fr :=S) 37 Indrukken. Ajax in den A. V. B. I Als achter de elftallen geen nadere aan duiding staat, wordt 't eerste elftal bedoeld. Men zegt in de Kleedkamers CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Herinnering- „Daar heb je het gegooi in de glazen weer!" „'k Dacht dat je bedankt had?" „Speel je nou toch nog?" „Watblief?!" Ja kijk maar zoo onnoozel niet! D'r is weer zoo'n ding zoo'n aanschrijving voor je. In je eigen belang wordt je aangeraden beslist aanwezig te zijn. Heb je dan niet bedankt? „Natuurlijk wel waar is-ie?" „In den spiegel!" Waarlijk daar stond ze weer de zoo bekende kaart op haar oude plaatsje. Ze scheen mij aan te kijken en 't was alsof ze me vriendelijk toelachte: Spelen jongen spelen vpetbalien! Helaas! Voorbij! Voorbij die goede, oude tijd met z'n heerlijke, frissche wintermorgen, doorgebracht op het veld in weer en wind zwoegend, zweetend, dravend achter het bruine monster, dat voor ons géén monster was werkend op den rustdag, harder, intensiever dan de geheele week op den kantoorkruk. Voorbij de heerlijke zomeravonden, toen we de honderd meter liepen, toen we sprongen, vér en hoog toen wij „een partijtje" speelden met de hoogere elftallers, amicaal en vriendschappelijk. Dan waren we er eens uit uit de beslommeringen van het dagelijksche leven. Dan dacht je niet aan werk aan kranten lezen aan politieke verwikkelingen aan oorlog. De voetbal! Je voelde je zoo licht zoo opgeruimd zorge loos: frank en vrij, als een vogeltje in de lucht. Hoe heerlijk los hing dat shirt over je bloote boddy Die tijd is lang voorbij Helaas! M'n jersey? M'n schoenen? waar zouden ze zijn? M'n kousen ja, die zijn afgedragen als sokken! De koffer? O, die ligt misschien nog wel op zolder tusschen een stapel afgedankte jassen en oude broeken Sic transit gloria mundi. En dit? Dit is de zwanezang van W. 27 Sept. '20. VLINDER. Ook al voetbalt Vlinder niet meer blijven we gdarne toch z'n leuke bijdragen tegemoet zien. (Red.) De indeeling luidt als volgt1 ie klasse b: Ajax 4, Germaan, S.D.W., A.D.W., Avanti, Zeeburg, A.T.B., T.D.O., Watergraafsmeer 2 ie klasse c: Ajax 5, Rapiditas 2, St. Voorwaarts 2, T.O.G. 2, Hortus 2, V.V.A. 3, Swift 2, Blauw Wit 4, A.F.C. 4 ie klasse d: Ajax 6, Blauw Wit 5, D. E. C. 3, Spartaan 3, A F.C. 5, Meeuwen 2, Rapiditas 3, O.D.E. 3, Neerlandia 2 2e klasse b: Ajax 7, Oosterpark 1, A. E. D,, D.J.K., N. F. C., O. M.S., Z.R. C., V.V.A. 4, Blauw Wit 6, Amstel 3; 3e klasse a Ajax 8, Bijenkorf, Muiden, Unicum, Incasso-Bank, Sparode, Onze Zwa luwen, S.D.S. 3e klasse 1Ajax 9, V. O. G. 3, W. H. V. 2, Wittenburg 3, Zeeburg 3, V,D.O. 3, A.F.C. 6, S.N.V. 4. Adspirant-afdeeling Afd. e: Ajax A, Blauw Wit E, Sloterdijk B, Wit tenburg B, A. V. C. a, O. V. V. O. a Afd. f: Ajax B, A.F.C. b, A. S. C., S. N. V., Spartaan, O.VW.O, b, dat de toeloop voor de clubavonden in Café de Bisschop, Dam, groot zal worden, dat de menschen elkaar enorm veel te vertellen hebben, dat Piet van Os vanuit Pretoria verschil lende leden bericht van aankomst heeft gezonden, dat onze vriend ,,Pang" waarschijnlijk eenige maanden rust moet nemen, dat ons dit zeer aan het harte gaat, ook al omdat wij zijn aardige bijdragen noode kunnen missen in ons blaadje, dat onze voorzitter met den eigenaar van onze terreinen een langdurig onderhoud heeft gehad, dat dit zeer noodig was, daar de eerste 5 jaren van ons contract met den eigenaar on geveer verloopen zijn, dat onze praesus er waarschijnlijk in zal slagen een nieuw en voor Ajax zeer gunstig contract met bedoelden eigenaar af te sluiten, dat wij beide Heer(cn) feitelijk niet genoeg dankbaar kunnen zijn, dat het nl. al heel moeilijk is in deze dagen onze „grounds" te behouden te Water graafsmeer, dat men als het ware op de loer ligt, om onze terreinen af te kunnen nemen en deze voor bouwgrond te gebruiken, dat het daarom gelukkig is dat onze voorzitter in dit geval weer „waakzaam" is, dat niet alle -Ajax?menschen schijnen te weten, voor welke moeilijkheden onze vereen- niging dikwijls staat, lN~

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 5