6 7 6 42 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Wij herhalen dus zonder aarzeling, dat wij Pelser c.s. 'n kans geven op den eeretitel voor hem en zijn tien confraters To Pelser demonstreert in de laatste wedstrijden weer op'bemoedigende wijze, hoe 'n goed, enthusiast voorbeeld het geheele team prikkelt tot actie. Voor en achter huizen puike spelers. Het meer dan schitterende spel van de Natris, b.v. gedurende de laatste weken, is 'n ge not om te zien, en indien het niet al te over moedig zou klinken, Wilden we uitroepen: met zulke mannen aan boord moet het schip in veilige haven arriveeren. Wij dwalen echter af, wilden ons in dit artikel beperken tot een bespreking van de Westelijke Eerste klasse, eh meenen dan met het boven staande duidelijk te kennen gegeven hebben, dat wij Ajax al? 'n pretendent voor de kampioenstitel beschouwen, Blauw-Wit schijnt overigens geweldige plannen te hebben. Dat blijkt duidelijk uit den stand in iA, die thans is na de competitiewedstrijden van 24 Nov. Stand der Westelijke eerste klasse: gesp. ge w. gel.. verl. pnt. doelp. BI. Wit 6 O 0 12 18—3 Ajax 6 4 1 1 9 13—8 H. B. S. 6 4 0 2 8 9-4 Haarlem 7 4 0 3 8 129 U. V. V. 6 3 1 2 7 15-13 D. F. C. 6 3 0 3 6 11 13 Spartaan 3 0 4 11 15 V. 0. C. 5 2 1 2 5 7-11 V. V. A. 6 1 1 4 2 5-IO H. V. V. 5 1 0 4 2 9 10 Sparta 5 1 0 4 2 5-12 A. F. C. 5 1 0 4 2 3—10 De overwinning van BI.-Wit op U.F.C. beteekent, ondanks den mogelijk zeer geflatteerden uitslag, dat dp blauwwithemden tot het een en ander in staat zijn, Het Blauw-Witspel moge dan al niet erg aantrekkelijk zijn, de productie van achttien goals in zes wedstrijden bewijst, dunkt ons, dat er gang in de voorhoede zit. Als ,,Dritte im Bunde" der liefhebbers voorde eerste plaats moet dan ten slotte H B.S. gecan- dideerd worden. De strijd van a.s. Zondag BI.-Wit H.B.S. is daarom bizonder belangwekkend. Voor de laatste plaats liefhebberen momenteel v. A. F. C., V. V. A en Sparta. Wel dwaalt het Haagsche Geel-Zwart ook in de laagste regionen, doch H. V. V. is geen club voor de degradatie. Met dit al is er dus veel kans, dit wij naast een positief, Ook een negatief kampioenschap in Mokuni beleven, hetgeen minder streelend is voor de hoofdstedelijke eigenliefde. Over de middenmoot kunnen we zwijgen. Het zal daar nog geducht spoken en er zal nog ge ducht stuivertje gewisseld worden. Haarlem, V. O. C., H. V. V., D. F. C. is er eigenlijk wel zoo'n groot verschil in kracht? Met alle voorspellingen moet dan ook ten slotte voorzichtigheid betracht worden, want de factoren, die een wedstrijd beheerschen, zijn vele, en het zou niet de eerste keer zijn, dat alle berekening ten spijt, de kampioeuscandidaten verdrongen werden. Dit staat echter vast: De kansen voor de hoofdstad staan prachtig! Blauw-Wit en Ajax aan den kopI De a.s. ont moeting tusschen deze rivalen belooft, zooals. ge zegd, dan ook voor de Amsterdammers een evenement te worden. Voorloopig dienen beide clubs zich in de hooge regionen te handhaven en voor beiden ishet oppassen". Elk punt is kostbaar en hard noodig. Play up, Ajacieden Mr. Reynolds, manage matters decisively! j 4H Clubbericht. j -M Atgevoerd wegens het spelen voor een andere vereeniging: H. Elders, Alb Kamp. Uitslagen: 17 October 1920. V.V.A. I Ajax I: 3-4; Ajax II-Haarlem II 13; Ajax III Hercules II. IO; Ajax VT. O.G. II O2; Ajax VI:—Spartaan III14; Ajax VII N.F.C. 14—0; Ajax VIII-Bijenkorf I 1—4; Ajax a adsp. Sloterdijk adsp. 14 0. Uitslagen: 24 October 1920 Ajax IHaarlem I 2—0; Blauw-Wit IIIAjax III o 1; Hortus II—Ajax V 32; Ajax VI Ra- piditas III 17; Amstel IIIAjax VII: 1 3;

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2