i i l Even kijken. 4 6 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX K. Reuzenaar, K. v, Kasteel, S. Bakker, C. L. Wintershoven. VIERDE ELFTAL. A. Rous Jr,, W. Mast, Joh. J. Bosch, J. A. Möhrs, K. L. de Boer, M. Brink, J. Cohen, A. Levendig, J. v. d. Vlis, H. Geestman, J. C. Dabrock. VIJFDE ELFTAL. J. L. Smit, G. de Jongh, W. H. Dronkers, L. Benjamins, M. G. H H. Pijnappels, J. W. Hoefifnagel, K. W. v. d. Toorren, E. v. d. Berg, A. A. Bogaard, J. H. F. Overeem, J. Schoevaart. ZESDE ELFTAL. A. Visser, W. de Vlugt, J. Schweppe, W. H. C. Lieven, J. G. P. N. Los, N. W. Pijpers, L. Aarsen, D. v. Gelderen, F. Kermer, D. Swaan, H. Talboom. ZEVENDE ELFTAL. J. v. Hesteren, A. H. Couton, K. W. Dokter, J. Lindeman, F. Dukker,J. A. Burk, F. W. Aarsen. J. C. Grootmeijer, J. W. D.abrock, H F. Raatsie, W. Bruynesteijn. ACHTSTE ELFTAL M. de Kat, J. Spook, J. i\ J. Blijboom, H. P. C v. Beek, A. Smit, C. Liedermooy, M. Roos, A. de Wit, J. M. Couton, A. Mol, J. H. den Otter. ADSPIRANTEN A. W. v. Gelderen, H. Harinck, J. T. J. Raatsie, P. Vunderink, J. Prosé, F. Kusters, 0._H. Dabrock, M.Smit, J. Swijnenburg, W. F. Dukker, Ph. Paulsen. Boksen. Een pracht-sport, meneer vraag het maar aan onzen Maarten Smit. 't Is mooier dan voet bal en veel eenvoudiger. Voor voetbal moet je je il/9 uur en soms langer te sappel maken, bok sen is veel radicaler. ,,Kort maar krachtig," dat is 't devies van den bokser. Je stapt uit je bed, trekt je pyama pit en een paar gewatteerde hand schoenen en een zwembroekje aan, en pang, een fiksche opstopper en 't zaakje is gepiept. Kapitalen zijn er mede te verdienen. Vraag't maar aan Maarten Smit, die kalm een roode rug aan van der Veer uittelt, als deze logge gezel zoo vriendelijk is, een zwakker tegenstander (tegen gelijkwaardigen of sterkeren neemt deze Rotter- damsche held 't nooit op 1) er uit te tikken. Boksen is een sport van durf en van brute kracht en er zijn er die behagen scheppen in de spier- trilling van de naakte geweldenaars, en dat o zoo mooi vinden. Zooals meneer A, mevrouw B en Mejuffrouw C. in verrukking komen voor 't heerlijk zingen van een Zorah Dorly, de diep zinnige tenor van den onverwoestbaren Chris de Vos of meer gevoelen voor den toffen chijn van Nap. de la Mar, de schoone lijn van een schil derij, 't nieuwste modesnufje, of God mag weten wat, zoo is de bokser mesjokke met z'n ge- boks, is zijn oog gestreeld, als daar twee boomen van kerels met stompzinnige phisiono- mieën, doch met woeste gelaatsuitdrukking en spieren als gaspiipen elkaar te lijf gaan, zij smul len met en genieten van iederen fijn geplaatsten stoot en de knocked out is voor hen als een goeltje na solo-ren van de Natris en een omhel zing van een jonge schoone voor een zich van eigen aantrekkelijkheid bewusten jongen Liebha- ber. De bokser is vol van z'n wedstrijdgedoe met voorstellingen, die aan den goeden ouden tijd van het circusleven doen denken. Nu heet het'k Heb de eer U voor te stellen Piet Paaltjes, kampioen van No >rd-Drenthe en Battling (3/4 van de Boksers heeten Battling), Salemekoki, wereldkampioen in de Sahara en vroeger was hetMejuffrouw Arosa, de beste amazone van Oost-Amerika of Hi-leg-pu, de beroemde Chineesche degenslikker en dan ging er een rilling door 't publiek, en metangstige blikken keek men dan vroeger naar die malotig geschminkte enopgeprikteRosa,ofnaardien metblikken medailles en krankzinnige kruisjes beridderde Leg-Pu en thans ziet men op en bekijkt die meestal allesbe halve mooie Paaltjes, of Salemekoki met zwarten huid, krullippen en vaalbruine handen, met wittige nagels. De leek griezelt dan wel eens, vooral als tijdens den match 't bloed rond spat, zich van gelaat tot gelaat verplaatst, maar de echte boksliefhebber geniet, hij smult in dat alles, als een Lebemann in een goed glas panje en een oude Havannah En geheel afgezien van het hartverheffende van 't schouwspel op zich zelf, is boksen nuttig! Wat heb je aan voetbal? Wat schiet Hordijk er mee op, dat hij zoo deksels handig met dat ronde

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 6