SCHUTTING VLAKTE voor Reclame doeleinden te huur. Men zegt in de Kleedkamers Van onze Enquêtecommissie Laatste Nieuws. Nadere inlichtingen bij J OUDHHUSDEN, - Zeilstraat 40. 48 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX We gelooven vooralsnog in Ajax. En vooral in den rechtervleugel III Die gedecideerd den wedstrijd tegen V.V.A. won. Hulde, Jan 1 VLOKK1E. dat ons eerste elftal inderdaad een ernstige gooi naar het Westelijk kampioenschap doet, dat de kans grooter wordt, als wij den gevaarlijken wedstrijd op Spangen tegen Sparta winnen, (hetgeen gelukkig gebeurd is). (Red.) dat, als wij dezen gevaarlijken klip omzeild hebben, het hoog tijd wordt de koppen eens bij elkaar te steken, dat er n.l. stemmen opgaan onder de spelers van Ajax I de zaak ernstiger aan te pakken dat het dan gewenscht is, om geregeld in training te gaan, tenminste het grootste gedeelte onzer spelers bij tijden samen komt oefenen, sprinten enz dat Reijnolds zich nu eens voor dat zaakje inspannen moet, dat het, zonder de noodige oefening, beslist onmogelijk blijken zal, ons elftal aan de spits te plaatsen, dat de „groote''wedstrijd Blauw-Wit Ajax Op 28 Nov. a.s. in het Stadion gespeeld wordt, dat slechts enkele weken resten voor onze jongens, om zich „fit" te maken voor deze zeer belangrijke ontmoeting, dat de luttele 30 000 plaatsen in het Stadion reeds thans uitverkocht zijn, voor dezen voetbal kamp, dat heel Ajax met spanning wacht op de dingen, die komen zullen, dat wij vertrouwen, dat op dezen zooveelsten gedenkwaardigen dag in de geschiedenis van onze vereeniging „rood-wit" zal winnen. dat ons Clublied dien middag spontaan aangeheven kan worden door het zegevierende Ajax, dat we dus ons e.v. Clubblad met gunstige berichten hopen te komen, over trainende spelers niet in, maar buiten de kleedkamers, praatjesmaker. Geboren TEUNTJE, dochter van J. W. Lucas en echtgenoote. Nic. Beetstr. 50. Onze hartelijke gelukwenschen. (Red e e e 'h e e vj^ e 'u Voorgesteld als adsp.-lid F. Rikkers, geb. 27 Juni 1905, adres Linnaeusstr. 19, alhier, door J. Couzy en J. v. Heeswijk. Als werkend lid: J. P. Baljé, Valkenweg 20, door Jan de Natris en J. Pelser. vR 'u e Bij het ter perse gaan van ons blad kunnen wij nog juist mededeelen, dat op 14 Nov a.s. op ons terrein waarschijnlijk de wedstrijd Ajax Encente Anversoise gespeeld zal worden. Bedoeld elftal is een combinatie Beerschot-Royal Antwerp, F. C waarin verschillende internationals spelen. Mochten een of meer Ajacieden dien dag in R'dam spelen, dan heeft Ajax machtiging van de Entente Anv.ersoise het elftal te versterken! Met andere woorden de Belgische ploeg is zich van zijn kracht bewust. Intusschen wachten wij af hoe de samenstelling van de Rest van Nederland zal zijn om daarna ons elftal samen te stellen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8