44 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX V- V. V. A profiteerde van 'n slap moment in onze verdediging, en maakte er 3 1 van. Toen was het afgcloopen. Er kwam algemeene actie in onze voorhoede, waarin Rutte voor de pauze maar wat mee- sch itterde, en daarna in de middenlinie schitter de en hierdoor het bewijs gaf, geen voorhoede maar een uitstekende achterspeler te zijn. 'Fen slotte heeft Jan de Natris den wedstrijd gewonnen. Niemand schoot het V. V. A.-net aan flarden, poogde dat althans met dien orkaan méé, te doen. Weshalve de Natris ergens in de verte het doel ziende, 'n onmenschelijk zuiver schot in het onhoudbare bovetihoekje" deponeerde!! Tegen Haarletn 'n prachtstrijd. O nbegrij perl ijker- wijze was echter de voorhoede weer van een samenstelling, die den aanval niet ten goede kan komen. Men behoeft geen bekwaam voetballer te zijn om te zien, dat Rutte niet in de voorhoede moet spelen. Rutte begrijpt niets van zijn con- f aters en heeft niet alleen enkele opgelegde kansen gemist, doch tot in den tieure den opzet van het aanvalsspel bedorven. De Elftal-Commissie kan dat toch zeker ook constateeren. Wij zouden nog alles billijken, indien er in ons reserve-team geen goede spelers waren, doch enkele weken geleden, bij Ajax II —Blauw Wit II hadden wij gelegenheid te zien, dat er heel goede voorhoede spelers in ons tweede zitten, die het stuk voor stuk veel beter zullen doen dan Rutte. Deze speler kan het zelf niet helpen, dat hij in de voorhoede geplaatst is, en onze verwijten treffen dan ook vooral de E C Wij hebben nog*tiimmer gehoord, dat reserves voor de voorhoede uit de achter hoede van het tweede elftal gerequireerd worden. Maar dat zal wel aan ons liggen. In ieder geval behoort Reynolds zich tegen dergelijke technische blunders te verzetten, en wij zijn dan ook vast overtuigd, dat deze proefneming, nu al twee weken, niet met zijn instemming geschiedt. Wij hebben over het geval opzettelijk uitgeweid, omdat met deze wijze van reserve-bezetting iets nieuws in NAjax is ingevoerd. Maar iets beters is het zeker niet. De wedstrijd had een uiterst spannend verloop. Haarlem kwam au grand complet. De Roodbroeken vormen ongetwijfeld een der beste ploegen van het land. De rechtervleugel met Houtkooper viel op door zuiver en mooi aanvalswerk, en Couton had het dikwijls bitter te kwaad. De oud-Ajacied Terwee trad, evenmin als de vorige wedstrijden tegen Ajax, door eenige pres tatie naar voren. Veel hebben we niet aan Fritsje verloren en gezien het uitstekende spel van André de Kruyff, kunnen we ons met de tegen woordige formatie van onze middenlinie geluk- wenschen. Het was juist de middenlinie, die in dezen wedstrijd tegen Haarlem enorm heeft gewerkt. Jo Pelser was beslist de oude en verdient hulde voor het enthusiasme dat hij in zijn spel heeft gelegd. Hordijk gaf een sublieme partij. Het is maar zelden, dat Henk gepasseerd wordt en, o wee, dan stuift hij er onvermoeid op los, totdat het gevaar voorbij is, en de achterhoede heeft inge grepen. De achterhoede. Hier levert Fons Pelser, eiken Zondag weer het beste werk. Boer, die 'n ovatie kreeg, heeft zijn plaats voor geed in Ajax I ingenomen. Van harte hopen wij, dat hij zal bewijzen die plaats waardig te blijven. Zoo licht dreigt overmoed de zaak bij jonge spelers te bederven. En Boertje is nog 'n jonge knaap. Doch hij zorge er voor, op het paard te blijven en hij late er zich s.v.p. niet over heen wippen. Care 1 Onze voorhoede moet nog één ding zien te ontdekken. Dat is het recept om goals te maken. De kruiden zijn er. Nu profijt trekken van dat bezit. Het is steeds het zelfde liedje. Fraai werk in het veld. Vóór doel de ontgoocheling. Als onze spelers die verzuchtingen eens hoorden van de duizenden Ajacieden. Het spreekt, dat niet elke aanval een goal kan opleveren, maar wie zal het ontkennen, dat Ajax' harde werken in het veld onevenredig is aan het resultaat? Wellicht dat in de komende wedstrijden veel verbeterd kan worden. In ieder geval verdient de geheele ploeg hulde voor de keurige prestatie tegen Haarlem. Zulk spel geeft moed voor de toekomst en wij hebben een idee, dat de drommen metischen, die onze tribune bevolken weer spoedig den moed zullen hebben, ons clublied te doen schallen. Want we zijn in stijgende beweging. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4