NO. 8. WOENSDAG 1 DECEMBER 1920. 4QE JAARGANG. Waarschuwing. Ajax slaat Blauw Wit! j l »7i.i iumrn S»J i >7a i u mj -.nr-iM* Het Ajax~Bestuur waarschuwt dat voortaan geen w. en o. meer tot onze wedstrijden zullen toegelaten worden dan op vertoon van diploma. ïïl Zondag 28 November 1920. Blauw Wit—Ajax: 2—3. De titanenstrijd is gestreden De zevende competitie-ontmoeting met de Zebra's, sinds Ajax' eerste klasseschap, behoort tot de geschiedenis en opnieuw heeft Blauw Wit de vlag moeten strijken. Ongetwijfeld was dit keer de spanning het hevigst en wisselden de kansen het snelst. Elke minuut, die de strijd langer zou hebben geduurd, had de uitslag anders kunnen zijn, waaruit dan ook dadelijk de conclusie getrokken kan worden, dat de partijen volkomen aan elkaar gewaagd waren. En dit was inderdaad het geval, want hoe uiteen loopend de speltechniek van onze beide Amster- damsche keurploegen ook is, deze wedstrijd heeft duidelijk aangetoond, dat er momenteel weinig „effectief" krachtsverschil is tusschen Blauw Wit en Ajax. Voor ons blijft het short-passing, waarbij de gemeenschappelijke aanval de grootste kansen biedt voor succes, bekorender dan't ouderwetsche trap-en-ren-systeem, dat nog iets anders is dan long-passing doch wij'moeten onmiddellijk toe geven, dat Blauw Wit op uitnemende wijze de kunst verstaat profijt te trekken van het kick- and-rush. Het eerste doelpunt der Zebra's was daarvan het meest sprekend bewijs. Dikwijls ver rast het de vijandelijke verdediging en er is een absoluut stel trapvaste backs voor noodig, om die hooge long flying ballen weg te werken. Hulde inmiddels aan beide ploegen voor de wijze, waarop zij zich dezen middag gegeven hebben. Het was een zwoegen van begin tot einde, een zich geheel geven, fighting for life Maar vooral een woord van lof aan onzen goal- getter Jan van Dort. Ons tweede doelpunt, feitelijk de ,,moreele overwinningsgoal", was het werk van den „zwoeger", die niet ophoudt voor en aleer het doel, letterlijk en figuurlijk, is bereikt, die doorzet, draaft, drijft, jaagt, en scoort1 Bravo Jan Wij hebben je even na afloop ge complimenteerd. Hier in ons clubblad herhalen wij onze erkentelijkheid voor je eminente werk. Blauw Wit Ajax! Het gesprek van de week! Overdrijven we, als wij beweren dat geen inter nationale wedstrijd Amsterdam meer in beroering heeft gebracht dan deze Blauw Wit-Rood Wit strijd, the big match van het seizoen. De Amstel- veensche weg bood een ongewonen aanblik. Reeds om twaalf uur stroomden de menschen naar de arena. De trams zaten eenvoudig volgestampt. Het lawaai van Ventende, schreeuwende, reclame- strooiende lieden overstemde alle rumoer. Even over twee maakte Blauw Withaarentree, gevolgd door de Ajacieden. die begroet werden

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1