SCHUTTINGVLAKTE I voor Reclame doeleinden te huur. Personalia. 7}^ Nagekomen Bericht. V. V. A Ajax. Nadere inlichtingen bij J OUDHEUSDEN, - Zeilstraat 40. 4° CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "Al van de corn^rpaal staande een strak schot op Reuzenaar afgeeft, dat pnze doelman, zooals hij het zelf uitdrukte, niet gezien heeft. Wel, het ware een rare goal, die nog „raarder" gekiept was, doch oh, dank-van-zwoegen, we leden, of beter, we leidden weer met 43. En toen kregen we tenslotte toch nog de twee hierboven reeds bedoelde goals, waarvan één geannuleerd, en zoo eindigden we: 4—4. Jammer dat van Weerden en de Bois weinig productief waren, want anders hadden we zeker gewonnen. Doch onze jongens kunnen veel beter, en daarom zullen ze nog menig puntje dit seizoen in de wacht sleepen. Au revoir PÉPÉ. JAN VAN DORT. Hen, die Zondag het ongeluk medemaakten, dat van Dort trof en den moed bewonderd hebben waarmede onze rechtsbinnen zijn pijn verdroeg, kunnen wij nog mededeelen, dat de toestand van den patient redelijk is. Wel heeft v. D enorm pijn, vooral des nachts en heeft een inwendige bloeding de zaak niet verbeterd, toch hoopt de geneesheer op een spoedig herstel. Daarom, Jan, houdt je vooral rustig en wacht kalm den tijd af, dat alles weer voorbij zal zijn. Natuurlijk van harte beterschap I Van onze Enquêtecommissie. Voorgesteld als adsp.-lid G. H. v. Betuw, ie Atjehstr. 30 III, door gebr. Couton. W. H. E. Posthuma, geb. 20 Jan. 1906, adres: Domselaerstr. 45, alhier, door J. Couzy en J. van Heeswijk. Als werkend lid A. de Vries, Weesperzijde 22, door J. Pelser en J. de Natris. J. Blankert, Kanaalstr. 124, door A. A. Bogaard en D. van Gelderen. vR Programma A.V B. voor Zondag 24 October a.s. Hortus 2Ajax 5, 2 uur. Ajax 6Rapiditas 3, 2 uur Kruislaan I. Amstel 3- c 7, 11 uur. Muiden i 8, 2 uur. Ajax 9 -Wittenburg 3, 2 uur Kruislaan II. Ajax a. adsp.Wittenburg b. adsp., 11 uur Kruislaan I. Ajax b. adsp A. S. C. adsp. rKruislaan II, 11 uur. Ons eerste elftal komt a.s. Zondag met de volgende voorhoede in het veld: De Natris, Rutte, Brokmann, Delsen, Gupffert. De achterhoede is volledig. r ~A BERICHT. Kopie voor het volgend nummer moet uiterlijk 26 October a.s. in ons bezit zijn om voor plaatsing in aanmerking te komen. A

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 8