van Vreemdelingen verkeer Ajax heeft uitgenoodigd de tegenpartij te zijn van het Belgische elftal, dat den tweeden Kerstdag te Eindhoven zal uitkomen, dat de Entente Bruxeloise er op rekent, dat wij met Paschen aan het Jaarlijksche tournooi te Brussel zullen mededoen, dat wij zoo nog een beetje door kunnen gaan. dat onze secretaris langzamerhand bedolven raakt onder de stapel internationale brieven, die zich in de map onafgedane zaken" ophoogt. Praatjesmaker. Gewijzigdeopgavederelftallen I EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr. V. Pelser. F. Couton. H. Hordijk. J. Pelser. A. J. de Kruyff. J. D de Natris. Th. IV J. F. Brokmann. H. Delsen. W. H. A. Gupfifert. J. L. van Dort Jr. TWEEDE ELFTAL. F. R. Rutte. J. H. Martens. R. P. J. Vunderink. J. Hoogland. G. Geudeker. C. H. W. de Bois Jr, C. v. d. Weerden. J. Goosen. J. Bieshaar. P. J. Prins G. H. Ziegeler. DERDE ELFTAL. G. Deen. W H. Meijer. M. L. Wesling. A. M. M. Busbach E. Bakker. J. F. Smit. A. Levendig. K. Reuzenaar. K. v. Kasteel. Joh. J. Bosch. C. L. Wintershoven. VIERDE ELFTAL. A Rous Jr. W. Mast. S. Bakker. J. A. Möhrs. K. L. de Boer. M. Brink J. Cohen. A. A. Bogaard. J v. d Vlis. H. Geestman. J C. Dabrock. VIJFDE ELFTAL. J L. Smit. G. de Jongh. W. H. Dronkers. L. Benjamins. M G. H. H. Pijnappels J. W. HoefF- nagel. K W. v. d. Toorren. E v. d. Berg. H. Talboom. J. H, F. Overeem. E v. Gelderen. ZESDE ELFTAL. A. Visser. W. de Vlugt. J. Schweppe. W. H. C. Lieven. J. G. P. N. Los. N. W. Pijpers. L. Aarsen. D v. Gelderen. F. Kermer. D. Swaan. J. de Groot. ZEVP2NDE ELFTAL J. v. Hesteren. A. H. Couton. K. W. Dokter. J. Lindeman. F. Dukker. J. A. Burk. F. W Aarsen. J. C Grootmeijer. J. W. Dabrock. H. F. Raatsie. W. Bruynesteijn. ACHTSTE ELFTAL. Spook W. v. Etteger. C. Lierdermooij. M. Roos. H. Th. C. v Beek. A de Wit. A. Smit. W. Ingenbleek. G Stam. P. C* Sigault. N. Jordan. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen. H Harinck. J. T. J. Raatsie. P. Vunderink J. Prosé F. Kusters. C. H. Dabrock. M Smit. J. Swijnenburg. W. F. Dukker. Ph. Paulsen Bovenstaande elftallen zijn voor December.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7