la J) fr= CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX '^1 47 ding maneuvreeren kan en Delsen omdat hij z'n tegenstanders vernachelt, even gemakkelijk als Carpentier z'n tegenstander een halve rolberoerte slaat, wat hebben de Pelsers en alle andere Hollandsche balschoppers aan hun trapkunde, wat Egeman aan zijn scherp-schieterij, wat schieten Bos, Robijns c.s. er mede op, dat zij honder den caramboles ach^r elkaar kunnen maken, even kunstig, als fijne zetten op een schaakbord, wat hebben Paulen, de Vries en andere er aan, dat zij snel loopen,Best dat hij hoog springen, de Groot- meijers dat hij goed criketten, Oudheusden dat hij reuze hitten kan?? wat helpt hen al deze sportieve knapheid, als zij op klaarlichten dag op 't asphalt van een onzer hoofdstraten een lichtelijk, aangeschoten marinier ontmoeten, die tegen hen opbokst en als men dan „pardon" mompelt, en een pijnlijke snuit trekt, beleedigd is, zóó hevig, dat hij z'n boksersvuist op je neerdalen laat? Wat ben je een stakkerd als je datl niet boksen kunt! Kan je boksen, dan loop je niet't minste gevaar. Instinctief pareer je; de mariniersvuist ketst terug van je eigen rechter hand en met je linkerhand geef je in dezelfde kwart seconde den vloot- dienaar een watjekou, dat hij in geen 24 uur meer de zon ziet. En je loopt door eti doet je dasje recht. Een ander geval, 't Is Zondag en Ajax I speelt thuis, 't Is overvol op 't veld en overal zitten menschen op plaatsen waar anderen behooren te zitten. Egeman komt er bij en zegt: »heertje verdwijn, daar moogt U niet zitten Maar heertje lacht en heertje blijft zitten, terwijl hij even zijn armen op en neer beweegt om van z'n boksers talenten te doen blijken. En Egeman deinst af en gaat naast de goal zitten. Maar... nu't zelfde geval met een ander! Niet de doorluchtige preasus, doch de gloed nieuwe secretaris van de Elftal commissie, Maarten Smit komt en sommeert Heertje om te gaan. Heertje. aarzelt en Maarten Smit niet en geeft Heertje een rechten stoot, dat hij onder de tri bune door in een sloot van het vroegere veld van A.F.C belandt. Tableau! Alle heertjes en pseudo dametjes gaan van de plaatsen af, waar zij niet behooren te zitten en Ajax is gered, gered door Maarten Smit en door de edele bokssport. PANG. v». Mixeö-Pickles. VI. In de kou! V. V. A.-AJAX. Het was niet alleen de Noord-Oostenwind, die V. V. A. iti de kou liet Ajax deed er zooveel bij Won dunnetjes met 43, maar wón. Liet dus de roodzwarten ten andere male in de kilte Doch ook hierbij bleef het niet. Het publiek, dat niet kwam, liet de voetbalvereeniging „Amsterdam" het allereerst in de frischheid. Dat publiek heeft volkomen gelijk. Wij zullen over de entrées van V- V. A. het zwijgen be waren. Het interesseert ons geen zier. Grasp all, lose all!! Daar komt het maar op neer, en ieder bedenke dit. Ook clubbesturen. '11 Gekke wedstrijd. Windbal in den hevigsten graad. Indien de blonde knaap in ons doel zich niet zoo ferm geweerd had, wat ware er van ons geworden?? De roodzwarten maakten voor rust, orkaan-in-den-rug, 'n paar uitstekende goals en de dames onder het afdakje vau het V. V. A.-paleis (vrij naar Jibbeloeiden hartstochtelijker dan ooit. De stormvlagen verzonken bij dat hyena- gebrul ganschelijk in het niet. Na rust, toen het 3 1 voor V. V. A. werd, vreesden we voor ons trommelvlies. Het werd allengskens beter. Toen de stand 33 was hoorden we nog slechts muize-kreetjes. Na de „hattrick" van Jan de Natris hebben we niets meer gehoord. Dat klopte. Dit is de tweede derby van de acht, die we speelden. En wonnen. Dat is belangrijk. Behalve het afdeelingskampioenschap is er voor de Mo- kumsche clubs 'n apart championaat te veroveren, en we zouden het allergezelligst vinden, als Ajax de primus zou worden van het vijftal. Dat zullen andere clubs nu misschien gek vinden, maar 'tis zoo! We geven Ajax bovendien de beste kans om dat hoofdstedelijke apartje te winnen. En nu wedden we 'n lief ding, of bij het lezen van deze Vlokkiansche boutade kraakt dê blauwwitte wereld van opschudding. Stil laten schudden 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 7