YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. Bevestigt Uwe roemrijke zege." Dan zal alles in orde komen. y/. iv. I Clubbericht. I Ui slagen 21 Nov 1920. 28 November 1920. Wedstrijdprogramma. Zondag 5 Dec. a.s. Zondag 12 Dec, a s. Zondag 19 Dec. a.s. \r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 59 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. ■■J Wij vertrouwen echter in onzen stoeren captain en in de kracht van zijn ploeg. Nogmaals, Jo Pelser, onze hulde En denkt aan ons Clublied-refrein: 28-11 -'20. Zondag 21 November. Een regelmatige overwinning. Ajax—U.V.V. 2-0. Met Delsen op de midden voorplaats, die Brok- mann wegens ongesteldheid .verdienstelijk verving, hebben wij zooals boven gezegd, een regelmatige overwinning op de U.V.V.'ers bevochten. U.V.V. miste'Swartouw, waardoor wij het hinderlijk buiten spel zetten, waarin deze speler een heele kraan is, hebben gemist. Verder was Wout Buitenweg absent en beide ploegen waren dus door de invallers gehandicapt. De Ajacied Rutte heeft weer ver dienstelijk gespeeld en past zich meer en meer aan. Met zijn schot was hij dezen middag niet bijster gelukkig, doch zijn aanpakken en doorzetten was uitstekend. Voor Rutte zelf doet het ons buitengewoon genoegen, dat hij de kritiek over zijn spel aan zijn laars gelapt heeft en ons heeft bewezen, dat hij ontegenzeggelijk een goed voetballer is, die zeer zeker een mooie toekomst tegemoet gaat. Bravo, Rutte Het geheeie elftal heeft trouwens tcd van goede dingen gedaan. Het veld was vrij hard bevroren en de gesteldheid van den grond bleek voor U.V.V. een grootere handicap dan voor Ajax. Zoo zagen wij Jan Vos verschillende onnoozele dingen doen, die hun oorzaak vonden in het bevroren terrein. Delsen keide het leder twee keer tusschen de palen door en waar onze verdediging »safe« was, bleef Boer's doel ongeschonden. Het geheel was een prettige wedstrijd, door Katoen op verdienste lijke wijze geleid. En nu a.s. Zondag the big match Blauw Wit-Ajax. c Zestigduizend oogen zullen het spel volgen. Play up Ajax Er kan, er moet gewonnen worden Ajax i—U.V.V. 1: 2-0; Ajax V—V.V.A. 3: 2—3- Blauw-Wit 1 Ajax i: 2—3; Ajax 4— T.D.O. 1: 23; Rapiditas 2—Ajax 5; 41; Ajax 7 Oosterpark i: O-9; Ajax 9S.N.V. 4: 9O. Ajax 1. Spartaan 1, 2 uur Middenweg I, O. D. E. 2. Ajax 3, 2 uur. Ajax 6- O D. E. 3, 2 uur Kruislaan I. Blauw Wit 6. Ajax 7, 2 uur. Unicum 1 Ajax 8, 2.30 uur. O. V. V. O. b adsp. Ajax b adsp. 10 uur. V. O. C. i Ajax i. Ajax II Spartaan II, Kruislaan I. Ajax III Amstel II, Middenweg II. A. T. B. i Ajax 4, 2 uur. Ajax 6 Blauw Wit 5, 2 uur Kruislaan II. V. O. G. 3 Ajax 9, 2 uur. A. F. C. a adsp. Ajax a adsp. 10 uur. Ajax b adsp. Hortus b adsp. 10 uurKruislaan I. Ajax I D. F. C. I, Middenweg I. Blauw Wit II Ajax II. Hercules II Ajax III. -A

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3