17s Wedstrijdprogramma N V B. j t| Wedstrijdverslagen. Ik D. F. C.Ajax 2-0. 38 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX dat dergelijke dingen dus soms wel eens gezegd mogen worden, dat het dringend noodig is, dat oud voetballers resp. enthusiasten met kennis der spel regels zich als scheidsrechter in den A. V. B. dienen op te geven, dat de zaak anders hopeloos scheef loopt, althans volgens een opgevangen gesprek door Praatjesmaker. 17 Oct. a.s. V.V.A. IAjax I. Ajax IIHaarlem II, Middenweg I. Ajax IIIHercules II, Middenweg II. 24 Ajax IHaarlem I. Blauw Wit III- Ajax III. 31 Sparta I Ajax I. Ajax II—A.F.C. II, Ajax III-A.F.C. III, 7 Nov. a.s. Ajax IA.F.C. I Even over twee laat scheidsrechter Romeijn beginnen, nog even wordt gewacht of van Dort misschien toch nog arriveert, maar een telegram maakt aan alle onzekerheid een eindtrein gemist van Dort, luidde het. Een D. F. C. supporter gaf den besteller een flinke fooi, zoo'n buitenkansje mocht niet onbeloond blijven, meende hij zeker. Al dadelijk blijkt dat D F. C. den wedstrijd niet cadeau zal geven, want er wordt met vuur en élan aangepakt, welke bewondering afdwingt. De Ajax-achtei hoede moet tenminste alle zeilen bijzetten om gevaar te voorkomen, maar Fons Pelser en Rutte (welke laatste een zéér betrouw baren indruk maakte) kunnen steeds hun terrein zuiveren. Een harde schuiver wordt prachtig door Boertje gestopt, de bal belandt bij Joop, die keurig naar de Natris plaatst. Jan rent de D. F. C. achterhoede voorbij, zet mooi voor maar Theo die blijkbaar voor een big van Koopman niets voelt, geeft zich geen tijd kalm te richten en trapt huizenhoog over. Er komt leven in de voorhoede, Wim werkt er zich een paar maal prachtig doorheen, maar z'n voorzetten worden helaas niet benut. Een mooi schot van Debois, die overigens z'n oude vorm maar niet kan vinden, wordt door van Hemert onschadelijk gemaakt. Delsen jongleerde een paar keer sierlijk om Koopman heen, maar moest z'n gepingel met een halve salto-mortale bekoopen. „Heintje, laat dat lamme gepingel toch achterwege, doe het desnoods als je club met twee of drie punten voorstaat, laat dan het schellinkje van je onna volgbare evolutiën op het slappe koord genieten, maar begin met den bal zoo vlug mogelijk af te geven. Het werkt zoo aanstekelijk dat gebalanceer, punten worden er zoo weinig uit geboren, en meestal gaat het fluitje voor buitenspel. Brokmann ondervond dat Zondag zeker drie maal, als hij er als een aal doorheen schoot en jij den bal niet spoedig genoeg afgaf. Een voorzet van D. F. C. werd ons noodlottig. Fons beoordeelde den daaruit voortkomenden kopbal verkeerd en Boertje moest geheel buiten z'n schuld visschen. Vasthouden, commandeerde Joop, maar veel werkte deze raad voorloopig niet uit. Plots krijgt de Natris den bal weer, hij vliegt langs het lijntje, geeft prachtig over en Gupffert, die nog niets van z'n vurigheid verloren heeft, geeft met een schitterend boogje van Hemert het nakijken. De Heer Romeijn gaf echter om onbegrijpelijke redenen buitenspel. Het dankbare applaus van het Dordtsche publiek bewees, dat zij dit cadeau naar waarde wist te schatten. Na de rust domineerde Ajax, maar tot doelpunten konden wij het niet brengen. Het spel, dat al forsch begon, werd nu bepaald ruw. Theo werd „eerste klas" door Koopman geplant, en Hordijk z'n scheenen konden het werkwoord na-trappen in alle toonaarden vervoegen. Goosen kreeg bijna een „knock-ouf ook al van Koopman. Een vrije schop keurig door de Natris genomen, kon van Hemert nog net uit den hoek grabbelen. Een uitval van D. F. C. gaf Fons Pelser gelegenheid ook eens z'n krachten „op de verkeerde manier" te beproeven. De daaruit ontstane vrije schop werd door D. F. C. benut, en alle kans om gelijk te maken was verkeken. Wel probeerde Gupffert en de Natris er alleen door te komen, maar D. F. C., dat met man en macht ging verdedigen, wist alles uit te trappen. Onder donderend gejuich

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 6