r "ai CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 45 IV_ Op het oogenblik staan we twéé. Wanneer komen we nog hooger? Over den wedstrijd zullen we kort zijn Het merkwaardige moment was de goal van Jan de Natris. Niemand verwachtte uit dien vrijen schop een doelpunt. Maar wat voor ieder onmoog'lijk scheen, was voor Jan 'n gewoon akkevietje We zien nog dien bal den hoek in zeilen". Waardig en zeker! I De eerste helft bracht gelijk opgaand spel. Na rust waren we gedecideerd in de meerderheid. Uit een der vele aanvallen gelukte het Rutte ten slotte den stand op 2o te brengen en de kansen, die daarna nog kwamen, waren de moeite waard. Doch ook Haarlem liet zich niet onbetuigd. Er was echter tegen het massieve spel Hordijk- Fons. Pelser-Boer niets te beginnen. Alle Ajacieden deden hun uiterste best. Kijk, dat was weer enthusiast spel, dat ten beste gegeven werd. Bizonder fraaie spelmomenten wisselden elkaar af, en wij vragen ons af, wordt ergens in Holland beter voetbal gespeeld dan op den Ajax- ground. Het is toch een feit. dat de tegenstanders bij ons stuk voor stuk het béste spel geven, dat zij kunnen brengen, en dat juist tegen Ajax. Wat inspireert hen? Is het de duizendkoppige menschenzee, die prikkelend werkt en de spieren tot de hoogste actie wakker roept? 'n Bezoek aan het Ajax-veld is gewoonlijk loo- nend, maar dezen middag was het 'n genot. Voetbal van de bovenste platikl Op Spangen in Rotterdam hebben wij gisteren een welverdiende 2 1 overwinning geboekt. Als gewoonlijk heeft het Rotterdamsche publiek zich schandelijk aangesteld, zoodat het ons geen leed doet dat wij rustig in Mokum gebleven zijn en we ons niet geërgerd hebben aan het Rotter damsche gepeupel, waaronder nota bene heeren en dames met bontjassen! Voor de rust maakte de Boer een kolosale blunder, althans men vertelt ons, waardoor Sparta met 1o voor was. Hierna maakte Gupffert spoedig fraai gelijk om daarna uit een strafschop (hands tegen de Korver) het winnende punt te maken. Scheidsrechter Kasteleyn was beneden kritiek De manier waarop de spelers van beide elftallen tegen hem durfden te keër gaan was het bewijs dat de rechtspreker de leiding volkomen uit handen gegeven had. In de pauze had Fons er geen lol meer in. Met de grootste moeite hebben de overige spelers hem bewogen na de pauze te spelen. Geen wonder als men hoort hoe de Rotterdammers van af de tribunes zich aanstelden. Met dat al was de over winning zeer verdiend en blijven wij Blauw Wit op de hielen zitten. Hoe lang nog? Lagere Elftallen. Ajax II heeft in de afgeloopen twee weken matches gespeeld resp. tegen Haarlem II en A.F.C. II, waarvan de uitslagen 13 en 22 zijn. Het laat zich aanzien dat Ajax II een bescheiden p aatsje op de competitieladder zal innemen. Ajax III doet het beter en boekte de volgende uitslagen: Ajax III Hercules II: 1 o; Blauw- Wit III—Ajax III o 1Ajax IIIA.F C. III- 2—1. De samenstelling van het elftal schijnt inderdaad uitstekend te zijn Een goede kans voor het afd. kampioenschap heeft het derde elfial zeker. Aan bevelingswaardig lijkt het ons, als het derde de komende vrije Zondagen met oefenwedstrijden benut, om in vorm te blijven. Ajax IV, V en VI falen vrijwel 1 Men zie hier voor de uitslagen in ons Uitslagenlijstje. Behalve Ajax VII en Ajax A adsp. geven ook de overige elftallen geen redenen tot juichen, waarin hoog- noodig verandering dient te komen, om de Ajax- traditie, sterke lagere elftallen, te kunnen hand haven. Aangepakt vrienden! OBSERVATOR. I Van onze Elftallen-commissie j EERSTE ELFTAL. J. de Boer Jr., V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk, Pelser, A. J. de Kruijff, J. D. de Natris, Th. J. F. Brokmann, H. Delsen, W. H. A. Gupffert, F. W. de Haan. TWEEDE ELFTAL. F. R. Rutte, J. H. Martens, R. P. J. Vunderink, J. Hoogland, C. Gcudeker, C. H. W. de Bois Jr., C. v. d. Weerden Jr., J. Goosen, J. H. de Vos, P J. Prins, G. H. Ziegeler. DERDE ELFTAL. G Deen, W. H. Meijer, M. L Wesling, A. M. M. Busbach, E. Bakker, J. F. Smit, J. Bieshaar, -Z)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5