Hoe staan de zaken? az^jfc NO. 7. MAANDAG 15 NOVEMBER 1920. m JAARGANG. i „Aftakeling?" Nu de competitioneele 'bal wederom eenige maanden rolt, hebben wij, zooals ieder seizoen onze gewoonte is, in onze paperassen gesnuffeld om de voorloopige resultaten van het Ajax wed- strijd-gedoe te beschouwen en deze te toetsen aan de in vorige jaren bereikte resultaten. Onze eindindruk vindt U, geachte lezer, aan den kop van dit opstelletje. Heus'ch, de door de verschillende teams geleverde prestatie's zijn tot heden niet van dien aard dat wij hierover on verdeeld kunnen juichen en een loflied kunnen zingen over het „geschop" van onze daadwerke lijke trappersbend van ongeveer i5o spelers. Alvorens over een en ander commentaar te geven lijkt het ons het beste, eerst hierachter in het kort het verloop van de door onze 9 elftallen gespeelde wedstrijden te bespreken. Onze leden kunnen dan zelf oordeelen, of de gekozen titel van deze schrijfmachine-vrucht juist is. Over Ajax I zullen wij ditmaal bizonder kort zijn. Iedere 14 dagen wordt een goed deel van ons blaadje door onze medewerkers en ons gevuld met besprekingen over het spel van ons eerste elftal. Moesten wij daarop peil tfekken, hoe het met ons voetbal staat, dan zouden wij allerminst wanhopen en slechts redenen hebben, om jubelend over de groote successen te schrijven. Doch dit is nu eenmaal niet het geval Onze club staat en valt niet met ons eerste elftal, men bedenke dit voor alles! Naast ons eerste elftal dient de leiding onmiddellijk te denken aan de coming-men, aan de toekomst van onze thans gelukkig bloeiende vereeniging. Dat de successen van onze kranige eerste elf- tallers weer groot zijn, wie weet dit niet? In het verschiet zien wij reeds het morgenrood van het kampioenszonnetje! Onze papieren staan zeer goed Gesp. Gew. Gel. Verl. Doelpunt, punten. Gem. v 21 t 9 15 t.66 Over Ajax II. Dit elftal boert het weer! Wel is waar gelooft niemand dit seizoen aan een kampioenschap van de mannen van Prins, den onvermoeiden veteraan captain, die minstens een vijftien jaren achter den bal aanhuppelt! Maar toch, de resultaten zijn bevredigend. Van de vijf door het tweede gespeelde wedstrijden bleef men twee maal overwinnaar. Twee malen werd gelijk gespeeld en slechts van Haarlem II werd veiloren. Geudeker blijkt hier de man, die voor de doel punten zorgt. Ook gisteren scoorde dit jongmensch even vier doelpunten tegen PI.F C. II. Tegen Blauw Wit II kwamen eveneens vier doelpunten van zijn voet. Ondanks deze doelpun- tenwoede wordt door menigeen beweerd, dat Kik geen ideaal-centervoor is. Het is niet onmoge lijk dat deze Heeren gelijk hebben, maar het wijst toch op een flinke productiviteit om in twee matches tegen flinke verdedigingen acht goals te maken. Wij hebben goed vertiouwen in het elftal dat men ten slotte een mooie plaats in de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1