IV 58 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX met den Ajax-marsch, een allerbeminnelijkste attentie, die den dichter van ons clublied zeer aangenaam was Mutters, die den wedstrijd op keurige wijze heeft geleid, had nauwelijks het Deginsignaal geblazen, of een oorverdoovend gekrijsch begeleidde het eerste bal-rollen. Beide ploegen zijn kennelijk onder den indruk. Er zit 'niet de minste teekenihg in het spel. Na twintig minuten slaakt een reporter naast ons de verzuchting: Waar blijft het mooie A.jax- spel? Waar is nu de Blauw Wit kampioensvorm? En de man had gelijk, want ondanks de span- neude spelmomenten gaf toch de strijd geen be vrediging. De oorzaak daarvan was zeker de merkwaardige voorzichtigheid, die beide elftallen betrachtten, waardoor zoowel Ajax als Blauw Wit in allereerste instantie bedacht was op het schoon houden van 't doel. Er zat in den beginne geen daish in den aanval, en er was geen gezamenlijk stormloopen op de vijandelijke goal. Dit is voor de tweede helft bewaard gebleven, hetgeen echter niet wegnam dat een fout van den Blauw Wit- aanvoerder noodlottig was voor de Stadion-Club, Wim Gupffert verschalkte v. d. Kluft en lokte Schindeler uit zijn doel. 'n Harde en hooge voor zet volgde. Nog is het ons onbegrijpelijk, hoe Jan v. Dort er bij kon. Doch hij werkte het ding in de touwen en Rood Wit jubelde. Zoo kwam de rust. Op alle gezichten vraagteekens. Egeman keek opgewekt, Koolhaas en de Schoevaarts waren in hun hart optimistisch. Alle Ajacieden waren blij met den voorsprong 1 Hoe is het anders geloopeu. Al spoedig heeft Blauw Wit gelijk gemaakt. Welk een heerlijk enthusiasme bij die Blauw Wit-supporters, zij sprongen als bezetenen. Het was nog aan 't begin Het spel wordt nu fraaier, Blauw Wit is boven dien in de meerderheid, 'n Groote gaping begint te dreigen in het Ajax-elftal. De rechtervleugel van Blauw Wit, voortdurend onvoldoende bewaakt (waarschijnlijk als gevolg van dubbele attentie voor v. Diermen) heeft keer op keer vrij spel. Dat moet verkeerd gaan. Wij schreeuwen het naar onze spelers'. Let op rechts Dorenbos huppelt telkens lustig en vroolijk naar den vlag en geeft prachtige voorzetten. De handige v. d, Kluft profiteert er van en ook Garritsen centert steeds naar rechts. Ja, daar dreigt het gevaar onophoudelijkIs onze verdediging dan blind Waarachtig komt de tweede goal voor Blauw Wit 1 Het Blauw Witte kanon", overigens schitterend bewaakt, lost een zeer gevaarlijk, listig schot. Boertje redt. Het is 'n lastige schuiver, doch hij stopt. Op den grond liggend kan hij niet direct wegwerken. Drie spelers rollen over elkaar in het doel en de bal huppelt mee Blauw Wit leidt met 2 I. 'n Orkaan breekt los. De tribune is 'n deinende, juichende menschenzeeWij voelen ons geslagen. Het is fini met onze allures. Doch het onverwachte gebeurt. Eerst de gelijkmaker, de schier onbereikbare, toch nog ingezette bal door Jan v. Dort. Dat geeft moed en Brokmann verricht niet lang daarna keurig werk en maakt er 3 —2 van. Het is alles een kwestie van tien minuten Het is onze beurt om te juichen 1 En wij .hebben gejuicht 1 De overige minuten zullen wij overslaan! Nimmer waren wij dankbaarder dan thans, toen het eind signaal weerklonk Ajax slaat Blauw Wit Wij memoreeren volledigheidshalve nog den stand van de AjaxBlauw Wit-competitie tour- nooien sinds 1917, die als volgt is: gesp. gew. gel. verl. punt goals v. t. Ajax 7 4 3 o 11 14— 5 BI Wit 7034 3 5 14 Hieruit blijkt wel heel duidelijk het geringe succes, dat de Kluftenaren tot heden boekten tegen Jo Pelser en zijn dappere tien. Is het wonder, dat in het Blauw Witte kamp diepe verslagenheid heerschte over dezen nieuwen nederlaag, die des te erger voor BI. Wit is, nu haar kampioenskansen daardoor bovendien ernstig worden bedreigd. Bedreigd Meer niqt Want wij zouden ons niet gaarne wagen aan eenige voorspelling wat de eindstand in de eerste klas betreft Een punt voorsprong zegt ons, bij een dergelijke krachtsverhouding, niets.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2