P= [V- Ons tweede en derde. Ajax IV sloeg Avanti met 2O, op ons Kruislaan-terrein, bravo mannen I Wij vertrouwen dat dit elftal dit seizoen tenminste weer eens een ernstige poging zal wagen om het Kampioenschap van den A. V. B. te winnen. i Clubavond. 36 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ajax kan dubbel en dwars tevreden zijn met dit resultaat, dat meer is dan het verdiende. Maar après tout hebben onze jongens de goals gemaakt en daar gaat het ten slotte om Helaas werd het genoegen van de overwinning vertroebeld door enkele ongevallen. Onze stoere v. Hort viel na een botsing met den kolossus Breuning zoodanig, dat zijn sleutelbeen brak. Van harte herstel toegewenscht, Jan. Wij zullen je enkele weken moeten missen, doch niets zal ons aangenarpe'- zijn dan je spoedigst geheel hersteld en kan het zijn weer in den rood witten aanval te zien. Frans de Haan, die inviel voor v. Dort en waratjes de fabrikant was van het fraaie winnende doelpunt, kreeg het kort daarna te kwaad met zijn knie. Wij zagen Frans echter lachend en ,,fier ter been" onzen ground verlaten, hopen daarom, dat het goed zal afloopen en de gevolgen niet blijvend zullen zijn. Als ,,Dritte im Bunde" werd ten slotte ook nog een H.V.V.er onklaar, waarmede de maat wel vol was, dunkt ons. In het Gooi bij ,,'t Gooi" waren de doelpunten goedkoop. Vier gaten in ons net en evenveel in dat van de tegenpartijBij zoo'n doelpuntenregen moeten wij het betreuren, dat er niet een vijfde goaltje tegen de Hilversummers bijgekomen is. Ons derde heeft onze verwachtingen niet beschaamd en de eerste schrede op het pad der overwinning is gezet. Dat het niet bij dit eerste stapje moge blijven. Wat de verdere elftallen betreft boekte het elftal A. adsp. een klinkende overwinning op de adspiranten van Blauw Wit met niet minder dan 18O, doch waar onze tegenstanders de combinatie E. waren van dé groote Stadion Club en» Blauw Wit dus nog vier sterkere adsp.-elftallen in het veld kan brengen, is het resultaat fraai maar toch niet bijzonder veel-zeggend. Overigens vier nederlagen. Men zie daarvoor het uitslagenlijste. Ajax VI, VII, IX en B. adsp. verloren hunne wedstrijden. Voor onze Elftallen- commissieleden, wier taak ook dit jaar weer een heel moeilijke is blijft dus nog werk genoeg aan den winkel om de verschillende teams te ver sterken en de zwakkere spelers te vervangen. Resumeerende wonnen wij dus 4 wedstrijden, verloren wij 4 wedstrijden en speelden wij in een ontmoeting gelijk. De schaal blijft dus gelijk! Maar dat is niet genoeg mannen 1 De schaal moet doorslaan naar Ajax-zijde, waarvan wij in ons eerstvolgend clubnieuws gewag van hopen te maken Good luck!! OBSERVATOR. Mi E 'F Volgens aankondiging in ons Clubnieuws van 15 September j.l. zullen onze clubavonden onder leiding van den Heer Jan Schoevaart den 15 October a. s. een aanvang nemen. Wij gelooven wel, dat vele onzer leden, speciaal onze jongeren, alweder verlangen naar de gezellige uurtjes, welke wij onder Ajax-hoede zullen door brengen. De bekende amusementen, zooals pandoeren, 1 eieren tikken, wedstrijden achter groote motoren, horse-rennen enz. enz. en natuurlijk een serie gloednieuwe spelen zullen op het tapijt worden gebracht. Wat echter het kaartspel in het algemeen be treft; een pandoertje zal geen bezwaar zijn, doch dat Schoevaart wake, dat er zooals vorig jaar het geval was, thans geen bezoekers op visite komen, die zich met andere spelen, waaraan een hazard luchtje zit, vermaken. Laat hij speciaal letten op een groepje heeren, in wier kring het nogal eens flink toegaat. Een dezer heeren verklaarde vorig jaar, toen hij on- eenigheid had met een zijner vrienden (doelende op het kaartspel) ,,Ik zit hier toch niet voor mijn plezier'', waaruit wij concludeeren, dat deze heer alleen kwam om een of ander een, zeker bedrag uit den zak te kloppen Voor jonge leden zijn deze bezoekers een allesbehalve goed voorbeeld. Dat de clubavonden commissie hierop lette is de wensch van Tm. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 4